המצע המלא

צעירים


 

לאוכלוסייה הצעירה במדינת ישראל יש מקום מרכזי ומשפיע בסדר היום הלאומי והחברתי. הם הכוח המניע של החברה והכלכלה בישראל והם שיקבעו את פניה של ישראל בשנים הבאות. כרבע מאוכלוסיית מדינת ישראל הם צעירים בגילאי 35-18, קבוצה משמעותית הנמצאת בליבת העשייה, ההתפתחות וההוויה של החברה הישראלית.
 

אוכלוסיית הצעירים היא המנוע המרכזי התורם לצמיחת המשק בהיבטים כלכליים, חינוכיים, חברתיים, אקדמיים וציבורים. היא מתפתחת וצומחת, אבל במקביל מוטרדת מבניית עתידה, מרכישת השכלה ומהורות צעירה, ומול הסיכוי של כל זוג צעיר בישראל להצליח לקנות יום אחד דירה.
 

במציאות זו הפערים החברתיים הולכים ומתרחבים. 'יש עתיד' פועלת, ותמשיך לפעול, לצמצומם ולמתן הכלים ושוויון ההזדמנויות לכל צעיר בישראל לפרוץ את תקרת הזכוכית ולמצות את הפוטנציאל הגלום בו.
 

'יש עתיד' מחויבת לרווחתו ולשגשוגו של דור העתיד: השכלה גבוהה, פרנסה, דיור, ביטחון אישי ורווחה כלכלית, לצד עתיד ואופק משמעותי. גיבשנו תכניות עבודה שיספקו מענה לאומי כולל, מערכתי ומקיף לצרכי הצעירים, שיחזקו אותם, יקלו עליהם, ויבטיחו הזדמנות שווה.
 

נפעל לשילוב צעירים במוקדי קבלות ההחלטות, למתן מענה לצרכיהם, תוך הבנה ותיאום מול התנודות בחברה הישראלית ומול השפעתם על הנושאים המרכזיים המטרידים את כלל שכבות האוכלוסייה הצעירה: בני נוער, חיילים, חיילים משוחררים, סטודנטים, מילואימניקים, והורים צעירים. נעודד מעורבות חברתית ואקטיביזם של ציבור הצעירים בתחומים השונים ונפעל לקידום מדיניות של שילובם במרחבים הפוליטיים והממסדיים.


'יש עתיד' תפעלו להקמת גוף סטטורי אשר יאגם את מכלול הנושאים הרלבנטיים לציבור הצעירים בישראל, ויפעל מול כל משרדי הממשלה הרלבנטיים לפיתוח וקידום תכניות אופרטיביות לסיוע לצעירים ולהעצמתם. גוף זה יעסוק בסוגיות הבוערות ביותר בקרב ציבור הצעירים כגון, תעסוקה, השכלה ודיור. הגוף יספק מידע קבוע וזמין על הזכויות והאפשרויות הפתוחות בפני הצעירים בישראל, בהשכלה, בדיור ובתעסוקה ויפעיל מרכזי צעירים ברחבי הארץ שיהוו מרכזי הכוונה ותעסוקה, ויאפשרו לצעירי ישראל לקבל מידע, משאבים ומענים ממוקדים בכלל התחומים המטרידים אותם.
 

נפעל להחזרת מועצת הדורות הבאים בכנסת, שתפעל בשיתוף ארגוני הצעירים במדינה. מועצת הדורות הבאים תהיה גוף מייעץ לכל חקיקה הנוגעת לצעירים או חקיקה בעלת השפעות ארוכות טווח על האוכלוסייה, האדמה והנכסים של מדינת ישראל.
 

'יש עתיד' תפעל לחיזוק הקשר בין ההשכלה הגבוהה, לתעסוקה ולמגורים, מתוך הכרה שהחיבור בין שלושת הנושאים הללו מהווה את מנוף הצמיחה האישי והמשפחתי, לביטחון האישי והקהילתי ולעתיד בטוח. היכולת של צעיר ללמוד מקצוע ולרכוש השכלה עם אופק תעסוקתי, ולשלב הקמת משפחה ומגורים מתאמים, הם הבסיס לקיום חברה איתנה וחזקה.

