הצטרפו אלינו!

המצע שלנו

הקהילה הגאה

אנו מאמינים שתמיכה בקהילה הגאה, בזכויות שלה, בשוויון שלה בפני החוק היא חלק ממה שמגדיר אותנו בני אדם. כל עוד הקהילה הגאה אינה זוכה לזכויות מלאות, אנו עדיין איננו חיים במדינה שבה אנו רוצים לחיות. לכל אדם זכות לחיות את חייו כפי שהוא בוחר, להיות מי שהוא, לאהוב מישהו, להקים איתו משפחה, להוליד איתו ילדים בפונדקאות או בכל דרך אחרת, לקבל את כל הזכויות הקבועות בחוק באופן שוויוני ולהסתובב ביננו גאה במי שהוא, בלי לחוש מופלה או נרדף. אנו מחויבים בכל ליבנו למלחמה על זכויות הקהילה הגאה בישראל. אנו נחושים להמשיך ולהיאבק על חברה שוויונית, מוסרית, הוגנת וצודקת, כפי שעשינו מיום הקמת המפלגה.

פעלנו כדי לתקן את חוק הפונדקאות והעברנו את החוק בקריאה ראשונה. הבאנו להצבעה את הצעת החוק למיסוד ברית זוגיות אזרחית, הגדלנו את הסיוע התקציבי למרכזי הטיפול בנוער גאה במצוקה, הקמנו דירות מעבר לטרנסג'נדרים, פרסמנו אזהרה על הנזק בטיפולי המרה וקידמנו הצעת חוק המטילה איסור פלילי על ביצועם, הורדנו את גיל הזכאות לניתוח להתאמה מגדרית וקיצרנו את תקופת ההמתנה והקטנו את המימון לניתוחים בחו"ל. בכוונתנו לסיים את האפליה ההיסטורית כלפי הקהילה הגאה ולכונן שוויון זכויות מלא באמצעות תוכנית השוויון שלנו המורכבת מהצעות חוק ושינוי תקנות ונהלים.

מניעת פשיעה ואלימות – "יש עתיד" מחויבת להפיכת הארץ כולה למרחב בטוח עבור הקהילה הגאה על ידי מיגור הפשע והאלימות כלפי חברי הקהילה וחברות הקהילה וקידום תפיסה שוויונית ברשויות השונות. נפעל לתיקון חוק העונשין להחמרת ענישה בפשעי שנאה על רקע להט"בופובי ואימוץ פקודות מפכ"ל מחמירות בנושא. נשלים את חקיקת חוק הפרשנות, אשר עבר בקריאה טרומית והקובע איסור אפליה בגין נטייה מינית או זהות מגדרית. נעביר הצעת חוק האוסרת ביצוע טיפולי המרה בקטינים ופרסומם ומטילה חבות פלילית על המפר את החוק.

זוגיות ומשפחה – "יש עתיד" מאמינה כי לכל זוג, שני בני אדם, עומדת הזכות להחליט כיצד למסד את הקשר הזוגי שלהם ולממש את אהבתם, וכי לכל אדם הזכות הבסיסית להיות הורה ולהקים משפחה. אנו נחושים להמשיך ולהפוך תפיסה זו למציאות חוקית במדינה. תיקון חוק הפונדקאות כך שיכלול זוגות להט"ב – המצב החוקי הקיים היום –מאפשר לזוגות הטרוסקסואלים בלבד לבצע הליך פונדקאות בישראל. גברים ונשים רווקים מודרים מהחוק במתכונתו הנוכחית. "יש עתיד" מובילה תיקון שוויוני לחוק המאפשר מסלול אחד ושווה לפונדקאות. התיקון לחוק יאפשר לגברים ולנשים רווקים להיעזר בשירותי פונדקאות בישראל, יסדיר את הליכי הפונדקאות בחו"ל, ירחיב את הקריטריונים כדי להגדיל את מספר הפונדקאיות הישראליות ויחזק את ההגנה על הפונדקאית.

הצעת חוק ברית הזוגיות – היום לדין הדתי יש בעלות בלעדית על מוסד הנישואין, ומציאות זו פוגעת פגיעה קשה בזכויות היסוד של חלקים נרחבים בציבור שאינם יכולים למסד חיי משפחה במסגרת אזרחית מוכרת או של אוכלוסיות שאינן יכולות להינשא כלל על פי החוק הדתי היהודי. מצוקה זו הובילה לפיתוח מסלולים עוקפים לנישואין הדתיים כבחירה בסטטוס ה"ידועים בציבור" או נישואים בחו"ל. מסלולים אלו כוללים פתרונות נקודתיים וחלקיים בלבד ואינם מבטיחים ודאות משפטית ויציבות למערכת היחסים בין בני הזוג. נוסף על כך, הזוגות שאינם יכולים או מעוניינים למסד את חיי משפחתם באופן דתי נאלצים לשאת בהוצאות כלכליות כבדות הכרוכות בנישואים מחוץ למדינה. הם גם מאבדים את החוויה היסודית של מיסוד הזוגיות שלהם במדינה שבה הם חיים, בשפתם, בתרבותם ובלוויית משפחתם וחבריהם. היעדרותו של מסלול חלופי למסגרת הדתית מביא להעמקת הקרעים ולהתרחקות של רבים מהמסורת הדתית. הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית מאפשרת לכל שני בני אדם למסד את הזוגיות שלהם. החוק יאפשר לכל אדם חופש בחירה בין מסלול אזרחי-חילוני למסלול דתי לקיום מסגרת זוגית-משפחתית אזרחית ויביא לשוויון זכויות מלא בין זוגות שנישאו בנישואים דתיים לאלו שבאו בברית הזוגיות האזרחית.

