המצע המלא

שלטון מקומי ופריפריה


 

בישראל 256 רשויות מקומיות, האמונות על ניהול חיי היום יום של האזרח בכל תחומי החיים: חינוך, רווחה, תרבות, נוער ותכנון ובינוי הישובים. השלטון המקומי הוא הזרוע הביצועית של השלטון המרכזי. תפקידו לוודא שהחינוך שהילדים שלנו מקבלים טוב יותר, ששירותי הרווחה ברשות המקומית מגיעים לכל מי שזקוק להם, שההשקעה פֶּר תושב היא הכי גבוהה שניתן להשיג. ראשי הרשויות יוצאים כל בוקר אל החזית האזרחית, והם דורשים, מהשלטון, יותר כלים ומשאבים.

'יש עתיד' מאמינה בהרחבת השירותים החברתיים לאזרחים, בחינוך, בבריאות, ברווחה ובביטחון הפנים. תקציבי משרדים אלה גדלו ביותר מ-10 מיליארד שקלים בתקציב שגיבש שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, לשנת 2015.

התקציב מצטרף לרפורמות הגדולות שהובלנו בכנסת ה-19, עם בתי הספר של החופש הגדול; הלמידה המשמעותית; הגדלת תקציבי ארגוני הנוער; חיזוק מערך הרווחה המקומי; העצמת שירותי הבריאות, בדגש על הפריפריה; והרחבה משמעותית של פרויקט השיטור העירוני ברחבי הארץ.

זניחת הפריפריה במשך עשרות שנים ודחיקתה מלב סדר היום הציבורי, הלאומי והתקציבי, הביאו להעמקת הפערים בין הרשויות המקומיות החזקות לחלשות ובין המרכז לפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

בשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר להצטברות גירעונות ברשויות המקומיות, הנובעים מפערים מבניים, מניהול לקוי, מיכולת גבית ארנונה נמוכה ולעיתים אף בשל שחיתות ציבורית.

רשויות גרעוניות המתמודדות עם מחסור במשאבים מתקשות לממן ולספק לתושביהן את מכלול השירותים החיוניים, וודאי מרחיבות את הפערים בינן לבין רשויות חזקות, אשר מסוגלות לספק לתושבים שירותים נוספים, מעבר לאלה שמספק להם השלטון המרכזי.

'יש עתיד' רואה בפיתוח הפריפריה הכרח ואינטרס לאומי ממדרגה ראשונה ורואה במדינה אחראית לייצר שוויון הזדמנויות אמיתי ומתן הכלים הנדרשים לכל ילד ותושב על מנת שיוכל לפרוץ את תקרת הזכוכית ולמצות את הפוטנציאל הגלום בו. פיתוח הרשויות החלשות יסייע בצמצום הפערים וישפר את חוסנה החברתי של ישראל.

לצד השירותים החברתיים קיים צורך הולך ומעמיק ביצירת מקומות עבודה איכותיים נוספים בפריפריה, ובעצירת ההגירה השלילית מהפריפריה למרכז, מגמה הנובעת בעיקרה ממרחב עסקי ותעסוקתי מוגבל.

 

חיזוק השלטון המקומי

השלטון המקומי מהווה תמונת מראה לחברה הישראלית כולה, על שונותה ומימד ההטרוגניות הגבוה שבה. מכאן נובע הצורך במתן התייחסות דיפרנציאלית, שכן השלטון המקומי אינו מקשה אחת; יש בו את מלוא טווח השונות - מבחינה סוציואקונומית, איתנות פיננסית, השתייכות אתנית, גודל פיזי, מספר תושבים, מקורות הכנסה עצמית, מרחק גיאוגרפי ממרכז המדינה ואיכות הניהול התקציבי.

ככלל- יש עתיד דוגלת בגישה של ביזור סמכויות מן השלטון המרכזי, הממשלה, אל השלטון המקומי, ובכך להביא מחד לחיזוק מידת אחריות השלטון המקומי כלפי תושביו, ומצד שני, לצמצום ולקיצור תהליכי הבירוקרטיה הממשלתיים. אולם, תנאי סף לביזור זה הוא יכולת הרשות המקומית לספק את שירותיה לאזרח באיכות הנדרשת.

כלפי רשויות המצויות בקשיי ניהול או תקציב, נדרשת מן הממשלה מעורבות יזומה תוך יישום פתרונות יצירתיים לבלימת היווצרות פערי איכות השירות הניתן לתושבי הרשויות החלשות, לעומת זה הניתן על-ידי הרשויות החזקות.

