הצטרפו אלינו!

המצע שלנו

הגנת הסביבה וקיימות

השמירה על הסביבה הטבעית ובריאות האדם התלויה בה היא אחד האתגרים המורכבים ביותר העומדים לפתחה של מדינת ישראל והעולם כולו. "יש עתיד" מחויבת למדיניות המקדמת שמירה על משאבי הסביבה והפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים ומניעתם. "יש עתיד" רואה בשמירה על הסביבה חלק ממחויבותה לדורות הבאים. "יש עתיד" מכירה בזיקה שבין הגנת הסביבה ופיתוח בר-קיימא ובין בריאות, כלכלה חזקה, חינוך, תעסוקה, תחבורה, צמצום פערים ויחסי החוץ של ישראל. השמירה על הטבע בישראל, על איכות משאבי הטבע, על המים, על מקורות האנרגיה והמזון ועל בעלי החיים משפיעה באופן ישיר על הקיימות שלנו.

 

תחבורה ותכנון עירוני


"יש עתיד" סבורה שיש קשר הדוק בין תכנון עירוני נכון, לאיכות חיים ולאיכות הסביבה. ארגון הבריאות העולמי קבע שזיהום אוויר הוא גורם מסרטן, והיום תחבורה היא גורם עיקרי בזיהום אוויר בישראל. "יש עתיד" סבורה שהשקעת המדינה בתשתיות תחבורה ציבורית ובפתרונות תחבורה חדשניים תביא להקטנת מספר תאונות הדרכים, לצמצום פערים חברתיים, לייצור מקומות עבודה, לשמירה על שטחים פתוחים ולהפחתת זיהום האוויר. כדי לצמצם את התלות ברכב הפרטי ואת בעיית העומס בכבישים "יש עתיד" תפעל לעידוד פרויקטים בדיור דרך עידוד התחדשות עירונית ופיתוח עירוני, כך שמרב השירותים לתושב ימיצאו במרחק הליכה או רכיבה על אופנים. נפעל לקידום התחבורה הציבורית בישראל ופיתוח שבילי אופניים עירוניים ובין-עירוניים. נוודא ששכונות חדשות נגישות לתחבורה ציבורית ומסוגלות לספק לדייריהן צרכים בסיסיים ויותר מכך (חינוך, בריאות, פנאי וכו'). נעודד שימוש בכלי רכב הפועלים באנרגיה ממקורות חלופיים המזהמים פחות ונפעל להכנסת רכבים אלו בהדרגה לשימוש במנהל הרכב הממשלתי. כמו כן נפעל לשמירה על השטחים הירוקים במרחבים העירוניים והכפריים ולהבטחת תכנון עירוני המשלב שטחים ירוקים באופן חכם. נקדם רשת שבילים ורצועות של פארקים וגנים לאומיים ברחבי הארץ המחברים בין הישובים ובתוכם ומשמשים כריאות ירוקות ומותאמים להליכה, לריצה ולרכיבה על אופניים, ברצף, בבטחה וללא מכשולים.

 

קידום אנרגיה נקיה


"יש עתיד" רואה חשיבות רבה במעבר לשימוש במשאבי הגז הטבעי ובאנרגיה סולרית, וכן בחינת שימוש עתידי באנרגיה נקייה. נפעל לתיקון חוק הנפט, לקידום התייעלות אנרגטית ולפיתוח מקורות אנרגיה ממקורות מתחדשים שיצמצמו את התלות בדלקים מזהמים הפוגעים בבריאות הציבור ובסביבה. נקדם התקנת פנלים סולריים בנכסי המגזר הציבורי, התעשייתי והעסקי וכן התקנת פאנלים סולריים על כל בניין מגורים בד בבד עם מאבק במכשולים הבירוקרטיים והרגולטוריים. נקבע בחקיקה הנחיות לתכנון ולפיקוח סביבתי לחיפוש, להפקה ולהולכה של מקורות אנרגיה בתוך כדי שמירה על בריאות הציבור ומניעת אסונות אקולוגיים כגון אלה שהתרחשו בשנים האחרונות בדרום הארץ.

 

בעלי חיים


"יש עתיד" רואה חשיבות רבה בשמירה על בעלי חיים ותפעל לשינוי סדרי עדיפויות בנושא הגנה והגברת האכיפה. נקדם הקמת מנהלת והעברת סמכויות האכיפה של צער בעלי חיים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד להגנת הסביבה, כך נצמצם את ניגוד האינטרסים הקיים היום הפוגע בבעלי החיים בישראל. נפעל למניעת המתות של חיות בריאות, להרחבת העיקורים והסירוסים של השירותים הווטרינריים ברשויות המקומיות ונמשיך לפעול לעידוד אימוץ בעלי חיים ולצמצום המשלוחים החיים. אנו רואים בחומרה רבה עבירות של התעללות בבעלי חיים ואת חוסר האכיפה וההרתעה בנושא. נפעל להגברת האכיפה ויישום העונשים הקבועים בחוק למתעללים בבעלי חיים. במקביל נפעל להגדלת משאבי הקרן במשרד להגנת הסביבה כדי לחזק את החינוך ואת ההסברה בנוגע לטיפול נאות בבעלי חיים, לעיקור ולסירוס של בעלי חיים ולמניעת התעללות.
 

