המצע המלא

הקהילה הגאה


 

תמיכה בקהילה הגאה, בזכויות שלה, בשוויון שלה בפני החוק, זה חלק ממה שמגדיר אותנו כבני אדם. כל עוד הקהילה הגאה לא זוכה לזכויות מלאות, אנו עדיין לא חיים במדינה שבה אנו רוצים לחיות.  
 

אנו מחויבים בכל ליבנו למלחמה על זכויות הקהילה הגאה בישראל. התפקיד שלנו הוא ליצור חברה שהיא שוויונית, מוסרית, הוגנת וצודקת.
 

לכל אדם יש את הזכות לאהוב מישהו, ולהקים אתו משפחה, ולהוליד אתו ילדים – בפונדקאות או בכל דרך אחרת – לקבל את כל הזכויות הקבועות בחוק באופן שוויוני ולהסתובב ביננו גאה במי שהוא, מבלי לחוש מופלה ורדוף.
 

בשנה האחרונה נלחמנו ואישרנו בממשלה את התיקון לחוק הפונדקאות, ביצענו מהפכה בתחום הניתוחים לשינוי מין, הבאנו להגדלה משמעותית בארגוני הנוער ובכללם בתקציב ארגון הנוער הגאה (איגי), התחלנו בחקיקת התיקון לחוק הפרשנות, משרד הרווחה מאפשר לראשונה לקהילה הגאה לקבל שירותי רווחה בכל מקום, דאגנו שיאושרו תקציבים לשירותים הפסיכו סוציאליים לטובת הקהילה. והכי חשוב, הנחנו את הצעת חוק ברית הזוגיות שתאפשר לכל שני בני אדם, לרבות בני זוג מאותו מין, לממש את אהבתם ולקבל את כל הזכויות המגיעות להם ואנחנו נלחם עליה.

 

 

 

שוויון זכויות

מתן נקודות זיכוי להורים שהם זוגות חד מיניים בעבור ילדיהם

'יש עתיד' מאמינה כי הורים לילדים זכאים לקבל את כל הסיוע והתמיכה שיש בידי המדינה להציע להם, ללא קשר להרכב המשפחתי ולנטייה המינית שלהם. הצעת חוק שקידמה ח"כ עדי קול דרשה להשוות בין זוגות של שני גברים לזוגות אחרים, מאחר ונקודות הזיכוי במס בגין ילדים משולמות לאם.

על פי הנחיית שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, החלה רשות המסים להכיר בבני זוג מאותו המין כזכאים לקבל נקודות זיכוי במס המוענקות לבני זוג הטרוסקסואליים. זהו צעד חשוב להכרה בבני זוג מאותו המין כשווים בפני מערכת החוק, על הזכויות והחובות הנובעות ממנה.

 

 

הכללת אפליה בשל נטייה מינית וזהות מגדרית בחוק הפרשנות

'יש עתיד' דוגלת בשוויון מלא, תומכת בקהילה הגאה, נלחמת על הזכויות והשוויון שלה בפני החוק, ופועלת בכל תחום על מנת לחזק אוכלוסיות שזכויותיהן הבסיסיות נפגעו. יו"ר סיעת 'יש עתיד', ח"כ עפר שלח יזם הצעת חוק הקובעת כי בכל מקום בחוק שאוסר על אפליה, האיסור יחול גם נגד אפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית.

הצעת החוק קובעת לראשונה בחוק איסור אפליה נגד ״זהות מגדרית״ וחלה על כל החוקים הקיימים בישראל. הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית אך השלמת הליך החקיקה נעצרה בשל החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות.

 

חוק לפיצוי נפגעי הירי בבר-נוער

אירוע הירי בבר-נוער הוא אירוע טראומטי שנגרם לבני נוער חפים מפשע. מלבד הפציעה הפיזית והניכור המשפחתי, החשיפה התקשורתית של חלק מהפצועים אילצה אותם להתמודד עם הסטיגמה החברתית הקשה סביב נטייתם המינית וחשיפתם בפני הציבור הרחב. עד היום, נאלצו הפצועים להישען על תרומות אד-הוק לבעיותיהם.