נפעל לחקיקת "חוק השלטון המקומי" המקיף, אשר יסדיר את היחסים ותחומי הפעולה בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, יחזק את הפיקוח וייתן לראשי השלטון המקומי – ראשי הערים והמועצות – סמכויות רחבות יותר בתחומי התחבורה, השיטור העירוני ורישוי העסקים, תוך העברת השלטון המרכזי לפיקוח ומניעת שחיתות במקום ניסיון ל"שליטה מרחוק" ברשויות המקומיות.

נקדם חלוקה הוגנת של משאבים בין הרשויות המקומיות, בכדי להביא לצמצום הפערים בין רשויות חזקות לחלשות, ולשינוי טבלת מחירי הקרקעות על מנת להפסיק את המצב הקיים בו עלות פיתוח קרקע לדונם ביישוב חזק היא כמחצית מעלותה ברשות חלשה.

רשויות מקומיות אשר יבקשו מהממשלה מענקי איזון, יחויבו בהוכחת התייעלות כספית של הרשות, באמצעות מנגנון הבדיקה הקיים במשרד הפנים.

הרשויות המקומיות יפעלו במשותף לחלוקת ההכנסות ו/או שינוי גבולות בהסכמה. בכל מקרה בו מבקשת רשות מקומית או עיר קרקע לבניה למגורים ואין בתחומה עתודות, יתבצע הליך מזורז להעברת הקרקע לרשויות. בהיעדר הסכמה, תכונס ועדת הגבולות במשרד הפנים לשם הכרעה.


 

האחדת חישוב הארנונה
כל רשות מקומית בישראל מפעילה שיטת חישוב משלה לכימות השטח בגינו נגבית הארנונה, לעיתים ללא כל קשר לשטח הנכס ולרמת השירותים אשר הדיירים או בעלי העסקים מקבלים מהעירייה.

'יש עתיד' תאמץ את דו"ח מבקר המדינה משנת 2014, ותפעל לקביעת כללים אחידים לקביעת מחירי הארנונה. נפעל לאחידות בשיטות מדידת הנכסים שבגינם משולמת הארנונה ובקביעת תעריפי הארנונה למבנים המשמשים בתי עסק ובעלי מלאכה. שינוי החישוב יביא להורדת מחירי הארנונה, כחלק מהמאבק שמובילה 'יש עתיד' להורדת יוקר המחיה.
 

ביטול תאגידי המים
ועדה שהקים שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, בשיתוף עם משרד האנרגיה והמים, המליצה לבטל את תאגידי המים המקומיים ולהקים חברה ממשלתית שתנהל את משקי המים. יישום המלצות הועדה יביא להוזלת מחירי המים ב-9% נוספים.
 

חיזוק יישובים קיימים
אחת הסיבות המרכזיות להיחלשות ערי הפיתוח והערים האחרות בפריפריה וליצירת מאזן הגירה שלילי בהן, היא יישובים חדשים שהוקמו בקרבתן במהלך השנים. ישובים חדשים אלו מתוכננים מלכתחילה כ"ערי שינה", אשר מושכים אליהם את האוכלוסייה החזקה מן הערים והישובים הקיימים. בכך נחלש משמעותית חוסנם הכלכלי של היישובים הקיימים ומופר המאזן הסוציו-אקונומי. בנוסף, הקמת ישובים חדשים אלו,
מצריכה הוצאה ציבורית אדירה ובלתי מוצדקת בבניית תשתיות חדשות ויצירת מנגנוני ניהול נוספים ומיותרים. 'יש עתיד' תתמוך בהקמת שכונות חדשות ואטרקטיביות בישובים הקיימים, תוך הסתמכות על תשתיות עירוניות קיימות.
 

שיקום שכונות
כדי לחזק שכונות חלשות ולצמצם פערים חברתיים, 'יש עתיד' תחדש את פעילותו של פרויקט שיקום שכונות. נשפר את תנאי הדיור ואיכות המגורים מחוץ ומבפנים, תוך דגש על שיקום תשתיות, שיפוץ דירות של קשישים וטיפוח שטחים ירוקים.
המהלך יושלם בהעצמת המרקם החברתי של השכונה - בפתיחה ובשיפוץ של מועדוניות ומרפאות, בהקמת מוקדי פעילויות חברתית וחינוכית כמו תנועות נוער ועוד. כך נמשוך אוכלוסייה צעירה וחזקה אל השכונות ויחד עם התושבים הקיימים תיווצר קהילה חזקה שמקיימת מרקם חיים עירוני תוסס.

