הצטרפו אלינו!

המצע שלנו

דת ומדינה

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. עם קום המדינה נקבע ה"סטטוס קוו" כעוגן המרכזי לעיצוב מערכת היחסים שבין הדת למדינה. ברבות השנים הפכו ההסדרים לחלקיים ולא מספקים, כשחלקם אף סותרים ערכים מרכזיים אחרים, כגון חופש, שוויון ועמדות ליברליות המבקשות להעניק לכל אזרח זכות לבנות את חייו כרצונו. החקיקה הקיימת רק פוגעת בזהותה היהודית של ישראל, מרחיקה ממנה צעירים רבים, מעניקה כוח מיותר לעסקנים, פוגעת ברוח ומרדדת את השיח.
 


עיצוב הזהות היהודית של המדינה ואיזונו במחויבות הדמוקרטית והליברלית הם מרכיבים קיומיים בחוסנה וביציבותה של מדינת ישראל בהווה ובעתיד. אנו מאמינים, לפיכך, בצורך הדחוף לענות לשאלה זו מתוך חשיבה רעננה, אחראית ופתוחה.


"יש עתיד" מאמינה כי מדינת ישראל היא בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל ומחויבת לשמור ולהגן על זכויות האדם של כל אזרחיה על כל גווניה. נוודא שמדינת ישראל היא עוגן ונותנת מקום פיזי ורוחני לזהותם היהודית של יהודי העולם על הזרמים השונים המתקיימים בה. היא תפעל לחיזוק תושביה, ללא הבדל מוצא, דת ומין ברוח ערכיה של מגילת העצמאות.

"יש עתיד" תוביל שיח יהודי דמוקרטי שאינו מתנכר לאף לא אחד מערכי היסוד שלנו. לא שיח של שנאה, לא שיח המלבה קיטוב ואיפה, אלא שיח מרומם המבקש להביא את הסוגיות הסבוכות לידי הכרעה מחודשת.

אנו דוגלים בהכרת מוסדות המדינה בכלל הזרמים, התנועות והקהילות היהודיות ונפעל להשוואת הזכויות, ובכללה להשוואה תקציבית בין הקהילות שונות. המחויבות לפלורליזם ולהשוואת זכויות היא לכלל אזרחי מדינת ישראל: יהודים ולא יהודים כאחד.

"יש עתיד" מאמינה בזכותו של כל אדם וכל קהילה לעצב את אורחות חייהם מתוך חירות וסובלנות. הדאגה הכנה לערכיה של מדינת ישראל מחייבת פתיחה מחודשת של הסכמי הסטטוס קוו לצורך דיון ציבורי חדש, ואליו יש לגשת מתוך שיח של שותפות ולא מתוך עימות.

נפעל לקיום קשר הדוק עם יהדות העולם ולפיתוח הקשרים עם יהדות התפוצות על גווניה, ובכללם אזרחים ישראלים החיים בתפוצות. בהחלטותיה החוקיות והמדיניות על מדינת ישראל לגלות רגישות למצבם ולמעמדם של קהילות יהודיות בתפוצות מתוך סולידריות לגורל היהודי המשותף.

'"ש עתיד" דוגלת בהנחלת המורשת היהודית על ריבוי פניה, בעידוד יצירה, עיון ומחקר בתחומי המורשת היהודית ובחינוך לערכי היהדות על פי מגוון הקולות הקיים בחברה.ברית הזוגיות – "יש עתיד" תפעל למען קידום חוק ברית הזוגיות המבקש לאפשר לכל שני בני אדם החפצים בכך לקיים חיי משפחה במסגרת משפטית-אזרחית. ברית הזוגיות תהווה מסלול מקביל אשר יחיל על בני הזוג שיבחרו בו את מלוא הזכויות והחובות האזרחיות החלות על בני זוג נשואים, זאת בלי שבני הזוג ייחשבו לנשואים על פי הדין הדתי. אנו רואים בנישואין על פי מסורת ישראל את דרך המלך של העם היהודי, אך מתוך בחירה ולא מתוך כפייה, ונפעל לאפשר לכל אזרח לבחור במיסוד הזוגיות בדרך המתאימה להשקפת עולמו. לצד מסלול הנישואין הנהוג תתאפשרנה קיומן של עוד מערכות המשקפות את עמדתם של עוד זרמים ושל עוד קהילות במסגרת הרחבת ברית הזוגיות, המעניקה זכויות שוות לכל מסגרות הנישואין.