קידמנו הצעת חוק שמטרתה לאפשר מתן סיוע על ידי המדינה לנפגעים עצמם או לשאיריהם, תוך קביעת מנגנון של זכות חזרה למדינה לתבוע מצד שלישי את התגמולים ששולמו.זוגיות ומשפחה

מהפך בחוק הפונדקאות

הזכות להקים משפחה ולהיות הורה הן זכויות בסיסיות של כל אדם. המצב החוקי הקיים היום, מאפשר לזוגות הטרוסקסואלים בלבד לבצע הליך פונדקאות בישראל. גברים ונשים רווקות מודרים מהחוק במתכונתו הנוכחית.

'יש עתיד' הצליחה לאשר בממשלה ולהעביר בקריאה ראשונה את התיקון לחוק הפונדקאות, שמאפשר לגברים ולנשים רווקות להיעזר בשירותי פונדקאות בישראל. לחוק זה גם משמעות דקלרטיבית עצומה, בעצם התמיכה בממשלה ובכנסת בחוק שמשמעותו שמשפחה להט"בית אינה שונה מכל משפחה אחרת.

ועדת "מור יוסף" המליצה לאפשר לגברים להיעזר בשירותי פונדקאות אך במסלול נפרד אלטרואיסטי. 'יש עתיד' ראתה בהמלצה זו כהמלצה מפלה, המקדשת את ההבחנה הלא ראויה בין הורות להט"בית להורות הטרוסקסואלית, ועל כן דחתה גרמן את ההמלצה והובילה תיקון שוויוני לחוק שמאפשר מסלול אחד ושווה לפונדקאות.

על מנת לאפשר לגברים ולנשים רווקות לממש את זכותם להפוך להורים, יזמה שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, את תיקון החוק. התיקון לחוק יאפשר לגברים ולנשים רווקות להיעזר בשירותי פונדקאות בישראל, יסדיר את הליכי הפונדקאות בחו"ל, ירחיב את הקריטריונים על מנת להגדיל את מספר הפונדקאיות הישראליות, ויחזק את ההגנה על הפונדקאית.

הצעת החוק מהווה נקודת מפנה היסטורית בקהילה הגאה משום שלראשונה מכיר החוק הישראלי באופן שוויוני בהורות להט״בית. הצעת החוק קובעת למעשה ש״הורות היא הורות״ ואין הבדל בין הורות של זוג גברים, זוג נשים או זוג שהם גבר ואישה. 
הצעת החוק נתקלה בקשיים רבים במהלך הליך החקיקה ובמאבקים נגד התפיסה שהורות להט״בית שווה להורות של גבר ואישה. נאבקנו לקידום החוק והבאנו לאישורו בממשלה ובקריאה ראשונה בכנסת. 
חוק ברית הזוגיות האזרחית

'יש עתיד' מאמינה כי לכל זוג, שני בני אדם, עומדת הזכות להחליט כיצד למסד את הקשר הזוגי שלהם ולממש את אהבתם. הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית מאפשרת לכל שני בני אדם למסד את הזוגיות שלהם. החוק יאפשר לכל אדם חופש בחירה בין מסלול אזרחי-חילוני למסלול דתי, לקיום מסגרת זוגית-משפחתית אזרחית, ויביא לשוויון זכויות מלא בין זוגות שנישאו בנישואים דתיים לבין אלו שבאו בברית הזוגיות האזרחית.

לדין הדתי יש כיום בעלות בלעדית על מוסד הנישואין. מציאות זו פוגעת פגיעה קשה בזכויות היסוד של חלקים נרחבים בציבור, שאינם יכולים למסד חיי משפחה במסגרת אזרחית מוכרת, או של אוכלוסיות שאינן יכולות להינשא כלל על פי החוק הדתי היהודי. מצוקה זו הובילה לפיתוח מסלולים עוקפים לנישואין הדתיים כבחירה בסטטוס ה"ידועים בציבור" או נישואים בחו"ל. מסלולים אלה כוללים פתרונות נקודתיים וחלקיים בלבד, ואינם מבטיחים ודאות משפטית ויציבות למערכת היחסים בין בני הזוג. בנוסף, הזוגות שאינם יכולים או מעוניינים למסד את חיי משפחתם באופן דתי, נאלצים לשאת בהוצאות כלכליות כבדות הכרוכות בנישואים מחוץ למדינה. הם גם מאבדים את החוויה היסודית של מיסוד הזוגיות שלהם במדינה בה הם חיים, בשפתם, בתרבותם ובלוויית משפחתם וחבריהם. היעדרותו של מסלול חלופי למסגרת הדתית, מביא להעמקת הקרעים ולהתרחקות של רבים מהמסורת הדתית.