 

חינוך
'יש עתיד' גיבשה תכניות סדורות להקטנת הצפיפות בכיתות ולהקמת "בתי הספר של הצהרים", אשר יתאימו את יום הלימודים, בכל מערכת החינוך, לשעות המקובלות בשוק העבודה בישראל, תוך ניצול שעות הצהריים לפעילויות העשרה וחונכות. מערכת החינוך תרחיב את אחריותה על כל הילדים, מגיל אפס ועד בגרות. 'יש עתיד' מחויבת להעמקת שוויון הזדמנויות בחינוך בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. תכניות אלה תוקצבו במסגרת הצעת התקציב שגיבש שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, לשנת 2015.

השינויים שהובלנו במערכת החינוך במהלך הכנסת ה-19 הדגישו את הערכים על פני המדידה האינסופית, הטמיעו למידה משמעותית ומעורבות בקהילה, הרחיבו את השירותים החינוכיים לחופשת הקיץ עם בתי הספר של החופש הגדול, והביאו להגדלה משמעותית של תקציבי ארגוני הנוער ולהעמקת הרצף החינוכי בינם לבין בתי הספר.

להקלת נטל התשלומים על ההורים, הרחבנו את פרויקט השאלת ספרי לימוד והובלנו את הכנסת הספרים הדיגיטליים למערכת החינוך. חיזקנו את כפרי הנוער, הכפלנו את קרן המלגות לתלמידים חלשים והענקנו לעוד 130,000 תלמידים סיוע שיאפשר להם לרכוש את הציוד הלימודי הדרוש להם ולקחת חלק בפעילויות חינוכיות מחוץ לשטח בית הספר, כמו טיולים שנתיים, סיורים לימודיים, סל תרבות ועוד.


דיור

תמריצים לראשי ערים לבניית דירות קטנות
כחלק מתכנית הדיור הלאומית שקידם יו"ר קבינט הדיור ושר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, נקבע מתן תמריצים לראשי ערים אשר יפעלו לבניית דירות קטנות, של 3-4 חדרים, המיועדות לזוגות צעירים בתחומן. זאת במטרה להגדיל את היצע הדירות הקטנות בערים, תוך שמירה על יציבותן הכלכלית של הרשויות המקומיות. רשויות מקומיות שעתידות להגדיל באופן משמעותי את מספר יחידות הדיור בתחומן יקבלו מימון ממשלתי כולל לצורך פיתוח תשתיות מתאימות.

אישור השימוש בקרקע חומה לדיור להשכרה
הגדרנו את בניית הדיור להשכרה כמטרה ציבורית בחוק התכנון והבנייה, כך שניתן לבנות דירות להשכרה לטווח ארוך על קרקעות "חומות", שהן שטחים המיועדים לבנייני ציבור. השינוי יגדיל את מלאי הקרקעות עליהן ניתן לבנות דיור להשכרה ויאפשר את הגדלת היצע הדירות להשכרה, בכלל זה דיור בר השגה.
 

הרשות להתחדשות עירונית
נפעל לקידום החלטת קבינט הדיור להקמת רשות להתחדשות עירונית. הרשות תאתר שטחים עירוניים שניתן לבנות בהן דירות נוספות ותבצע בהם פרויקטים דרך עיבוי של מבנים קיימים או דרך פרויקטים של בינוי-פינוי-בינוי תוך וחיזוק המרקם החברתי של השכונה.
 

הגדלת ההיצע בפריפריה
מדי שנה, בחמש השנים הקרובות, תוקצה קרקע לא מתוכננת ליזמים פרטיים, לבניית כ-10,000-15,000דירות בפריפריה, עד 1,500 יחידות דיור ליזם. הקרקע תוקצה ליזמים ללא עלות, כנגד התחייבותם לתכנון זריז, קבלת אישורים, קביעת מועד תחילת אכלוס וקביעת מחיר תקרה.
 