מחזור וטיפול בפסולת


ישראל היא בין המדינות המובילות בעולם בייצור פסולת לנפש. בעיית הפסולת בישראל מורכבת במיוחד בשל היעדר עתודות קרקע להטמנה ובשל מודעות ציבורית נמוכה למחזור. "יש עתיד" תפעל להענקת תמריצים כלכליים לייצור תהליך הפרדת האשפה ולקידום פתרונות קצה לפסולת המופרדת. נפעל להגברת פעולת האכיפה למניעת שריפות פסולת במרחב הציבורי והפרטי. נפעל לפיתוח תוכניות חינוכיות והסברתיות להעמקת המודעות להכרח במחזור ולצמצום הצריכה המזהמת כולל הפחתת השימוש בפלסטיק.

הים וחופי הים


"יש עתיד" מכירה בהיותו של הים משאב ייחודי וחיוני שיש למצוא לגביו איזונים בין שמירת טבע, להיותו אזור פנאי לתושבי ישראל ולהיותו מקור למשאבים טבעיים (גז, דיג ועוד). לשם כך נפעל להקמת רשות ים וחופים אשר תנהל את הים, תיצור איזון בין השימוש במשאבי הטבע לבין שימור הסביבה הימית ותסדיר את היחסים בין המשתמשים השונים – פנאי, קידוחי גז ונפט, תחבורה, תיירות, דיג, נופש, תקשורת ועוד. הרשות תפעל לשמירה על חופי המדינה פתוחים לשימוש הציבור, לדאגה לניקיונם ולאכיפת קנסות בזיהומם וכן לפתיחת חופי הרחצה ללא תשלום לאזרחים.

 

חינוך סביבתי ומנהיגות סביבתית


"יש עתיד" מאמינה כי חינוך סביבתי הוא המפתח לשינוי ארוך טווח בכל מה שקשור לתפיסת הקיימות שיש לאמץ. נפעל להטמעת תוכניות חינוך לשמירה על ערכי הטבע והסביבה מגיל צעיר. "יש עתיד" מאמינה כי שרי הממשלה וראשי הרשויות המקומיות צריכים להוות את חוד החנית בכל הנוגע להתמודדות עם המשבר הסביבתי (בהקשר של נושאים כמו מחזור, אכיפת חוקים סביבתיים, שמירה על סביבה נקייה ועוד).

 

כלכלה ירוקה


"יש עתיד" תפעל לפיתוח כלכלה ירוקה, לרבות הכנסת שיקולי כלכלה סביבתית בהערכת פרויקטים ממשלתיים, כך שהעלות הסביבתית תוכלל בתחשיבי עלות-תועלת של הפרויקט מתוך הבטחת מדיניות "המזהם משלם". נפעל למתן תמריצים ממשלתיים למיזמים התומכים ומפתחים כלכלה ירוקה, במיוחד "כלכלה מעגלית", שבה הפסולת הופכת למשאב.

 

שמירת הטבע


"יש עתיד" תקצה משאבים לשמירה על הטבע ועל המערכות האקולוגיות השונות ברחבי הארץ בשמורות הטבע ומחוצה להן. נוודא את יישום התוכנית להזרמת מים לנחלי הארץ הסובלים מבצורת זה שנים, הפוגעת בבתי הגידול שבהם וביכולתם של מטיילים ליהנות מהם. נעביר תקנות שיקשו על כריתת עצים בוגרים, כפי שקורה היום, וזאת בלי לפגוע בפיתוח ובבנייה מושכלים. נתגייס להצלת ים המלח, משאב ייחודי ובין-לאומי, ההולך ונעלם לנגד עינינו, בפתרון ישים ובהתייעצות עם מדענים ועם גורמי שמירת טבע ומשרדי הממשלה הרלוונטיים.

 

פיקוח מוגבר על שימוש בחומרי הדברה


היום תושבי ישראל צורכים באופן קבוע שאריות אסורות של חומרי הדברה בפירות ובירקות שלהם. פעלנו ליישום תקנות המצמצמות באופן דרסטי את חומרי ההדברה המותרים במזון ובתוצרת החקלאית והאוסרות שימוש בחומרים מסרטנים, ולהם יימצאו תחליפים שהינם ידידותיים יותר לאדם ולסביבה. נמשיך לצמצם את השימוש בחומרי הדברה ונגביר את השקיפות לציבור בקשר לשימוש בחומרים אסורים.
 

