הצטרפו אלינו!

לתרום

תרומה למפלגת יש עתיד

 

לרשימת התורמים של מפלגת 'יש עתיד'

פרטים אישיים

* שם פרטי:
* שם משפחה:
* ת.ז:

כתובת וטלפונים

* דוא”ל:
* עיר:
* רחוב:
* מספר בית:
מיקוד:
* טלפון נייד:
טלפון:

סכום תרומה

* גובה התרומה בשקלים:
ידוע לי כי בכפוף להוראות חוק המפלגות סכום התרומה המרבי למשק בית הוא 1000 ש"ח לשנה.
  • הנני אזרח/ית ישראל וגילי מעל 18 שנים.
  • אני ובני משפחתי הסמוכים על שולחני לא תרמנו בשנה זו סכום החורג מהמותר על פי חוק כולל תרומה זו.
  • אינני תורם בשם תאגיד או מטעמו.
  • הכרטיס הוא כרטיס פרטי שלי ולא של אדם אחר ו/או של תאגיד ואני בעל/ת הרשאה לחיוב הכרטיס.
  • ידוע לי ששמי כתורם יתפרסם באתר מבקר המדינה.
  • בחתימתי זו הריני מצהיר/ה כי כל הפרטים הרשומים לעיל נכונים.