תעסוקה

עידוד תעסוקה בפריפריה
הדרך הטובה ביותר להגדלת אפשרויות התעסוקה היא על-ידי עידוד הקמת עסקים קטנים ובינוניים ויצירת מקורות תעסוקה איכותיים, כדוגמת מקצועות היי-טק, ביו-טק ומחקר. העסקים הקטנים הם הכוח שמניע את הכלכלה הישראלית. הם 99% מהעסקים הרשומים בישראל, הם תורמים למשק כמעט מחצית מהתמ"ג, הם מעסיקים כ-69% מהמועסקים במגזר העסקי, כמעט 2 מיליון עובדים. הם פרוסים על כל המדינה ומחזיקים את הפריפריה על גבם. שילוב של תמיכה בעסקים הקטנים והבינוניים לצד הגדלה משמעותית של היצע תעסוקה איכותית, היא הדרך הטובה ביותר להיאבק באבטלה, בעוני ובפערים חברתיים. בכך נקדם את הצמיחה בפריפריה, נסייע ביצירת מקומות עבודה חדשים ונבלום את ההגירה השלילית מהפריפריה למרכז, מגמה הנובעת בעיקרה ממרחב עסקי ותעסוקתי מוגבל.
 

קידום חיבור מפעלים לגז הטבעי
חיבור מפעלים לגז הטבעי יוזיל את עלויות תשומות האנרגיה שלהם ויסייע בצמיחתם, בהגדלת מספר העובדים, בהורדת יוקר המחיה ובהגברת יכולת התחרות שלהם בשווקים גלובליים. זאת לצד הקטנה דרמטית של זיהום האוויר על ידי צמצום השימוש בדלקים מזהמים.
הכפלנו את היקף תקציב המענקים שנועדו לסייע למפעלים בהסבה לגז הטבעי, תוך מתן סיוע מוגדל יותר למפעלים קטנים. במקביל הובלנו פתרון חסמים מבניים שמנעו את חיבור המפעלים לגז מול מע"צ ורכבת ישראל. נמשיך לפעול לפתירת כלל החסמים הבירוקרטיים העומדים בפני תעשיינים, לרבות בפריפריה, בחיבור ובשינוע הגז הטבעי, כך שתהא הוזלה ניכרת בהוצאות התעשייה. 
 

העדפה מתקנת לעסקים קטנים ובינוניים בפריפריה במכרזים ממשלתיים
קבענו שורת כללים אשר יגדילו את הנגישות של עסקים קטנים ובינוניים למכרזים ממשלתיים והסרנו את החסמים שעמדו בפני עסקים קטנים ובינוניים להשתתפות במכרזים וברכש הממשלתי, כדי להבטיח שהמכרזים לא כוללים תנאים מיותרים, או מוטים לטובת חברות גדולות, באופן שעלול להוות חסם בפני עסקים קטנים ובינוניים.
נפעל לחייב בחקיקה כל גוף שחלה עליו חובת המכרזים להקנות 15% מהמכרזים אשר הוא מוציא בשנה לעסקים קטנים ובינוניים מהפריפריה. כך נקדם את הצמיחה בפריפריה, נסייע ביצירת מקומות עבודה חדשים ונעצור את ההגירה השלילית מהפריפריה למרכז, מגמה הנובעת בעיקרה ממרחב עסקי ותעסוקתי מוגבל. 
 

משיכת חברות תעסוקה איכותית לפריפריה: חברות היי-טק, ביו-טק ומחקר
באמצעות הגדלת תקציב מסלול שכר גבוה בשילוב תקציבי המדען הראשי, נוכל להמשיך ולמשוך חברות תעסוקה איכותית מכל העולם להשקיע בישראל ולהקים בפריפריה מחלקות מו"פ, המעסיקות עובדים בעלי השכלה אקדמית ובשכר הזהה לנהוג במרכז הארץ.
בכך נבלום את ההגירה השלילית של צעירי יישובי הפריפריה אל המרכז, הנובעת רובה ככולה ממיעוט מגוון התעסוקה האיכותית בפריפריה. דוגמא לכך הוא פארק ההיי-טק בבאר-שבע, המעסיק כיום קרוב לכ-2,000 אנשי הנדסה, מיחשוב ותוכנה בקרב עשרות חברות בינלאומיות.
 