גיור – במדינת ישראל חיים היום כ-350,000 עולים מברית המועצות לשעבר שעלו לארץ מכוח חוק השבות ואינם מוכרים כיהודים על ידי הרבנות הראשית. כשהם רוצים להתגייר, הם נתקלים בחומות בצורות של נוקשות מצד דיינים המנותקים מאתגרי השעה ומהצורך לחבר אוכלוסייה זו לכלל עם ישראל. "יש עתיד" תפעל להקמת בתי דין מקומיים לגיור ולפתיחת האזורים כדי להנגיש את הליכי הגיור לכל אזרח שיחפוץ בהם. "יש עתיד" תוודא קיומם של מסלולי גיור ידידותיים יותר למתגייר ממרביתם של אלה הקיימים היום. המערכת הקיימת היום מערימה קשיים על המתגיירים, מצמצמת גיור ומגבילה התבוללות, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם מטרותיה של מדינת ישראל. כדי להנגיש את תהליכי הגיור לכל אזרח החפץ בהם תפעל "יש עתיד" להסדרת נושא בירור היהדות של עולים מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה בבואם להתחתן במסגרת הרבנות הראשית, כך שיוסרו מעליהם החסמים הקשורים בהוכחת יהדותם.

שבת במרחב הציבורי – סוגיית השבת ומימוש הערכים הטמונים בה היא אחת הסוגיות החשובות והמורכבות הקיימות במדינה יהודית ודמוקרטית. "יש עתיד" מאמינה כי יש לאפשר לכל אזרח לממש את ערכי השבת בדרכו ועל פי אמונתו. על בסיס אמנת גביזון-מידן, "יש עתיד" מאמינה כי יש לשמור על ייחודה של השבת כיום המנוחה הממלכתי במדינת ישראל ולצד זאת לאפשר פעילות תרבות ורוח ופעילות קהילתית אשר יש בה כדי לענות לצורכיהם של כלל אזרחי ישראל. נפעל כדי לאפשר תחבורה ציבורית בשבת באזורים חילוניים. תחבורה ציבורית תופעל בשבת לפי הצרכים ובהתאמה לצירי התנועה, לתדירותה ולנסיבות. תישקל הפעלת התחבורה הציבורית בשבת בידי זכיינים מיוחדים ובאמצעות כלי רכב קטנים (כגון מיניבוסים).

"יש עתיד" התנגדה לחקיקת "חוק המרכולים" ופועלת לביטולו.

תפילת נשים בכותל – "יש עתיד" תפעל להסדרה מחודשת של רחבת הכותל, כך שתחולק שווה בשווה בין נשים לגברים, ולהקמת רחבה שלישית שתתאים לכלל הציבור הישראלי והיהודי על גווניו.

שירותי דת – היום הצרכנים העיקריים של שירותי הדת במדינת ישראל הם הציבור החילוני, המסורתי והדתי לאומי. "יש עתיד" תפעל לשיפור ולהתייעלות שירותי הדת, כך שיפנו ויהיו נגישים לכלל הקבוצות בחברה הישראלית באופן פלורליסטי, ידידותי ומכבד. כמוכן נוביל לביטול כפילויות ולצמצום תפקידים מיותרים בתפקידי הרבנות כדי להפנות את המשאבים שיתפנו מכך לשיפור איכות שירותי הדת.

הסדרת מערך הכשרות – "יש עתיד" תפעל לקידום רפורמה במערך הכשרות שתפתור את הבעיות המבניות הגורמות לשחיתות ציבורית ולשירות לא איכותי לבעלי עסקי המזון. כמו כן נפעל לוודא שדרישות הכשרות נוגעות אך ורק לכשרות המזון ואינן מנוף לדרישות שלא מן העניין ולהכנסתן של משגיחות כשרות. במסגרת זו נקדם פיילוט של מתן תעודות הכשר "לימי החול" למסעדות ובתי אוכל הפתוחים בשבת לפי כללים שתקבע הרבנות הראשית.

