המצע המלא

ספורט

 

ספורט הוא כלי ראשון במעלה לקיום אורח חיים בריא, לגיבוש חברתי ולהנחלת ערכים של שיתוף פעולה, הזדהות, מצוינות וכיבוד כללי משחק. חברה המרבה בפעילות ספורטיבית היא חברה בריאה יותר, פיסית ונפשית. לפעילות ספורטיבית נודעת תרומה גדולה למספר תחומים חשובים במקביל; לחיסכון במערכת הבריאות, להצלחתה של מערכת החינוך, להכנת צעירים לשירות הצבאי ולגיבושה של זהות מקומית וחברתית.

'יש עתיד' קושרת קשר ברור בין ספורט לאלפים–הרחבת הפעילות הספורטיבית לכלל החברה באמצעות מערכת החינוך–ובין ספורט לאלופים, המתבטא בעידוד ספורטאים מצטיינים ובהישגיהם בארץ ובחו"ל.

הצלחתם של ספורטאים מקצוענים ואולימפיים היא קצה הפירמידה, החייבת להיבנות על בסיס רחב ואיתן מתוך כלל האוכלוסייה. קבוצות מקצועניות יסתמכו גם על זרים, כנהוג בכל העולם, אבל הצלחתם ובולטותם של ספורטאים מקומיים היא שתיצור מודלים לחיקוי עבור הנוער ותודעה ספורטיבית של ממש בקרב האוהדים.

'יש עתיד' תפעל לחיזוק ולהרחבת בסיס הפירמידה, על ידי הגדלת מספר הספורטאים הפעילים בישראל; להנחלה מסודרת ומקצועית של הספורט במערכת החינוך; ליצירת תשתית לפעילותם של ספורטאים חובבים; ולטיפוחו של הספורט ההישגי בישראל, הסובל כיום מחוליים רבים.
נפעל להחמרת הענישה בעבירות של אלימות במגרשי הספורט וביציעים.

 

טיפול באלימות בספורט

החמרנו את הענישה בגין עבירות תקיפה באירועי ספורט וקבענו בחקיקה כי עבירת תקיפה במהלך אירוע ספורט תגרור עונש מקסימלי, חמור יותר מזה שתגרור תקיפה באירוע אחר. תיקון זה, שיזם ח"כ יואל רזבוזוב, ידרוש ממערכת המשפט להתייחס לעבירות כאלה, שעד כה נהגה כלפיהם בסלחנות, ביד תקיפה ובחומרה, מה שיחזק את ההתרעה, יאפשר סביבה ספורטיבית בריאה וחיובית וישפר את תדמיתו של הספורט הישראלי.

לפי החוק החדש, יוכל שוטר להרחיק מהמגרשים אוהד שעבר עבירת אלימות ל-60 ימים באופן אוטומטי ולאחר מכן ניתן יהיה לפנות לבית משפט ולבקש צו ל-180 ימים נוספים. התיקון לחוק מקנה אפשרות להגשת תביעה כנגד אוהדים שמגיעים למגרשים תחת השפעה של אלכוהול או סמים, על מנת להחזיר את מגרשי הספורט ויציעיהם למקום אליו ניתן להביא גם ילדים ונוער לצפות במשחקים ללא חשש, וליהנות מחוויה ספורטיבית משפחתית. 'יש עתיד' תקדם בחקיקה החמרה נוספת בחוק אשר תאפשר הרחקה לצמיתות ממגרשי הספורט של גורמים שליליים הנוהגים באלימות ובגזענות.

בנוסף, נפעל להכשרת שופטים ייעודיים לספורט, שיופקדו על הדיון בתיקים של מקרי אלימות באירועי הספורט ושל עבירות הקשורות בספורט בכלל. מתוך מטרה למצות את מלוא חומרת הדין, ולהגיב לעבירות אלימות בספורט בענישה מרתיעה, יהיה שופט הספורט בכל בית משפט מחוזי, כשם שישנו שופט מיוחד לענייני תעבורה.

ספורט לאלפים

בישראל קיימים היום כ-75 אלף ספורטאים רשומים, המהווים כאחוז מהאוכלוסייה. לשם השוואה, הממוצע במדינות מערב אירופה עומד על כ-30% מהאוכלוסייה. נפעל להרחבת בסיס הפירמידה על ידי הגדלה משמעותית של מספר העוסקים בספורט.

יוצב יעד ראשון של הגדלת מספר הספורטאים הפעילים פי חמישה לפחות, והרחבת הפעילות לאזורי פריפריה גיאוגרפית וחברתית, הן על ידי השקעות בתשתית ובתודעה, ובעיקר באמצעות מערכת החינוך.