סיוע לעסקים בדרום במהלך ובתום מבצע 'צוק איתן'
מבצע 'צוק איתן' מנה 50 ימי לחימה. הדאגה היומיומית שמלווה כל בעל עסק שצריך לשלם משכורות, להרחיב את מעגל הלקוחות ולשלם חשבונות, הפכה בין לילה לדאגה גדולה הרבה יותר, בעיקר לבעלי העסקים בדרום, שנפגעו בצורה נרחבת. כבר בתחילת המבצע גיבשנו עבור העסקים בדרום "כיפת ברזל" כלכלית, כדי לצמצם את הפגיעה בעסקיהם ולהקל עליהם להמשיך ולהתקיים. ראשית פעלנו להעברת מתווה הפיצויים עוד בזמן המבצע ולא לאחריו, כפי שהיה נהוג במבצעים צבאיים קודמים. כדי להקל על ההליך הבירוקרטי ולזרז את הליכי קבלת הפיצויים, איפשרנו להגיש תביעות לפיצויים בסניפי מס הכנסה בדרום.
סיפקנו לעסקים בדרום חמצן כלכלי על ידי הקדמת התשלומים לספקי המדינה בעורף ובמקביל דחינו את מועדי תשלומי המיסים. בנוסף, פתחנו במהלך המבצע מסלול ייעודי ומועדף לעסקים מהדרום בקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, על סך 100 מיליון שקלים, כדי שיוכלו להמשיך ולפעול למרות המצב הביטחוני. קיצרנו את משך בדיקת ההלוואה לעד 9 ימי עבודה, ביטלנו את עלות הבדיקה אותה נדרשו עד היום העסקים לשלם, בגובה 250 שקלים, וקיימנו ימים מרוכזים ביישובי הדרום, במסגרתם הנחו נציגי הגופים המתאמים מטעם המדינה את העסקים לגבי תנאי הקרן. במקביל, הקמנו קרן סיוע ייעודית כדי לסייע לאנשי המילואים העצמאיים, שעזבו את העסק שלהם והתגייסו לשמור על הבית לחזור במהירות לשגרה. העצמת מערך הרווחה


התכנית לביטחון תזונתי
שר הרווחה לשעבר, מאיר כהן, הוציא לראשונה לפועל את התכנית לביטחון תזונתי. התכנית, שהיקפה הוכפל ונאמד כיום ב-230 מיליון שקלים, מספקת רשת ביטחון תזונתי עם למעלה מ- 200,000 ארוחות חמות לתלמידים בבתי ספר, לאוכלוסיות הנמצאות במסגרות הרווחה, למפעלי שיקום ומעונות, לחלוקה באמצעות עמותות ולרכישת כרטיסי מזון למשפחות. התכנית מסייעת לרשויות המקומיות להתמודד עם משפחות נתמכות רווחה.

התכנית מספקת ביטחון תזונתי לאוכלוסייה הנמצאת בסיכון, באמצעות 126,000 חבילות סיוע: עוד 75,000 תלמידים מאשכולות סוציו-אקונומיים 1-5 מקבלים ארוחה חמה בבית הספר, ל-82,000 תלמידים נוספים הוגדל הסבסוד, 24,000 משפחות מקבלות סיוע (באמצעות כרטיסי מזון לרכישה בסופר) ו-27,500 מנות לאוכלוסיות הנמצאות במסגרות רווחה: 6,000 קשישים חסרי עורף משפחתי, 8,000 אנשים עם צרכים מיוחדים המועסקים במפעלים מוגנים ו-1,500 בני נוער בסיכון.
 

מענק השתתפות בשירותי הרווחה ליישובי אשכול 1-4 בדרום בעלות של 60 מיליון שקלים
צמצום הפערים החברתיים בישראל ואי-השוויון – מדד נוסף שישראל מובילה בו בקרב מדינות ה-OECD – היה יעד מרכזי במדיניות משרד הרווחה בהובלתו של מאיר כהן. במסגרת מדיניות זו הוחלט להגדיל את התמיכה הכספית ליישובים חלשים, בצורת מענק השתתפות בשירותי הרווחה לרשויות מקומיות ביישובי אשכולות סוציו-אקונומיים 1-4 בדרום הארץ.

יישום תכנית זו, שעלותה כ-60 מיליון שקלים, הביאה לביטול שיטת ה"מצ'ינג" (השלמה) לתקציבי הרווחה, על פיה תוקצבו עד אז כלל שירותי הרווחה בישראל. על פי שיטה זו, הרשות המקומית מימנה 25% מעלויות שירותי הרווחה שהיא מעניקה לאזרחיה, והיתרה במימון המדינה, באמצעות משרד הרווחה. במקרים רבים, ברשויות חלשות כלכלית (אשכולות 1-4), לא היה די תקציב להשלים את חלקן, וכך למעשה התקציב חזר למשרד הרווחה ולא הגיע למי שזקוקים לו. ביטול שיטת המצ'ינג יאפשר לרשויות החלשות לקבל מימון מלא לפעילות הרווחה בהן, ללא דרישה להשלים את המימון מתקציבן.

