הצטרפו אלינו!

האמת

 

 1. תקציב 2015 תקציב חברתי

תקציב 2015 הגדיל את ההשקעה בתקציבי המשרדים החברתיים בלמעלה מ-10 מיליארד שקלים, ללא העלאת מיסים. 3.2 מיליארד לחינוך, 4 מיליארד לבריאות, 2 מיליארד לרווחה ו-1.2 מיליארד לביטחון הפנים.

 

 1. 'יש עתיד' נלחמת בשחיתות

'יש עתיד' היא המפלגה היחידה אשר הציגה תכנית נרחבת למלחמה בשחיתות השלטונית. התכנית כוללת: מניעת חזרה של מורשעים לעולם הציבורי, ביטול זכות השתיקה בחקירה לאישי ציבור, הגדרת עבירת הפרת האמונים, הגנה על חושפי שחיתויות, חיזוק שומרי הסף במינהל הציבורי (יועצים משפטיים, חשבים ומבקרים פנימיים), הסדרת פעילותם של שדלנים, הגברת השקיפות השלטונית וביטול הכספים הקואליציוניים.

'יש עתיד' היא המפלגה היחידה שלא לקחה כספים קואליציוניים.

'יש עתיד' עומדת על התנגדותה לשקיפות הצבעת השרים בוועדת השרים לחקיקה, מאחר וצעד זה עלול להביא להצבעות פופוליסטיות של שרים ותגרע מהענייניות של הדיונים.

 

 1. הגדלנו את תקציב החינוך

הבור תקציבי של למעלה מ-40 מיליארד שקלים, שהשאירה הממשלה הקודמת, חייב ביצוע קיצוץ רוחבי בכלל משרדי הממשלה בתקציב לשנים 2013-2014.

במהלך 2013-14 הוחזרו כספים רבים לתקציב משרד החינוך, על מנת להרחיב את השירותים שמעניק המשרד ולחזק את החינוך הציבורי. בכלל זה:240 מיליון שקלים לתקצוב בתי הספר של החופש הגדול. למעלה מ-100 מיליון שקלים במסגרת החזרת הקיצוץ לתגבור לכיתות א'. 40 מיליון שקלים לשיפוץ כפרי הנוער. תוקצבה הכנסת 1,200 סייעות בנות שירות לאומי לגני ילדים בני 3. 80 מיליון שקלים כתוספת להקמת המחוז החרדי ועוד שורה ארוכה של תקציבים.

לצד כל אלה, בתקציב 2015 גובשה תוספת של 3.2 מיליארד שקלים לחינוך, מעבר לגידול הטבעי.

 

 1. הקטנו את הממשלה ואת השרים בלי תיק וחסכנו מיליונים

הממשלה ה-32 (ממשלת נתניהו ה-2, 2009-2013), כללה בשיאה 30 שרים ו-9 סגני שרים.

עלות שר בלי תיק, פשוט ללא הגדרת תפקיד וסמכויות מיוחדות, לשנה הוא 2.5 מיליון שקלים לשנה. עלות זו כוללת: לשכה, עוזרים ויועצים, נהג, מזכירות ועלות נסיעות לחו"ל, לא כולל הוצאות אבטחה, עלויות שכירת משרדים ותחזוקם ועוד. כך גם באשר לסגני שרים.

במעבר לחוק המשילות שהעבירה 'יש עתיד', מוגבל מספר השרים ל-18 ומספר סגני השרים ל-4. כלומר נחסכות עלויות 11 לשכות שרים ועוד 5 לשכות סגני שרים. חסכון שנתי של 40 מיליון שקלים, 160 מיליון שקלים בקדנציה.

 

 1. תקציב 2015 היה אמור להעלות את הקשישים מעל לקו העוני

תקציב 2015 כלל בתוכו יישום ההדרגתי של המלצות ועדת אללוף למיגור העוני, בכלל זה תוספת תקציבית לקצבאות הבטחת ההכנסה של 190 אלף קשישים החיים מתחת לקו העוני. התוספת מגיעה עד 120 שקלים לקשיש יחיד ועד 451 שקלים לזוג, בעלות כוללת של 320 מיליון שקלים בשנה.

 

 1. בזכות 'יש עתיד' מוסדות לימוד חרדיים מלמדים מתמטיקה ואנגלית

'יש עתיד' הובילה חקיקה אשר מקצצת בתקציבי מוסדות החינוך אשר אינם מלמדים ליב"ה, פעלה להכשרת מורים ומפקחים ללימודי ליב"ה במגזר החרדי, הקימה מחוז ממלכתי חרדי במשרד החינוך וחתמה על הסכם היסטורי המחייב את רשת החינוך "אל המעיין בלימודי מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה ועוד.

