הצטרפו אלינו!

הלאמת הקרן הקיימת לישראל

הלאמת הקרן הקיימת לישראל
 

'יש עתיד' תלאים את קק"ל ותחזיר את הקרקעות של הציבור והכסף של הציבור לקופה הציבורית.
 

המדינה צריכה להיות שייכת למעמד הביניים ולשכבות החלשות. לא לעסקנים שמקבלים מינויים פוליטיים, לא למימון מנגנונים מנופחים עם חשבון הוצאות בלתי מוגבל, לא לקניית המשך ההתנהלות במחשכים על ידי העברת מיליוני שקלים למפלגות ולשלוחותיהן. במקום שהכסף ישמש לשחיתות, נשתמש בו לחינוך, לבריאות ולרווחה ולהגדלת היצע הדיור.
 

קק"ל נוסדה כארגון שמטרתו רכישת קרקעות בארץ ישראל בשם העם היהודי ולמענו, כיון שלא היתה אז מדינה יהודית. גם לאחר קום המדינה המשיכה קק"ל להחזיק בסמכויותיה, למרות שכבר לא היתה הצדקה לקיומה. מאז 1961 ניהול הקרקעות, הכשרתן לבניה ולפיתוח ושיווקן נעשים על ידי רשות מקרקעי ישראל, הגובים דמי ניהול מקק"ל. בכל שנה מעבירה המדינה למעלה ממיליארד שקלים לקק"ל עבור הכנסותיה מהחכרת קרקעות, זאת בנוסף להכנסותיה האחרות של קק"ל, בין היתר מתרומות.
 

'יש עתיד' תוביל מהלך היסטורי אשר יחזיר את אדמות המדינה וכספי הציבור לאזרחים בישראל. ביום כינונה של הכנסת ה-20 'יש עתיד' תניח על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון חוק קק"ל, אשר ילאים את קק"ל, יחזיר אותה לציבור, יהפוך אותה לחברה ממשלתית, אשר מחויבת לפעול בשקיפות מלאה וכפופה לחובות רגולטוריים, בכלל זה לפיקוח על ידי מבקר המדינה.
 

אף מפלגה אחרת לא העזה כל השנים להתעמת עם קק"ל ולהחזיר את מה ששייך לציבור לציבור, כי הן נהנו מהמנגנון המושחת של קק"ל, מכספיה וממינויים פוליטיים. כמו שהבאנו כסף מהרווחים הכלואים ומההון השחור, נביא את הכסף והקרקעות מקק"ל.  עכשיו אנחנו גם נביא את הכסף מקק”ל במקום שישמש לשחיתות שנשתמש בו לחינוך.


 

הלאמת קק"ל תאפשר:

 

  1. הכפפת קק"ל לחוק התקציב תכניס עוד מיליארד שקל בשנה לקופת המדינה ותאפשר להקל את נטל המס על הציבור.

 

  1. החזרת הקרקעות המדינה לידי הציבור - פיתוח ושיווק מהירים של הקרקעות (2.35 מיליון דונם, כ-11% מקרקעות המדינה), תוך שמירה על הריאות הירוקות ועל היערות,יאפשרו להוציא לדרך בניה של עוד עשרות אלפי יחידות דיור באזורי הביקוש ולהורידאת מחירי הדיור.

 

  1. החזרת מיליארדי שקלים מקופת קק"ל לציבור– בעזרתם נוכל לקיים יום לימודים ארוך בכל רחבי הארץ, לחזק את חדרי המיון ולהילחם בעוני.

 

  1. הכנסת שקיפות ומניעת שחיתות - הבטחת כללי מינהל תקין וצמצום הדרג הניהולי הבכיר המנופח, הבטחת השקיפות, הכפפה למבקר המדינה ומלחמה בשחיתות, במינויים הפוליטיים ובהעברות מיליונים מקק"ל לכל המפלגות, למעט 'יש עתיד'.

מצא את מטה השטח הקרוב אליך

מה עשינו