סיעת 'יש עתיד' הגישה לכנסת את הצעת חוק "ברית הזוגיות האזרחית", במטרה לאפשר לכל אזרח ישראלי, יהודי או לא יהודי, גאה או סטרייט, לקבל הכרה ממדינתו בזכותו לאהוב. הצעת חוק "ברית הזוגיות האזרחית" נועדה לאפשר לכל אדם לקיים חיי משפחה במסגרת משפטית-אזרחית מוכרת על פי חוק, באמצעות הקמת מוסד משפטי-אזרחי חדש שיתקיים לצד מוסד הנישואין, מבלי לפגוע במעמדם או באופיים של הנישואין והגירושין הדתיים.

מוסד ברית הזוגיות האזרחית אינו מבקש לקרוא תיגר על הממסד הדתי, להתחרות או להתנגש בו, אלא להיות קשוב ולכבד את חירותם של אלה שאין ביכולתם או ברצונם למסד את חיי משפחתם באופן דתי, ועדיין לקבל זכויות שוות. הצעת החוק מגלמת בתוכה הצעת פשרה המבוססת על הצעות חוק רבות שהוצגו לאורך השנים על ידי גורמים שונים מהמגזר הדתי והחילוני, בניסיון להביא לדיאלוג ביצירת מציאות המאפשרת הגשמתם של זכויות יסוד, תוך מתן כבוד הדדי לתפישות הערכיות השונות, אותה מובילה 'יש עתיד'.

הכרה בהורות ללא צורך באימוץ

כיום, כאשר בן או בת זוג מביאים ילד לעולם (בין אם על ידי פונדקאות ובין אם על ידי תרומת זרע), בן או בת הזוג, שאינם ההורה הביולוגי או הגנטי, נדרשים לעבור הליך של אימוץ בשביל להיות מוכר כהוריו של היילוד.

'יש עתיד' מאמינה כי המדינה צריכה להכיר בזוגות מאותו המין כהורים לילידיהם ללא צורך בהליך של אימוץ. במקום שבו ילד נולד כתוצאה מתרומת זרע או פונדקאות ויש רק הורה אחד שמוכר כהורהו, המדינה צריכה להכיר בהורות של בן או בת הזוג כלפי הילד וזאת ללא צורך בתהליך של אימוץ.

 

שוויון באימוץ

חוק האימוץ בישראל קובע כיום כי "איש ואשתו" יקבלו קדימות באימוץ ילדים. מציאות זו יוצרת מצב שבו זוגות מאותו מין נדחקים לסוף רשימת ההמתנה ואינם מסוגלים לאמץ תינוקות בישראל. אנו מאמינים כי אין הבדל בין זוג מאותו מין לבין זוג של גבר ואישה ולכן נפעל להכרה בזוגות מאותו מין כשווים גם בתהליך האימוץ.

 

מאבק בטיפולי המרה

לבקשת שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, אימצה מועצת הפסיכולוגים את העמדה שטיפולי המרה לשינוי נטייה מינית, הנפוצים לרוב במגזר הדתי ובמסגרתם נעשה ניסיון ״לשנות״ את נטייתו של המטופל להטרוסקסואלית, אינם יעילים ואף עלולים לסכן.

להחלטה זו הצטרפה אזהרה מפורשת של משרד הבריאות נגד טיפולי המרה, שמסייעת לארגונים קהילתיים למנוע הפניה לטיפולי המרה שכאלה.

להשלמת המאבק בטיפולי המרה, הניח ח"כ בועז טופורובסקי על שולחן הכנסת הצעת חוק שמטילה איסור פלילי על ביצוע טיפולי המרה בניסיון לשנות את נטייתו המינית של אדם (בדומה לאיסור על המרת דת).
 