 

שוויון בנטל:
 

חוק השוויון בנטל

חוק השוויון בנטל, המהווה למעשה תיקון לחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי חדש, מסדיר את חובת הגיוס לחילונים ולחרדים כאחד, על החובות והזכויות הנגזרות ממנה. ההסדר שגובש בחוק מתחשב בצרכי האוכלוסייה החרדית מחד, ומאידך מייצר לראשונה, חוק אחד לכולם המטיל חובת גיוס גם על הציבור החרדי בישראל.
 

מאז נחקק החוק לשוויון בנטל יושמו צעדים מעשיים רבים שמטרתם סיוע ועידוד יציאה לעבודה של הציבור החרדי. פתיחת מרכזי הכוון תעסוקתי ועיבוי המרכזים הקיימים, בניית תכניות ייעודיות לתעסוקת חרדים ושחרור החרדים מחובת הלימוד בישיבות, יצרו מציאות חדשה בישראל. הנתונים הרשמיים מראים עליה של 300% במספר החרדים אשר פנו למרכזי ההכוון התעסוקתי בבקשה להשתלבות בשוק העבודה. נתונים אלה משקפים מגמה רחבה של שינוי בציבור החרדי, אשר הופך מציבור נתמך על ידי המדינה, למנוע צמיחה כלכלי למשק.

 

העלאת שכר חיילי החובה

דמי הקיום המצומצמים המשולמים לחיילים המשרתים את המדינה אינם מספיקים לקיום בסיסי. החיילים נאלצים להישען על הוריהם במקרה הטוב, או מתקיימים בדוחק בלתי אפשרי במקרה הרע. הגיע הזמן שהמדינה תיקח אחריות ותתגמל את חיילי וחיילות החובה באופן הולם.

 'יש עתיד' תפעל להעלאת שכר החיילים ב-700 ₪ לחודש. ההעלאה תתבצע ב-3 פעימות שוות בצמוד לפעימות העלייה בשכר המינימום במשק.

חיילים משוחררים ומילואימניקים

נפעל למען מתן הטבות לחיילים משוחררים ולמשרתי המילואים. בכלל זה הטבות מס לחיילים משוחררים ולסיוע לבעלי עסקים קטנים ובינוניים המשרתים במילואים.

 

צמצום פערים והגברת השוויון
 

הורות צעירה

'יש עתיד' תפעל לייצר סביבת תעסוקה תומכת הורות, כזו המאפשרת איזון בין היכולת להתפרנס ולהתפתח מקצועית לבין צרכי ההורות וגידול הילדים. נפעל להעברת האחריות על החינוך לגיל הרך (0-3) ממשרד הכלכלה למשרד החינוך ולהרחבת מעונות היום המפוקחים, תוך שיפור תנאיהם.

 

חיזוק הפריפריה החברתית והגיאוגרפית

'יש עתיד' פעלה, ותמשיך לפעול, לצמצום הפערים החברתיים העמוקים בישראל, על מנת לספק לכל ילד את הכלים הדרושים לו כדי לפרוץ את תקרת הזכוכית ולייצר לעצמו עתיד מבטיח. זאת על ידי עידוד יוזמות של צעירים לחיזוק הפריפריה החברתית והגיאוגרפית, הגדלת התמיכה בהתיישבות ערכית במסגרות שונות כגון גרעינים וקהילות, על ידי מתן סיוע ממוקד לשכבות החלשות, בפרויקט לצמצום הפערים הדיגיטליים, במלגות סיוע לתלמידים ולחוקרים מהפריפריה ועוד.

 

רווחה

לראשונה, הקצנו תקציב לסיוע ותמיכה ראשונית ליוצאים בשאלה מן העולם החרדי. השווינו תנאים בדיור, בתעסוקה ובהשלמת פערי השכלה, לרבות מלגות להשכלה גבוהה ומכינות.