רישום הורות של זוגות להט"ב באופן זהה לרישום הורות הטרוסקסואלית – היום, כאשר בן זוג או בת זוג מביאים ילד לעולם (אם על ידי פונדקאות ואם על ידי תרומת זרע), בן הזוג או בת הזוג שאינם ההורה הביולוגי או הגנטי נדרשים לעבור הליך של אימוץ כדי להיות מוכרים כהוריו של היילוד. "יש עתיד" מאמינה כי המדינה צריכה להכיר בזוגות מאותו המין כהורים לילידיהם ללא צורך בהליך של אימוץ. במקום שבו ילד נולד מתרומת זרע או מתהליך פונדקאות, ויש רק הורה אחד המוכר כהורהו, המדינה צריכה להכיר בהורות של בן הזוג או של בת הזוג כלפי הילד ללא צורך בתהליך של אימוץ.

תיקון חוק האימוץ כדי לאפשר אימוץ לזוגות להט"ב בארץ ובחו"ל –היום חוק האימוץ בישראל קובע כי "איש ואשתו" יקבלו קדימות באימוץ ילדים. מציאות זו יוצרת מצב שבו זוגות מאותו מין נדחקים לסוף רשימת ההמתנה ואינם מסוגלים לאמץ תינוקות בישראל. אנו מאמינים כי אין הבדל בין זוג מאותו מין לזוג של גבר ואישה ולכן נפעל להכרה בזוגות מאותו מין כשווים גם בתהליך האימוץ.

הקהילה הטרנסית – "יש עתיד" תמשיך לפעול ללא לאות לקידום זכויות הקהילה הטרנסית בישראל ולקידום מעמדה החברתי ושוויון הזכויות שלה. נתקן את המצב המפלה שלפיו אנשים נאלצים להיות רשומים בתעודת הזהות בניגוד לזהות שבה הם חיים ונקדם הסדר שינוי מין נגיש ונוח ללא דרישה לפרוצדורה רפואית. נקדם תוכניות במשרד הרווחה אשר יתנו מענה מותאם עבור הקהילה הטרנסית, הלהט"ב במגזר הערבי והדתי והחרדי והלהט"ב במעגל הזנות. נוציא לפועל תוכנית שילוב תעסוקה ייעודית לקהילה הטרנסית ונפעל להסדרת פעילות הוועדה להתאמה מגדרית במשרד הבריאות, הקצאת שעות ניתוח נוספות וכתיבת נוהל טיפול בטרנסג'נדרים במערכת בריאות הנפש.

חינוך לסובלנות וקבלה – "יש עתיד" מאמינה שהבסיס לשוויון זכויות מלא עבור הקהילה הגאה טמון בחינוך לסובלנות ולקבלה. באמצעות הטמעת תכנים גאים במערכת החינוך בישראל נוכל לצמצם פערי ידע אשר עדיין קיימים בקרב האוכלוסייה בכל הנוגע לקהילה הגאה ולהבטיח עתיד סובלני ומקבל יותר במדינה. נוודא כי ייכתב ויוטמע חוזר מנכ"ל במשרד החינוך המגדיר את הטיפול בקהילת הלהט"ב במערכת החינוך, לרבות בחינוך הממלכתי דתי. נוודא כי מערכת החינוך תשלב תוכני חובה לסובלנות ולקבלת קהילת הלהט"בים בתוכניות הלימוד. נפעל לקיום הכשרות חובה בנושא קהילת הלהט"ב לאנשי חינוך ונותני שירותים ציבוריים ונגבש תוכנית פעולה ייעודית לתמיכה בנוער גאה הכוללת את משרדי החינוך, הרווחה והבריאות.

הקצאת משאבים – "יש עתיד" מוקירה את ארגוני הקהילה הגאה ואת עבודת הקודש שהם עושים כדי לקדם את זכויות חברי הקהילה הגאה בישראל ואת רווחתם. מרבית הארגונים מקבלים תקצוב דל מהמדינה או שאינם מקבלים תקציב כלל. נפתח תקנה תקציבית ייעודית לפעילות ארגוני הקהילה הגאה כדי להגדיל את תקציבם ב-50 מיליון ₪.