נוער גאה

בני נוער מתמודדים בחיי היום יום עם מציאות מורכבת של גיבוש אישיות ותפיסה אודות העולם המלוות בשלל התלבטויות והתמודדויות בתחום האישי והחברתי. עבור בני נוער גאים נוספים למורכבויות הללו גם עובדת שונותם והצורך להכיר באותה שונות ולהתמודד איתה, הן בפני עצמם והן בפני החברה. הנוער הגאה היא אוכלוסייה הנמצאת בסיכון להטרדות במערכת החינוך ובסיכון כפול (וייתכן ואף משולש) לאובדנות.

'יש עתיד' תפעל לגיבוש תכנית פעולה לתמיכה בנוער גאה הכוללת את משרדי החינוך, הרווחה והבריאות. במסגרת תכנית זו ייבחנו אפשרויות לשילוב תכנים בנושא בבתי הספר, הכרה בנוער גאה כקבוצה בסיכון, שילוב הנוער הגאה בתוכנית הלאומית למניעת אובדנות, הקמת מרכזים לנוער גאה ברחבי הארץ ושילוב ארגוני קהילה קיימים כגון: איגי (ארגון הנוער הגאה) ובית דרור, בקידום התוכנית.

 

הקהילה הטרנסית

בשנה ושמונה חודשים 'יש עתיד' פעלה בכל הכוח לקידום זכויות הקהילה הטרנסית בישראל ולקידום מעמדה החברתי ושוויון הזכויות שלה.

נמשיך לפעול לקידום מעמדם של טרנסג'נדרים בחברה הישראלית ולהכרה בזהותם; למניעת הפלייתם ולקידום שילובם במקומות עבודה במגזר הפרטי והציבורי; להנגשת כלל שירותי המדינה לרבות שירותי משטרה, מקלטים ופנימיות לנוער במצוקה; להקמת שירותים ייעודיים והנגשת שירותים קיימים, להרחבת שירותי הרווחה הניתנים לקהילה ולקידום הסובלנות החברתית כלפיה.

 

מהפיכה בניתוחים לשינוי מין

לראשונה מזה 30 שנים, הביאה שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, לשינוי מהפכני ביחס משרד הבריאות כלפי טרנסג׳נדרים ובנוהל לניתוחים לשינוי מין, באופן שנועד להקל על המבקשים לעבור ניתוח לשינוי מין.

במסגרת זו הורד גיל הניתוח מגיל 21 לגיל 18, קוצרה תקופת ההמתנה לניתוח משנתיים לשנה אחת בלבד, נעשו הקלות בדרישה ללקיחת הורמונים; מונתה נציגה מהקהילה הטרנסג׳נדרית כחברה בוועדה לשינוי מין; ומונתה ועדה ממלכתית, שקבלת אישור ממנה תהא תקפה בכל בית חולים ציבורי בישראל.

בנוסף לשינוי נוהל הניתוחים קידמה שרת הבריאות לשעבר סדרה של הקלות נוספות לטרנסג׳נדרים כגון: מימון קופות החולים ניתוחי נקבה לזכר (F2M) בחו״ל, שלא מתאפשרים בארץ, ומינוי עובדת בכירה לרכזת תחום טרנסג׳נדרים במשרד הבריאות.
 

סעיף המין בתעודת הזהות

יש עתיד תפעל לתקן את המצב המפלה בו אנשים נאלצים להיות רשומים ברשם האוכלוסין בניגוד לזהות בה הם חיים ותפעל להחיל הסדר שינוי מין נגיש ונוח ללא דרישה לפרוצדורה רפואית.


בריאות והקהילה הגאה

קידום פעילויות למניעת הדבקה באיידס

שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, קידמה שורת פעולות לצמצום ההדבקה ב-HIV בקרב הקהילה הגאה: גרמן החזירה את המימון לבדיקות HIV אנונימיות, הקצתה תקציב למימון קונדומים לחלוקה בחינם על ידי הוועד למלחמה באיידס, וגיבשה תכנית יחד עם ארגוני הקהילה לצמצום ההדבקה בHIV.