הקצנו 6.5 מיליון שקלים לתכניות שיקום ומאבק בזנות קטינים, להקמת קווי חירום, לפתיחת מוקדים נוספים ולניידות לאיתור וטיפול בבני נוער שיפעלו 24 שעות.
 

תעסוקה
 

אנו מאמינים שהמפתח להצלחה הוא מציאת תעסוקה מותאמת, בעלת אופק משמעותי לקידום והתפתחות. הדרך הטובה ביותר להגדלת אפשרויות התעסוקה היא בעידוד הקמת עסקים קטנים ובינוניים. הם הכוח שמניע את הכלכלה הישראלית הם פרוסים על כל המדינה ומחזיקים את הפריפריה על גבם. הם הדרך הטובה ביותר להיאבק באבטלה, בעוני ובפערים חברתיים. התכנית שלנו לקידומם תספק ליווי צמוד ומקצועי לכל צעיר המעוניינים לפתוח עסק, כמו גם הקצאה מיוחדת של ערבויות מדינה להלוואות שיינתנו לטובת צעירים עד גיל 30 שפותחים עסקים קטנים.
 

הובלנו חקיקה ויוזמות לסיוע לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל בהיקף נרחב, כדי להפוך את הפרוצדורה המסובכת של הקמת עסק לתהליך פשוט וידידותי, להקל את נטל המס שמוטל על העסקים הקטנים והבינוניים, להסיר להם מהדרך מכשולים, חסמים, ובירוקרטיה מיותרת.
 

נפעל לעיבוי מערך ההכוונה והתעסוקה לחיילים משוחררים ולבני נוער באמצעות מרכזי הצעירים ומרכזי ההכוון והתעסוקה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ ובאמצעות שותפות רחבה בין משרדי הממשלה הרלבנטיים.

הקמת מרכזי הכוונה תעסוקתיים

נפעל להקמת מרכזי הכוונה תעסוקתיים, שיספקו ליווי החל משלב ההכוונה והענקת ההכשרה הנדרשת למקצועות השונים, ועד להשמה ועידוד מעסיקים לקלוט את העובדים החדשים. במרכז ההכוון יקבלו המשתתפים מגוון שירותים שיסייעו להם להשתלב בעולם התעסוקה הכוללים אבחון והכוונה מקצועיים, סדנאות לכישורים נדרשים לשוק העבודה, ליווי בלימודים ובתעסוקה.
 

בנוסף יקבלו המשתתפים ייעוץ והכוונה ללימודים - הכשרה מקצועית, לימודים אקדמיים, שיעורי עזר ועוד. בנוסף, התכנית כוללת תמריצים למעסיקים בגין העסקת עובדים מקרב האוכלוסייה החרדית, וכן מימון להכשרות פנים-מפעליות. בשלב הבא תוכננו להיפתח 6 מרכזים נוספים במתכונת דומה ברחבי הארץ. 
 

מרכזי ההכוונה יפעלו לעודד יזמות עצמאית ויספקו ליווי בתהליך הקמת עסק, בניית תכנית עסקית והדרכה להתנהלות מול הרשויות.
 

העדפה מתקנת לעסקים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים

קבענו שורת כללים אשר יגדילו את הנגישות של עסקים קטנים ובינוניים למכרזים ממשלתיים והסרנו את החסמים שעמדו בפני עסקים קטנים ובינוניים להשתתפות במכרזים וברכש הממשלתי, כדי להבטיח שהמכרזים לא כוללים תנאים מיותרים, או מוטים לטובת חברות גדולות, באופן שעלול להוות חסם בפני עסקים קטנים ובינוניים.
 