העמקת הפעילות דרך בתי הספר תתרום לשוויון החברתי, מאחר ותקל את הנגישות לפעילות ספורטיבית מאורגנת עבור משפחות אשר אינן מסוגלות לממן חוגים במסגרות פרטיות לילדיהן. בדרך זו גם יתאפשר איתור ספורטאים מוכשרים במיוחד מקרב התלמידים, שמטעמים כלכליים או אחרים אינם פעילים במסגרות פרטיות.


הגדלה משמעותית של מספר שעות החינוך הגופני בבתי הספר

כיום, רוב בתי הספר מקיימים שעתיים שבועיות של חינוך גופני, וזאת לעומת שש שעות ברבות ממדינות המערב. בשלב הראשון יוגדל מספר השעות השבועיות לארבע, ובהמשך תוגדר פעילות גופנית יומיומית במערכת החינוך. יושם דגש דווקא על המתקשים והחלשים, כדי לעודד אותם להמשיך בפעילות ספורטיבית ולראות בה חלק משגרת חייהם, גם אם אינם מצטיינים.


תורחב בנייתם של מתקני אתלטיקה, אולמות התעמלות ובריכות שחייה, שישרתו את בתי הספר ואת האוכלוסייה בכלל

בשיתוף מפעל הפיס וה"טוטו". המתקנים שיוקמו ייקשרו לבתי ספר ספציפיים, שמצדם יתחייבו לקיים בהם אימונים בשעות שייקבעו. דבר זה יעמיק את המקצועיות והגיוון באימונים: ריצות יתבצעו על מסלול ובמדידה מדויקת. מקצועות השדה, כולל קפיצות, יחזרו לתכנית האימון הספורטיבי. מתקנים אלה ישרתו את כלל האוכלוסייה עם תום יום הלימודים, ויאפשרו לרצים הרבים שהתווספו למעגל החובבים בשנים האחרונות, להתאמן במקום מסודר.

מיסוד נבחרות בבתי הספר

בדומה לשיטה בארה"ב, סגל המורים בבתי הספר יכלול גם מאמנים, שאימון הנבחרות השונות של בית הספר יהווה חלק ממשרתם. במקביל, ימוסדו אליפויות בית ספריות, אזוריות וארציות, בענפי הספורט השונים. לנבחרות בתי הספר יהיה תפקיד חברתי ראשון במעלה, והאליפויות השונות יהיו ימי חג עבור בית הספר כולו.השקעה במקצועות ספורט

יוחזרו מקצועות ספורטיביים שנעלמו עם השנים ממערכת החינוך בתחום האתלטיקה הקלה, שחייה, כדורעף ועוד.


יוקמו פרויקטים של התמחות ענפית לפי אזורים

בתי ספר השוכנים בסמוך לחוף הים יעודדו הקמת מסגרות תחרותיות הקשורות לענפי הספורט הימי. פיילוטים אזוריים של ליגה בענפים, שאינם כדורגל או כדורסל, יסייעו בהקמת רשת ארצית של ליגות בבתי הספר.


תמרוץ רשויות מקומיות להכשרת מסלולי אימון

רשויות מקומיות יתומרצו להסב, בהליך מזורז, את ייעודם של שטחים חקלאיים המצויים בתחום הרשות למתקני ספורט, וכן על מנת שיסללו בשטחן מסלולי ריצה ואופניים – בטוחים, מוארים, מדודים ומסומנים – לשימוש כלל האוכלוסייה.


הנגשת הספורט המקצועי לקהילה

רשות מקומית המממנת קבוצת ספורט ייצוגית תחויב לחלק לתלמידים, נוער ומעוטי יכולת הרשומים ברשות, כרטיסים למשחקיה של הקבוצה, באופן שלא יפגע בהכנסותיה אך יתרום לכך שהמשחקים ייערכו בפני אולם או אצטדיון מלא.

 

ספורט לאלופים

שיפור תנאי האימונים של ספורטאי הייצוג הישראלי בכל הענפים ותיקון האווירה המקולקלת האופפת היום ענפי ספורט רבים, תוך יצירת שקיפות ומערכת שפניה אל הספורטאי ולא אל העסקן.


גיבוש תקנון אתי באיגודי הספורט

איגודי הספורט יחויבו לחתום על תקנון אתי, להנחיל אותו בענף שבאחריותם ולהגדיל את מספר נציגי הציבור העצמאיים בהנהלות האיגודים. רשות הספורט הלאומית תפקח מקרוב על הדרך בה נלחמים האיגודים השונים באלימות במגרש וביציע, ותתערב בכל האמצעים שברשותה, כולל סנקציות כספיות, במקרים שבהם ייראה הטיפול כסלחני מדי.