החלטה זו מבטיחה כי יישובי אשכולות סוציו-אקונומיים 1-4 בדרום הארץ יזכו לשירותי רווחה ראויים אשר נחוצים להם. בשנת 2015 תוכננה הרחבת ההחלטה לכדי פטור מהשתתפות בתשלום שירותי הרווחה בכלל הרשויות החלשות בישראל.
 

הקמת 162 מועדוני קשישים ברחבי הארץ
בכדי לספק לציבור הקשישים ברשויות המקומיות פעילויות מותאמות ותכניות העשרה הבאנו להקמת 162 מועדוני קשישים ברחבי הארץ. במועדוניות מתקיימות פעילויות תרבותיות וחברתיות שונות, ניתן סיוע סוציאלי ומוגשות ארוחות בוקר וצהרים ללא תשלום.
 

חיזוק מערכי הרווחה בשעת חירום
במהלך מבצע "צוק איתן", פעלו מחלקות הרווחה בחזית האוכלוסייה האזרחית והובילו את הטיפול באוכלוסייה האזרחית בדרום, עם דגש על אוכלוסיות מוחלשות, ביניהם קשישים וילדים. שר הרווחה הורה על העברת תקציבים רבים לטובת חיזוק מערך החירום ברווחה כולל מימון הפוגות, אספקת ציוד ומזון לסופי השבוע למשפחות מוחלשות.
 

חיזוק מערכת הבריאות בפריפריה וקידום שוויון בבריאות

חיזוק בתי החולים והשירותים הרפואיים בפריפריה
כחלק מהמאמץ להביא לצמצום הפערים בשירותי הבריאות הציבוריים בין הפריפריה למרכז, הוקצה תקציב מיוחד במשרד הבריאות לחיזוק התשתיות והמכשור הרפואיים, ולהרחבת סל השירותים בבתי החולים בפריפריה.

במסגרת זו נפתחה מחלקת צנתורים חדשה בבית החולים 'הסקוטי' בנצרת; אושרה ומומנה תוספת של 5 מכשירי MRI לבתי החולים 'זיו' בצפת, 'הלל יפה' בחדרה, 'העמק' בעפולה, 'פוריה' בטבריה ו'וולפסון' בחולון; אושרה ומומנה הכנסת מכשיר מאיץ קווי לבית החולים 'זיו' בצפת למתן טיפולים בהקרנות לחולי סרטן בכל הצפון; הוחלט על הקמת מחלקת ניתוחי חזה ולב חדשה בבית החולים פוריה בטבריה; הוחלט על הקמת שלוש מחלקות שיקום בדרום: בבתי החולים 'סורוקה' בבאר שבע, 'ברזילי' באשקלון ובכפר השיקומי לאנשים עם צרכים מיוחדים 'עלה נגב'; אושרו מכשירי Pet-Ct בבתי החולים 'זיו' בצפת ו'אוגוסטה ויקטוריה' בירושלים; הוחלט על הגדלת תקציב לשיפוץ טיפות חלב בדרום; הוחלט על הקמת 6 מוקדי חירום קדמיים נוספים ביישובי הדרום וקודמה הכשרת אחיות מהמגזר הבדואי.

מימוש ההחלטות שלעיל מותנה במדיניות תקציבית ובהצבת הבריאות במעלה סדר העדיפויות הכלכלי, כפי שנעשה בתקציב שהגיש שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, לשנת 2015.
 

קידום הקמת בית חולים נוסף בבאר שבע
שרת הבריאות לשעבר יעל גרמן הביאה לאישור הממשלה להקמת בית חולים נוסף בבאר שבע. בית החולים סורוקה בבאר שבע מעניק שירותי רפואה ליותר ממיליון תושבי הנגב, אך עם מגמת גידול האוכלוסייה בדרום תיפגע יכולתו של כל אזרח לקבל שירות רפואי בדרומה של הארץ בזמני המתנה סבירים ובמכשור המתקדם ביותר.
המהלך להקמתו של בית חולים נוסף בבאר שבע, שיספק שירותי רפואה מתקדמים לתושבי הדרום, במקביל לסורוקה, משקף את שאיפתה של 'יש עתיד' להביא לצמצום פערים, ולספק לכל אזרח בישראל מערכת בריאות איתנה ושוויונית, שתספק מענה ראוי לצרכים ותקל על יוקר המחייה של תושבי הדרום הנאלצים בשל העומס להיעזר בשירותי רפואה פרטיים.
 