נפעל לחייב בחקיקה כל גוף שחלה עליו חובת המכרזים להקנות 15% מהמכרזים אשר הוא מפעיל בשנה לעסקים קטנים ובינוניים מהפריפריה. כך נקדם את הצמיחה בפריפריה, נסייע ביצירת מקומות עבודה חדשים ונעצור ההגירה השלילית מהפריפריה למרכז, מגמה הנובעת בעיקרה ממרחב עסקי ותעסוקתי מוגבל.

 

דיור
 

מחירי הדיור בישראל עלו מאז 2007 בלמעלה מ-80%. העשור האבוד של שוק הנדל"ן, נבע ממדיניות לא נכונה במקרה הטוב או מהיעדר מדיניות לפתרון משבר הדיור במקרה הרע. עומק המשבר הפך את הדיור לאיום אסטרטגי על דור שלם של צעירים, שוויתרו על החלום שיום אחד תהיה להם דירה.

רכישת דירה היא ההוצאה הגדולה ביותר בחייהם של הצעירים בישראל. 'יש עתיד' שמה לה למטרה שכל זוג, שזו לו דירתו הראשונה, יהיה מסוגל להגיע אליה. לכן קידמנו את חוק "מע"מ אפס", המעניק הטבה של 240,000 שקלים לזוגות הצעירים בקניית דירה, עליו נמשיך להיאבק בכנסת הבאה.

 

'דירה להשכיר' – פרויקט לבניית 150,000 דירות להשכרה לטווח ארוך

שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור לשעבר, יאיר לפיד, הביא להקמת חברת "דירה להשכיר". חברה זו קמה במטרה לבנות 150,000 יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך, בסטנדרט הבנייה הגבוה ביותר. הפרויקט מכניס משתנה חדש לשוק הנדל"ן, מגדיל משמעותית את היצע הדירות להשכרה ויוצר מציאות חדשה בתחום הדיור להשכרה בישראל.
 

עד היום לא היה בישראל דיור מוסדר להשכרה. היצע הדירות הפרטיות להשכרה מוגבל, אין בו יציבות וודאות לשוכרים מפני פינוי מוקדם או העלאת מחיר תכופה ואיכותו לרוב אינה גבוהה.
 

על ידי בניית מגדלי הדיור החדשים, יצטרפו לשוק הדיור להשכרה בעשור הקרוב 150,000 דירות להשכרה לטווח ארוך, רבע מהן במחיר מפוקח. הדירות יהיו מוארות וירוקות, ובנויות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, בלב אזורי הביקוש. בנייתם של ארבעת מגדלי הדיור הראשונים בפרויקט כבר החלה ברמת השרון והסתיים שלב המכרזים בפרויקטים בהרצליה ובחיפה. בנייתן של 2,000 דירות נוספות אושרה על ידי קבינט הדיור.

 

החוק לשכירות הוגנת

החוק, אותו יזם יו"ר קבינט הדיור ושר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, נועד להביא להסדרת המסגרת החוקית ביחסי משכיר-שוכר של דירת מגורים ולהבטיח יציבות והגינות בשוק השכירות.
 

בעזרת החוק נוכל לספק לשוכרי הדירות ודאות לגבי מחיר הדירה שלהם לתקופה ארוכה יותר משנה; נוכל לוודא שהדירות המושכרות ראויות למגורים; נתמרץ הקמת מרשם שכירויות, שיכיל מאגר של חוזי שכירות; ונבטיח שבעל הדירה לא יוכל לבוא בדרישות בלתי סבירות לשוכרים.
 

החוק מורכב משלושה חלקים; הראשון מטפל בהגדרת יחסי שוכר משכיר וכולל את נושא הערבויות, תיקון פגמים בנכס המושכר ומסדיר את הנושא של ביטוח דירה. חלקו השני עוסק בהגדרת דירה ראויה להשכרה לצורך הבטחת רמת איכות מינימלית לשוכרי הדירות. החלק שלישי מגביר את הוודאות והיציבות של השוכר וכולל איסור על העלאת שכר הדירה משנה לשנה למשך 3 שנים ביותר מ-2% וחובת הצגת חוזה השכירות הקודם בפני הדייר החדש. הפרת חובת אי העלאת שכר הדירה תגרור פיצוי ללא הוכחת נזק.