שינויי האקלים העולמיים


יש קונצנזוס מדעי מקיר לקיר וקונצנזוס בין הרוב המוחלט של מדינות העולם שאקלים כדור הארץ השתנה בשנים האחרונות בשל פעילות האדם. שינויים אלו הופכים את האקלים לקיצוני יותר, בחום וגם בקור, ומביאים בין השאר להתמעטות המשקעים ולפיזורם בצורה לא אחידה, דבר היוצר שיטפונות מצד אחד ובצורות מצד שני ומפר איזונים עדינים בטבע. ישראל היא שותפה להסכמים הבין-לאומיים בנושא זה (הסכם פריז ואחרים) אולם בפועל אינה נוקטת אמצעים דרמטיים, מיידים ואפקטיביים במידה מספקת כדי להפחית את פליטת גזי החממה שלה המאיצים את תהליכי שינוי האקלים. בכך היא אינה רק מפרה הסכמים בין-לאומיים, אלא גם עלולה לספוג בעתיד עיצומים בין-לאומיים. "יש עתיד" תאמץ את תוכנית ההיערכות לשינוי האקלים שנכתבה על ידי צוות מיוחד של מומחים שמינתה הממשלה בשנת 2013.

 

קידום אמנה אקולוגית ושיתופי פעולה אזוריים


"יש עתיד" תפעל לעידוד שיתופי פעולה אזוריים בתחום ניהול משאבי הטבע, השמירה על הים ומחקר ופיתוח בחקלאות ובתחום האנרגיה המתחדשת. נפתח תוכנית עבודה אזורית בין-מדינתית לשיקום המערכות האקולוגיות האזוריות. התוכנית תכלול נטיעת צמחייה מתאימה באזור המדברי הצחיח, החלפת צמחייה פולשת בצמחייה מקומית וקידום הנושא במערכת החינוך.
 

אסדות הגז מול חוף דור


'יש עתיד' מכירה בחשיבות העליונה של פיתוח מאגרי הגז שלחופי ישראל. עם זאת, נפלו כשלים מהותיים בתהליך קבלת ההחלטות להקמת אסדות הגז במרחק 10 ק"מ מהחוף. בראש ובראשונה, לא נערכו הבדיקות הביטחוניות הראויות. כמו כן, לא ניתן מענה לפערים בדבר יכולות הטיפול בתקלות שפך חומרים מסוכנים לים וזיהום אוויר מהאסדה במיקומה המתוכנן. מיד לאחר הבחירות נקפיא את העבודות באסדות המרוחקות 10 ק"מ מהחוף ונקים ועדה, בשיתוף התושבים, שתבחן במהירות האפשרית את ההיתכנות הכלכלית להעברת האסדה ללב ים בטכנולוגיה המיטבית הקיימת. הוועדה תבחן חלופות להקמת האסדה במרחק 40 ק"מ מהחוף או "על פי הבאר".
במידה ויוחלט, לאחר שיוגשו מסקנות הוועדה, כי האסדות הקיימות יתחילו לפעול על פי התכנון הנוכחי, נוודא כי מתן היתר השימוש הסופי יינתן רק לאחר שיוכח מעל לכל ספק כי האסדות עומדות בסטנדרטים בינלאומיים מחמירים בנושא הפליטות לאוויר, ההזרמות לים, כמו גם כל הפליטות והדליפות מצנרת ומיכלי האחסון של הקונדנסט. נדרוש לקבל תסקיר השפעה על בריאות הציבור וכן דו"ח מיפוי סיכונים סביבתיים ואקולוגיים, שמתבסס על השוואה בינלאומית של אסדות גז פעילות דומות בעולם ועל נתונים אובייקטיבים מצד ג' בלתי תלוי בחברות הגז -ובשום אופן לא על נתונים שמספקות חברות הגז, או חברות ייעוץ המקבלות מהן תשלום. כמו כן, נוודא כי המידע על מערכות הטיפול במזהמי האוויר והים יהיה גלוי לציבור ונוודא כי מתקני הניטור יקיפו את כלל הפליטות לאוויר וההזרמות לים באופן רציף ומלא, יבדקו ע״י יועצים בינלאומיים בלתי תלויים, ויוצגו בשקיפות מלאה ובזמן אמת לציבור.
 

מפרץ חיפה – המפגעים הסביבתיים באזור מפרץ חיפה משפיעים באופן ישיר על בריאותם ועל איכות חייהם של קרוב למיליון מאזרחי מדינת ישראל. זיהום האוויר מהמפעלים הפטרוכימיים מייצג תחלואה גבוהה באזור מפרץ חיפה לעומת אזורים אחרים בארץ. "יש עתיד" תפעל למנוע זיהום אוויר באזור מפרץ חיפה על ידי הוצאת התעשיות המזהמות במפרץ חיפה והקמת תעשיות נקיות במקומם, כך שהרווח הכלכלי והתעשייתי ומקומות התעסוקה שמייצרים המפעלים יישארו בחיפה. נפעל להוספת חומרים מנוטרים תחת חוק אוויר נקי ולשקיפות בפרסום תוצאות המדידות וכן נוודא כי במפרץ מתקיימים המחקרים האפידמיולוגים הנדרשים כדי ללמוד על גורמי הסיכון ועל מחלות באזור ולפעול למיגורן.