הסדרת היחסים שבין אגודות הספורט השונות לאיגוד הענפי

רבות מן האגודות אינן ערות כלל לזכויותיהן, לרבות קבלת תקציבים מן הטוטו, הגברת השקיפות תאפשר להן לקבל זכויות אלה, ותקטין את התמריץ של האיגוד לנפח נתונים כדי לזכות בתקצוב עודף. גם כאן, הפתרון הוא בשקיפות.


מיסוד מעמד המאמנים

המאמן באגודה יזכה לשכר הולם, על פי מינימום שייקבע על ידי רשות הספורט, ולתנאים סוציאליים כנהוג, וייקבעו נורמות ברורות של מספר שעות עבודה. ההשכלה הנדרשת ממאמן בתחום ספורט ספציפי תורחב ותועמק, בעיקר בתחומי הפיזיולוגיה והאימון הגופני. האגודה תפקח על נורמות ההתנהגות של מאמן הנוער ועל הדרך בה הוא מנחיל לספורטאים יסודות אתלטיים ומקצועיים.


עידוד ענפי ספורט אולימפיים ופראלימפיים 

בכדי להעצים את פיתוח התשתיות לענפי ספורט אולימפיים ופראלימפיים (ספורט נכים) הביא ח"כ יואל רזבוזוב, יו"ר שדולת הספורט בכנסת ה-19, להקצאת תוספת תקציבית של 30 מיליון שקלים עבור ענפי הספורט האולימפיים והפראלימפיים (ספורט נכים). הכסף מיועד לפיתוח התשתיות וטיפוח ספורטאי העתיד.

בנוסף, פעל רזבוזוב לשינוי ההשקעה הלא פרופורציונלית בענף הכדורגל על פני ענפים אחרים, והוביל לשינוי הסכם בין מועצת הטוטו ומשרד הספורט, כך ש-150 מיליון שקלים יוזרמו אל ענפי ספורט קטנים וענפי ספורט פראלימפיים. התוספת תושקע בהגדלת מספר הספורטאים הפעילים בישראל ובהוזלה משמעותית בחוגי הספורט לילדים ולנוער.עידוד ספורטאים אולימפיים

הספורטאים הבכירים בישראל (הסגל האולימפי) זכו עד כה לשכר נמוך מהמדינה, נאלצו לחיות בדוחק, פעמים רבות תוך עבודה במשרה נוספת שפגעה באימוניהם, או למצוא ספונסרים באופן עצמאי.

בכדי לסייע לספורטאי ההישג המייצגים את מדינת ישראל בתחרויות בינלאומיות גדולות וחשובות, הבאנו להכפלת שכרם של הספורטאים האולימפיים בישראל בעלות של מיליארד שקלים, קצה הפירמידה של תרבות הספורט בישראל.


איתור מחוננים בענפי הספורט השונים

תוקם מערכת לאיתור תלמידים מחונני ספורט, אשר תפעל לאתר תלמידים בעלי פוטנציאל הצטיינות ספורטיבי כבר בגילאים הצעירים, ותרחיב את מסגרות האקדמיה הארצית למצטיינים בענפים השונים.


הרחבת המלחמה בהימורי ספורט בלתי חוקיים ובשאר תופעות שחיתות בספורט

ח"כ יואל רזבוזוב הוביל במהלך השנתיים האחרונות מאבק כנגד תופעות שחיתות באיגודי הספורט השונים, הביא לחקירתם של ראשי אגודות ספורט ברשם העמותות, וגרם לעצירת תקציבים של גופים שלא התנהלו באופן תקין. נפעל להרחבת מאבק זה, בשיתוף בין רשות הספורט הלאומית למשרד לביטחון פנים.

קידמנו הצעת חוק לאיסור פרסום על ספסרות, ולהחמרת הענישה על ספסרים לשנת מאסר אחת. הצעת חוק זו גובשה יחד עם מנהלת הליגה בכדורגל ויחד עם ארגוני האוהדים, ומטרתה לגרום למשטרה לאכוף את הספסרות במגרשים, ובאתרי האינטרנט, עליהם אין אכיפה כלל.


במסגרת הצעת החוק ייאסר פרסום של הצעות למכירת כרטיסים (למשחקי ספורט, הופעות וכו'), במחיר שעולה על המחיר בו נקנו, בכל מדיה, כולל באתרי האינטרנט. כמו כן העונש לספסרים (שיוגדרו ככל אדם שמוכר כרטיס או כרטיסים במחיר הגבוה מהמחיר הנקוב), שעומד כיום על קנס של עד 226,000 שקלים, יוחמר לעד שנת מאסר אחת.