 

בניית 5,000 דירות מעונות סטודנטים

משבר הדיור העמוק שנוצר הביא לעליית מחירי השכירות, שהכבידו במיוחד על ציבור הסטודנטים בישראל, במרכז ובפריפריה. בשיתוף הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה, קידם שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור לשעבר, יאיר לפיד, תכנית להקמת כ-5,000 יחידות דיור למעונות סטודנטים בפריסה ארצית, 1,000 מהן בפריפריה ו-4,000 במרכז. התכנית, שהוקצו לה כ-160 מיליון שקלים, מיושמת בשני שלבים.
 

כ-100 מיליון שקלים כבר הושקעו בכ-3,000 מעונות סטודנטים בכל הארץ, בדגש על אזורים שבהם מצוקת הדיור גבוהה. סטודנטים שיאכלסו את המעונות החדשים, ייהנו מיחידות דיור במחירים נוחים ובו זמנית יפנו דירות באזורי ביקוש להשכרה או לקניה.
 

השלב הבא של התכנית, בהיקף של כ-64 מיליון שקלים, יעניק תמיכה לפרויקטים בהיקף של 2,000 מעונות נוספים. שלב זה יהיה פתוח גם למכללות לחינוך ולמוסדות אקדמיים שאינם מתוקצבים, בין היתר באמצעות שיתופי פעולה נרחבים עם רשויות מקומיות.
 

חינוך
 

פעלנו, ונמשיך לפעול לשיפור רמת החינוך, קידום ענייני חינוך והעלאת רמת המצוינות. תכנית 'יש עתיד' לחינוך החלה מהפיכה דרמטית במערכת החינוך, שמתאימה אותה למאה ה-21, מקדמת למידה משמעותית, מעניקה העדפה מתקנת לתלמידים ומורים בפריפריה ומחזקת את החינוך הטכנולוגי-מקצועי.

 

הגדלה משמעותית של תקציבי תנועות וארגוני הנוער

'יש עתיד' מאמינה כי נוער מעורב וערכי, הלוקח חלק בפעילויות בקהילה, הוא המתכון לחברת מופת, חברה שאזרחיה ערבים זה לזה, נושאים באופן שווה בנטל ומחויבים להצעיד אותה קדימה. שר החינוך לשעבר, שי פירון, החליט להגדיל באופן חסר תקדים את תקציב ארגוני הנוער, מ-3 מיליון שקלים שהוקצו ב-2013 ל-23 מיליון שקלים ב-2014 (בשנת 2012 תקציבם הוערך ב- 641 אלף שקלים בלבד). כמו כן הורחבו תקציבי תנועות הנוער, תקציבי שנת שירות, גרעיני צעירים ומחנכים. מדובר בגידול תקציבי חד, שמשמעותו שילובם של עשרות אלפי תלמידים נוספים בארגוני הנוער, והפיכתם לנוער מתנדב, מעורב חברתית, משפיע על השיח הדמוקרטי, מעודד סובלנות, מכבד את האחר ומוקיע תופעות של גזענות ואלימות.

 

'יש עתיד' תפעל להרחבת תקצובם של כעשרה ארגוני נוער נוספים, במטרה להרחיב את הפעילות בארגוני הנוער לכ-350 אלף בני נוער פעילים בעשר השנים הקרובות (לעומת כ-40 אלף תלמידים לפני תוספת משמעותית זו). נאפשר לעשרות אלפי תלמידים נוספים להצטרף לארגוני נוער קיימים וחדשים כ'נוער מד"א', 'אחריי', 'נוער גאה','פרחי הדגל ', 'תרבות', 'אות הנוער' ועוד.