 

הקמת ועדה לבחינת מדיניות תרומות הדם בישראל

שרת הבריאות לשעבר, ח"כ יעל גרמן, הקימה ועדה שתפקידה לבחון את מדיניות תרומות הדם בישראל בנוגע לקהילה הגאה ולקהילה האתיופית. כיום, על פי מדיניות משרד הבריאות ובנק הדם של מד"א לא מתקבלת תרומת דם מגברים אשר קיימו יחסי מין עם גברים מאז שנת 1977. הוועדה התבקשה לבחון את הקריטריון הקיים ולבחון האם יש בו צורך לאור ההתקדמות הטכנולוגית שבשמירת ביטחון מנות הדם. הוועדה נדרשה לקבוע מדיניות שתשמור על עקרון השוויון ואי ההשפלה כלפי האוכלוסייה הגאה והאוכלוסייה האתיופית. ערב פיזור הכנסת, הוועדה הייתה בשלבים סופיים של גיבוש המלצותיה.

 

הנגשת שירות רפואי ללהט"בים

הנגשת מתן טיפול רפואי ללהט"בים ולבחינת הצרכים המיוחדים של הקהילה תוך בחינת הדרכים להטמעתן במערכת הבריאות.
 


חינוך והקהילה הגאה

קידום הסברה לחינוך מיני ופעילות הדרכתית עם איגי

כחלק ממחויבותה של שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, לקהילה הלהט"בית ומתוך הכרה באתגרים המיוחדים עמם מתמודדים נערים ונערות המשתייכים לה, החליטה גרמן על שילוב איגי – ארגון הנוער הגאה – בפעילות להסברה ולחינוך התנהגות מינית חכמה ולמניעת הדבקה בHIV ובמתן מענה ללהט"בים במצוקה במסגרת התכנית הלאומית למניעת אובדנות.

 

הגדלת התמיכה התקציבית בתנועות נוער ובכללם איגי (ארגון נוער גאה)

שר החינוך לשעבר, שי פירון, הגדיל באופן חסר תקדים את תקציב ארגוני הנוער, מ-3 מיליון שקלים שהוקצו ב-2013 ל-23 מיליון שקלים ב-2014 (בשנת 2012 תקציבם הוערך ב- 641 אלף שקלים בלבד). מדובר בגידול תקציבי חד שמשמעותו שילובם של עשרות אלפי תלמידים נוספים בארגוני הנוער, והפיכתם לנוער מתנדב, מעורב חברתית, משפיע על השיח הדמוקרטי, מעודד סובלנות, מכבד את האחר ומוקיע תופעות של גזענות ואלימות.

 

קיום ימי עיון לצוותים החינוכיים והכללת נושאי ההתמודדות של הקהילה הלהט"בית במערכי השיעור של תכנית "כישורי חיים" של משרד החינוך ובמסגרת התכנית "האחר הוא אני"

שר החינוך לשעבר, שי פירון, שם דגש בכל תכניות הלימודים על היחס לאחר וקבלתו לשורות החברה. התקיימו ימי עיון לצוותים החינוכיים, והוכנסו קשיי ההתמודדות של הקהילה הלהט"בית לתוך מערכי השיעור של תכנית "כישורי חיים". כמו כן, עודכנו חומרי הדרכה לגננות בנושא "משפחות אחרות".

במסגרת הנושא השנתי "האחר הוא אני" הוכנסו לאתר המלווה את המורים, מערכי שיעור בנושא המאבק בהומופוביה וטרנסופוביה.

'יש עתיד' תמשיך לפעול לקידום החינוך לקבלת השונה ולמען שיח סובלני בבתי הספר.

 

רווחה והקהילה הגאה

חבילת רווחה לקהילה הגאה

מתוך הכרה במצבם הלא פשוט של בני נוער המשתייכים לקהילה, מתקצב משרד הרווחה, בראשות מאיר כהן, את השירותים הפסיכו-סוציאליים של "האגודה".

במסגרת זו הוגדל הסיוע התקציבי למרכזי הטיפול ב-5 מיליון שקלים בכדי להגביר את התמיכה בנוער גאה במצוקה והקמת דירת מעבר לטרנסג'נדרים במרכז.

יש עתיד תפעל להרחבת שירות זה והקמת דירות נוספות.

בנוסף יזם השר שינוי תקנות, שיאפשר לקבל שירותי רווחה בכל מקום בארץ, לאו דווקא בעיר מגוריו של מגיש הבקשה. השינוי יאפשר לקהילה הגאה (בין השאר במגזר הערבי והחרדי) לקבל שירותים בכל מקום, מבלי לחשוש מיחס מפלה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית במקום מגוריהם.