תוספת מענקים למתמחים בפריפריה ובמקצועות במצוקה
כחלק מהמאמץ להביא לחיזוק שירותי הבריאות בפריפריה, הגדילו שרי האוצר והבריאות לשעבר, לפיד וגרמן, את היקף המענקים למתמחים באזורים אשר הביקוש להתמחות בהם נמוך.
 

תגבור מוקדי לילה בפריפריה וחיזוק שירותי הרפואה
מוקדי הלילה (מרכזים לרפואה דחופה) וחדרי המיון הקדמיים מספקים מענה רפואי מיידי לתושבי הפריפריה שלעיתים מתגוררים במקום מרוחק מבית חולים. כחלק מהמאמץ להגביר את טיב וזמינות השירותים הרפואיים בפריפריה פעלה שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, לאישור ולתקצוב פתיחת 6 מוקדי רפואה דחופה חדשים בפריפריה.

המוקדים מיועדים להיפתח בנתיבות, אופקים, ערערה, לקיה/חורה, רהט וכסייפה. זאת בנוסף להמשך התמיכה ותפעול 6 מוקדים קיימים, בקרית גת, ערד, דימונה, הערבה התיכונה, ירוחם ומצפה רמון. התקציב למוקדים אלו הוא חלק מתקציב 2015.

נמשיך לפעול להקמת מוקדים נוספים במקומות המרוחקים מבתי החולים ולהגביר את טיב השירותים הרפואיים בפריפריה.
 

מיגון בית חולים 'ברזילי' באשקלון
שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, ושרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, הגדילו בעוד 30 מיליון שקלים את התקציב למיגון המרכז הרפואי 'ברזילי' באשקלון. הסכום מגיע כתוספת לפרויקט המיגון, בהמשך להחלטה קודמת אשר קבעה העברת 120 מיליון שקלים לטובת תכנית המיגון של בית החולים, שמצוי באזור קו האש הראשון, וחלקים נרחבים ממנו אינם ממוגנים.
תוספת זו, תאפשר בניה מהירה ללא עיכובים מיותרים, תביא למיגונם של כל חדרי הניתוח, מחלקת טיפול נמרץ, אזור האספקה הסטרילית והדימות בבית החולים.
 

בריאות הגיל הרך
שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, הרחיבה את מערך השירותים הניתנים לגיל הרך במסגרת הבריאות הציבורית. החל מתכנית חינוך לבריאות השן בגני הילדים, דרך הנגשת שירותי התפתחות הילד במרכזים לגיל הרך ולהתפתחות הילד שנפתחו ביישובים המשתתפים ב"תכנית 360", התוכנית לטיפול בילדים ונוער בסיכון, ומימון הקמת בנק חלב אם בשני בתי חולים בפריפריה.
 

הרחבת העושר התרבותי ותרבות הפנאי

אחד הפערים הבולטים בין הפריפריה למרכז הארץ הוא בעושר התרבותי ובהיצע פעילות הפנאי. מטבע הדברים, במרכז הארץ מרוכזים מרבית מוסדות התרבות, התיאטראות, הספורט, המוזיאונים ואולמי ההופעות.
'יש עתיד' תקדם תכנית לאומית לצמצום הפער התרבותי באמצעות הפניית תקציבי ממשלה, תקציבי מפעל הפיס ותקציבים אחרים, ותקדם תקנת תרבות בפריפריה שתבטיח הענקת שירותי תרבות נאותים לתושבי הפריפריה.
 

ביטחון פנים

השמירה על הביטחון האישי היא מרכיב מפתח בחוסן החברתי והכלכלי ובאיכות החיים של אזרחי ישראל. לכן הרחבנו את תכנית השיטור העירוני במתווה הדרגתי ל-52 רשויות מקומיות ברחבי הארץ, לחיזוק המשטרה ועיבוי כוחות השיטור, ולהעצמת הקשר בין כוחות בטחון הפנים לקהילה. היחידות פועלות למניעה ואכיפה של עבירות כגון: אלימות, קטטה, תקיפה, תקיפה חבלנית, הטרדה מינית, הפרת סדר, מכירת משקאות לקטינים ועוד.