 

פעלנו להעמקת הרצף החינוכי בין תנועות הנוער לבתי הספר. הבאנו להתחדשות ולהתרחבות של החברה למתנ"סים, לשיפור משמעותי בתכני הטלוויזיה החינוכית מתוך הבנה שכל ילד זקוק למעטפת חינוכית מקיפה בכל שעה, כל יום, כל השנה: "מחנכים מסביב לשעון".

 

הכפלת קרן המלגות לתלמידים נזקקים

על מנת לדאוג לתלמידים נזקקים ולאפשר להם שוויון הזדמנויות אמיתי, הכפיל שר החינוך לשעבר, שי פירון, את היקף קרן המלגות המיוחדת. הרחבה משמעותית זו, מ-50 מיליון שקלים ל-100 מיליון שקלים תסייע ל-130,000 תלמידים נוספים לרכוש את הציוד הלימודי הדרוש להם ולקחת חלק בפעילויות חינוכיות מחוץ לשטח בית הספר, כמו טיולים שנתיים, סיורים לימודיים וסל תרבות.
 

לצד תוספת התקציב של קרן המלגות, הקצה משרד החינוך תקציבים נוספים לצורך הפעלת מפעל השאלת ספרי לימוד, תכנית התקשוב הלאומית והקצאת שעות לחיזוק לימודי.

 

חיוב לימודי ליב"ה בכלל מוסדות הלימוד בישראל

לימודי הליב"ה מקנים ערכי יסוד, זהות משותפת וכלים להפיכה לאזרח יצרני במדינת ישראל. שר החינוך לשעבר, שי פירון חתם על הסכם היסטורי ופורץ דרך עם רשת החינוך התורני "אל המעיין", שמשמעותו הרחבת לימודי הליב"ה. במסגרת ההסכם ילמדו בתי הספר של הרשת לימודי ליב"ה באופן מלא, הופחת התקציב למוסדות הפטור (מוסדות חרדיים שאינם מלמדים את מקצועות הליב"ה, כפי שקובע התיקון לחוק לימוד חובה) ונעשה קיזוז של 20 מיליון שקלים למוסדות חרדיים שאינם מיישמים ליב"ה.
 

בבתי ספר אלו ילמדו התלמידים אנגלית, מתמטיקה, ועברית, וכן יורחבו שאר תחומי הלמידה כמקובל בתכנית הלימודית. הכיתות הקטנות בהם לומדים כ-10 תלמידים יאוחדו לכיתות גדולות יותר, ויסגרו בתי ספר קטנים.
 

במסגרת התוכנית להסדרת החינוך החרדי, צורפו כ-56 מוסדות חינוך חרדיים לחינוך הציבורי, ועוד עשרות רבות של בתי ספר וגני ילדים הביעו עניין להצטרף. נבנו מסגרות להכשרה המונית של מורים חרדים - בשנת הלימודים תשע"ה התחילה הכשרתם של 1,075 מורים למקצועות הליב"ה.
 

על מנת לעודד ולקדם את הכנסת לימודי הליב"ה לכמה שיותר מוסדות חינוך בישראל, נקבעו תקנות לקיצוץ תקציבי המוסדות שאינם מלמדים את מקצועות הליב"ה. 

 

כניסה לאוניברסיטה באמצעות תעודת הבגרות החדשה

'יש עתיד' מבקשת לאפשר לתלמידים, שהשקיעו ולמדו לבחינות הבגרות, ללמוד באוניברסיטאות ולרכוש השכלה מתקדמת, שתסייע להם להפוך לאזרחים יצרנים, הנושאים בנטל תשלום המסים. לכן הוחלט כי קבלתם של תלמידים אלו למוסדות להשכלה גבוהה לא תותנה עוד בהצלחתם בבחינה הפסיכומטרית. ההחלטה מבטלת למעשה את החובה להיבחן בבחינה הפסיכומטרית ומאפשרת קבלה לאקדמיה על סמך תעודת הבגרות בלבד. לצד שוויון ההזדמנויות, ההחלטה מגלמת חסכון כספי משמעותי של עלות הבחינה והקורס המכין.
 