 

 1. בזכות 'יש עתיד' החרדים הולכים לצבא ועובדים

במסגרת דיון מעקב מיוחד שקיימה ועדת השרים לעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, השירות האזרחי ובשוק העבודה, בראשות יעקב פרי, הוצגו בפני הוועדה נתונים על ידי צה"ל ומשרד הכלכלה. הנתונים מלמדים על עליה של 39% בשיעור המתגייסים החרדים לצה"ל ועל עליה מ-734 ל-2,135 אנשים, כלומר עלייה של כ-300%, במספר החרדים אשר פנו למרכזי התעסוקה של משרד הכלכלה, לצורך השתלבות בשוק העבודה.

 

 1. הוצאנו 60,000 ילדים ממעגל העוני

דוח מימדי העוני והפערים החברתיים שפירסם המוסד לביטוח לאומי מלמד:

ב-2013 חיו בעוני 432,600 משפחות, 1,658,200 נפשות, ובהן 756,900 ילדים, זאת בהשוואה ל-439,500 משפחות, 1,754,700 נפשות ו-817,200 ילדים ב-2012.

בעקבות התערבות המדינה באמצעות הקצבאות והמיסוי הישיר חולצו מעוני 34% מהמשפחות, 23% מהנפשות וכ-13% מהילדים. ב-2013 פחתה תרומת הקצבאות לחילוץ מעוני בהשוואה ל-2012 בשל הגידול בהכנסה הכלכלית מחד והקיצוץ בקצבאות הילדים מאידך.

 

 1. מצאנו פתרונות לאימהות חד-הוריות שרוצות לעבודה אבל המדינה שמה להן רגליים

בהתאם להצעת החוק אשר הגשנו ואושרה בקריאה ראשונה בכנסת, הוגדלה התקרה לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) ממשכורת של 4,760 שקלים בחודש ל-7,500 שקלים בחודש. לחקיקה שקידמנו בנושא תוכנן להצטרף בשנת 2015 מהלך משלים, אשר מבטל ההכרה בתשלום מזונות ל-18,000 אימהות חד-הוריות על ידי הביטוח הלאומי כקצבה, ובכך לאפשר להן לצאת למעגל התעסוקה מבלי לאבד את תשלום המזונות.

 

 1. ביטלנו את הבחינה הפסיכומטרית

שר החינוך לשעבר שי פירון הוביל החלטה אשר קובעת כי לא יהיה עוד צורך בפרמטר כפול בקבלה ללימודים אקדמיים, של תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית, אלא כי ניתן יהיה להסתמך רק על אחד מהם. החלטה זו עוגנה בהסכם בין שר החינוך למועצה להשכלה גבוהה, לוועדה לתכנון ותקצוב של ועד האוניברסיטאות ולוועד ראשי המכללות.

מי שנמצא היום בכיתה י' יוכל להתקבל להשכלה הגבוהה רק על סמך בחינת הבגרות לבדה, או מבחן פסיכומטרי לבדו, כך ש-30% מהתלמידים יוכלו להתקבל לאוניברסיטאות ו-60% למכללות. כבר עכשיו קיימות תכניות שבהן תלמידים הנבחנים בשיטה הקודמת יכולים להתקבל רק על סמך אחד המדדים.

 

 1. דאגנו לארוחות בפרויקט הביטחון התזונתי ששכב במגירות של משרד הרווחה

הוצאנו לדרך את יישומה של הקרן לביטחון תזונתי, בהיקף של 230 מיליון שקלים.

באמצעות השקעה זו נתנו 100,000 ארוחות חמות למי שהכי זקוק להן והגדלנו את הסבסוד להורים כדי להבטיח קבלת ארוחות ל-82,000 ילדים.

הארוחות החמות והסבסוד מגיעים היום ל:

75,000 תלמידים מאשכולות סוציו-אקונומיים 1-5.

82,000 תלמידים שההשתתפות העצמית שישלמו הוריהם למפעלי ההזנה תפחת.

1,500 נערים ונערות במסגרות נוער לסיכון.

12,000 ניצולי שואה המתגוררים במקבצי דיור.

6,000 קשישים חסרי עורף משפחתי המבקרים במועדונים ומקבלים ארוחות בוקר וצהריים. 8,000 בעלי צרכים מיוחדים המועסקים במפעלים מוגנים.

 

מצא את מטה השטח הקרוב אליך

מה עשינו