קבורה חילונית – הזכות להיקבר היא זכות בסיסית שיש לשמור עליה. עם זאת, אלו שאינם יהודים על פי ההלכה, שחיו כל חייהם כיהודים, שנשאו שם משפחה יהודי ושסבלו מאנטישמיות בארץ המוצא, אינם יכולים להיקבר בבתי העלמין היהודיים שבמדינה. החוק לקבורה אזרחית חלופית במדינת ישראל אינו מיושם כבר עשרות שנים, ועקב כך נפגעים מאות אלפי אזרחים הנאלצים לשלם מחיר גבוה מאוד על קבורה בבתי עלמין מרוחקים. המשרד לשירותי דת אינו מתקצב ואינו אוכף את הכתוב בחוק, לכן עבורם ועבור אלו שאינם מעוניינים להיקבר על פי ההלכה היהודית הוקמו בתי עלמין ספורים שבהם ניתן להיקבר בקבורה אזרחית. בשל הביקוש הרב ובשל ההיצע המוגבל המשפחות המעוניינות לקבור שם את יקיריהם משלמות אלפי שקלים, זאת משום שקבורה בחינם ניתנת כשירות לתושב מהרשות המקומית – אך כאמור, כשאין באזור המגורים פתרון קבורה מתאים, המשפחות נאלצות להוביל את יקיריהם הרחק מהבית ולשלם עבור הוצאות הקבורה. "יש עתיד" תמשיך לפעול לטובת יישום החוק לקבורה אזרחית חלופית ואכיפתו ותבטיח את זכותו של כל אדם להיקבר על פי השקפת עולמו בבית העלמין הקרוב לבית משפחתו.

ייצוג הולם לנשים – "יש עתיד" תפעל למען ייצוג הולם לנשים בגוף הבוחר את הרבנים הראשיים, את הרבנים המקומיים ובמועצות הדתיות.
שריון מקומן של נשים בוועדה לבחירת דיינים – אחד המוסדות המקפחים, מדירים ומפלים נשים הוא בתי הדין הרבניים, המשפיעים באופן ישיר על המעמד האישי של כל אחד ואחת מאיתנו, ובפרט על נשים. בשל אופיים הדתי-הלכתי של בתי הדין הרבניים, זכות השוויון בין גברים לנשים, המתקיימת בכל חברה דמוקרטית מודרנית, אינה מתקיימת ואינה באה לידי ביטוי בהרכב הדיינים. בבתי הדין הרבניים, האמונים על סוגיית המעמד האישי (נישואין, גירושין, מזונות, החזקת ילדים, גיור) של כלל היהודים במדינת ישראל, מכהנים דיינים גברים בלבד. זאת למרות שמופיעים בפניהם גברים ונשים כאחד. למעשה, הדרך היחידה שבה נשים יכולות להשפיע ולעצב את אופיים של בתי הדין הרבניים היא דרך הוועדה למינוי דיינים. נפעל לקידום חוק שיבטיח ארבעה מקומות משוריינים לנשים בוועדה למינוי דיינים. על פי החוק, מחצית מנציגי הממשלה, הכנסת ולשכת עורכי הדין יהיו נשים. נוסף על כך קובעת ההצעה כי רבנית תצטרף להיות חברה נוספת לוועדה כחברה האחת-עשרה.

מרוץ הסמכויות – "יש עתיד" תפעל לקידום פתרון למרוץ הסמכויות בין בני זוג המבקשים להתגרש, כאשר הערכאה המשפטית שתשמש ברירת המחדל באם אין הסכמה בין בני הזוג, תהיה בית המשפט לענייני משפחה.

בתי מדרש פלורליסטים – במדינת ישראל קיימים היום בתי מדרש אשר מטרתם העיקרית היא לימוד של תרבות עברית-יהודית. מטרתם של בתי המדרש היא להפגיש את אזרחי המדינה השונים עם התרבות היהודית, עם זרמי המחשבה השונים הטמונים בה ואף עם המחלוקות הערכיות והחינוכיות שהמחשבה היהודית התמודדה איתן במהלך הדורות ועד היום. זאת מתוך רצון לקדם רב-תרבותיות ביהדות, ובכלל זה עיסוק בזיקה שבין יהדות לישראליות. "יש עתיד" תפעל ליצירת שוויון תקציבי בין כל הגופים העוסקים בהנחלת לימודי התרבות היהודית לגווניה, ובלבד שיזדהו עם ערכי המדינה.
תקנות לימוד תורה לנשים – הבאנו לשינוי מבחני התמיכה של משרד החינוך כדי שגם נשים יוכלו ללמוד תורה ולהיות זכאיות לקצבה לפי קריטריונים המותאמים לצרכיהן. הממשלה הנוכחית הקפיאה את התקנות והפסיקה את התמיכה בהן. 'יש עתיד' תפעל להשתתפות המדינה במימון נשים לומדות תורה.