תעודת הבגרות החדשה תשמש כמסלול כניסה מרכזי לאקדמיה, למגוון רחב של חוגים, ביניהם גם הנדסה ומדעים. זאת במטרה לעודד את התלמידים להעמיק במסלולים מוגברים באנגלית, מתמטיקה ומדעים.
 

כבר בשלב הראשון של התכנית אחד מכל שלושה מועמדים לאוניברסיטה וכמעט מחצית מהמועמדים למכללות יתקבלו ללימודים על סמך תעודת הבגרות בלבד. בנוסף, חמשת התלמידים המצטיינים בכל בית ספר בפריפריה החברתית-גאוגרפית יוכלו להתקבל להשכלה גבוהה ללא כל מיון נוסף. הבחינה הפסיכומטרית לא בוטלה לחלוטין, וזאת כדי להותיר הזדמנות נוספת לתלמידים שלא הצליחו להגיע להישגים מספקים בשנות התיכון ללמוד במסגרת ההשכלה הגבוהה.
 

על ידי צעד זה כלל הצדדים יצאו נשכרים: המצוינות תועמק, בוגרים רבים יוכלו לחסוך בזמן ובכסף וההשכלה הגבוהה תהיה נגישה לכלל החברה בישראל.

 

תוספת תקציבית להשכלה הגבוהה להגברת המצוינות האקדמית ועידוד המחקר

'יש עתיד' רואה בהשכלה הגבוהה אבן דרך להשתלבות בשוק העבודה ולהפיכתם של הסטודנטים לאזרחים יצרנים, בחברה דמוקרטית מתקדמת. מערכת ההשכלה הגבוהה היא חלון ההזדמנויות והכניסה של הפרט לעולם הכלכלה של המחר, ועליה להיות שוויונית ונגישה לכל אחת ואחד.
 

על מנת לחזק את ההשכלה הגבוהה ולהנגישה לאוכלוסיות רבות ככל שניתן, החליט שר החינוך לשעבר, שי פירון, על תוספת תקציבית של כחצי מיליארד שקלים למטרה זו. תוספת התקציב יוחדה להגברת המצוינות האקדמית ועידוד המחקר, בין היתר באמצעות תמיכה במרכזי מצוינות ותכניות להשבת מדענים לארץ.

 

תחבורה

מפלגת יש עתיד תפעל לפיתוח תחבורה ציבורית נוחה וזולה לצעירים בכל רחבי הארץ. תחבורה ציבורית נרחבת ונגישה תספק לאוכלוסיית הצעירים מענה נוח ונרחב, ונפעל לעידוד השימוש בה באמצעות תמריצים ובהם המשך מתן הנחה של 50% לסטודנטים באמצעות הצגת כרטיס הסטודנט, מתן פתרון תחבורתי אמיתי לתלמידים הלומדים רחוק ממקום מגוריהם ולצעירים שגרים או עובדים בפריפריה והרחבת מערך הקווים בכלל וקווי הלילה בפרט.
 

נפעל בכדי לאפשר תחבורה ציבורית בשבת באזורים חילונים. תחבורה ציבורית תופעל בשבת לפי הצרכים ותוך התאמת צירי התנועה ותדירותה לנסיבות. תישקל הפעלת התחבורה הציבורית בשבת בידי זכיינים מיוחדים ובאמצעות כלי רכב קטנים (כגון מיניבוסים).
 

כמו כן תפעל יש עתיד לקיום אפשרות תחבורה שיתופית, אשר תאפשר לצעירים להשתתף בכוח העבודה כנהגים ולהגדיל את הכנסתם הכלכלית, תוך יצירת אפיק הכנסה אשר יתרום לרווחתם הכלכלית. המודל מבוסס על שימוש בטכנולוגיות מידע ורשתות חברתיות. ויתרום להפחתת יוקר המחיה באמצעות אספקת שירותי הסעה זמינים ובמחירים נמוכים מאלה הנהוגים כיום, תוך הגברת התחרותיות בתחום.