בתקציב לשנת 2015 שגיבש שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, תוקצבה תוספת משמעותית של 1.2 מיליארד שקלים לתקציב המשרד לביטחון פנים, לגיוס עוד 1,100 שוטרים, כבאים וסוהרים, לחיזוק מערך הביטחון הפנים ולהגברת הביטחון האישי של האזרחים.

 

תחבורה

 תחבורה ציבורית
תכנית התחבורה הציבורית של 'יש עתיד' תרשת את כל הארץ בקווי תחבורה ציבורית מסוגים שונים, המסונכרנים ביניהם מבחינת נקודות המוצא ומבחינת לוחות הזמנים, באופן שיספק מענה מושלם לנסיעה, ויחולל מהפכה בהרגלי התחבורה של הציבור בישראל.

התכנית תגדיל את מספר הנוסעים בתחבורה ציבורית איכותית, זולה ונוחה, ותצמצם את מספר הנוסעים בתחבורה פרטית; תעודד מעבר אזרחים לפריפריה הגאוגרפית בזכות תשתית מפותחת של תחבורה ציבורית; תשמור על רמת נסיעה איכותית ונגישה תוך הקפדה על מחיר נסיעה נגיש; תייצר סנכרון מדויק בין כלי התחבורה הציבורית השונים כך שיספקו מענה מושלם תוך צמצום משך זמן וכמות המעברים; והכל תוך קיום תרבות נהיגה המצמצמת את מספר תאונות הדרכים, יישום תכניות להפחתת זיהום האוויר ופיקוח מוניציפאלי.

מעבר לתרומה הטבעית בשיפור התחבורה הציבורית בישראל, השקעת המדינה בתשתיות לתחבורה ציבורית תביא להקטנת מספר תאונות הדרכים, לצמצום פערים חברתיים, תייצר מקומות עבודה, תגביר את השמירה על איכות הסביבה ותפחית את זיהום האוויר.
 

הרחבת ההשקעה בתשתיות התחבורה בפריפריה
'יש עתיד' תפעל להרחבת ההשקעה המשמעותית בתשתיות התחבורה בפריפריה, המשך סלילת כביש 6 דרומה וצפונה והוספת מחלפים בצירים הקיימים.
כך נוכל לקצר משמעותית את זמני הנסיעה בין חלקי הפריפריה ובין מרכז הארץ ולקרב את הפריפריה למרכז ולהיפך.
 

שדה התעופה הבינלאומי המשלים לנתב"ג
בעוד שנים בודדות שדה התעופה בן-גוריון יגיע למיצוי יכולתו של עד 16 מיליון נוסעים בשנה. מדינת ישראל זקוקה כבר כיום לשדה תעופה בינלאומי משלים אשר יוקם בנגב או בגליל.
'יש עתיד' מחויבת למהלך לאומי זה אשר יביא לפיתוח ושגשוג כלכלי, תעסוקתי ותיירותי משמעותי בפריפריה.
 


מעבר מחנות צה"ל דרומה

פרויקט דגל שהוצאנו לדרך ביצועית ותקציבית. מעבר מחנות צה"ל, הממוקמים כיום בלב אזורי הביקוש, דרומה יאפשר השגת מטרות רבות במקביל.

הקמת קריית ההדרכה, עיר הבה"דים, בצומת הנגב, העתקת יחידת 8200 לצומת ליקית והעברת יחידות המודיעין של צה"ל לפארק ההיי-טייק בבאר-שבע, כבר מחוללות שינוי משמעותי בכלכלת הנגב. במקביל, הפרויקט עתיד לפנות 8,900 דונמים בלב אזורי הביקוש במרכז הארץ, שהם עוד 60,000 יחידות דיור ושטחי תעסוקה ומסחר רבים.

הפרויקט אשר גובש בשיתוף משרד הביטחון ורשות מקרקעי ישראל יביא לפינוי הקרקעות עליהן ניצבים היום בסיסי צה"ל, ביניהם: שדה דב, סירקין, בסיס השלישות ברמת גן, מחנה צריפין, מחנה תל-השומר ועוד. 'יש עתיד' מחויבת למהלך היסטורי זה ותתמוך בהעצמתו.