הצטרפו אלינו!

המצע שלנו

אנרגיה

אנרגיה אמינה, נקייה וזולה

"יש עתיד" רואה יעד לאומי בהפחתת הזיהום ובהוצאות האנרגיה של האזרחים (חשמל ודלקים). נפעל ליצירת משק אנרגיה יעיל המוריד את יוקר המחייה ומחזק את התעשייה ואת הביטחון האנרגטי.

משק האנרגיה הוא תנאי הכרחי לקיום אורח החיים המודרני. המים שלנו מופקים ומגיעים לברזים בבתים ע"י אנרגיה (התפלה, שאיבה). כל המוצרים שלנו מיוצרים ומסופקים באמצעות אנרגיה, הן בתהליך הייצור והן בתהליך ההובלה. האנרגיה חיונית לקיום שגרת החיים הרגילה שלנו ומספיק לדמיין הפסקת חשמל או השבתת תחנות דלק כדי להבין את השפעתה על חיינו. מנגד, ייצור האנרגיה אחראי על כ-60% מפליטת גזי החממה ולשיעור גבוה של מזהמים אחרים הנפלטים לאוויר שכולנו נושמים. הערכות ה-OECD מדברות על יותר מ-2,500 הרוגים בשנה מזיהום אוויר בישראל בלבד. מלבד המחיר הסביבתי, עלות האנרגיה הגבוהה מהווה נטל על משקי הבית, על תעשייה ועל המשק כולו. כדי להתמודד עם האתגר הסביבתי והכלכלי נפעל להגדלה דרמטית של שימוש באנרגיות מתחדשות לייצור חשמל. נוביל מהלכים של התייעלות אנרגטית מאסיבית על ידי שימוש מושכל יותר בחשמל בד בבד עם שמירה על תפקוד מלא של המשק. נעודד מעבר לשימוש בכלי רכב חשמליים שיפחיתו זיהום, יהיו מקור אגירת אנרגיה ויהיו זולים יותר. נעודד חברות העוסקות במחקר ובפיתוח של פתרונות חדשניים לאגירת אנרגיה ולייצורה ליצירת משק משוכלל, תחרותי, יעיל ואמין. נפעל לפתיחת רשתות חשמל מקומיות ושינוי מבני במשק החשמל כדי להגדיל את הביטחון האנרגטי בשגרה ובחירום. התוכנית שלנו תביא לירידה בעלויות ייצור החשמל, לשיפור בריאות הציבור כתוצאה מהפחתת זיהום ותחלואה, לצמצום בניית תחנות כוח מזהמות חדשות ולחיסכון בשטחי הקרקע הדרושים עבורן וכך להורדת עלויות החשמל לכלל המשק הישראלי בתוך כדי שיפור בביטחון האנרגטי שלנו. התועלת הכלכלית תבוא לידי ביטוי באופן ישיר על ידי הקטנת חשבון החשמל ובאופן עקיף על ידי הורדת עלות המוצרים והשירותים (המגלמים בתוכם גם את מחיר החשמל). על פי נתוני משרד האנרגיה, עיקר האנרגיה שהמשק צורך הוא חשמל, ושיעורו צפוי לעלות משמעותית לאור המגמה העולמית של מעבר לשימוש בכלי רכב המונעים ע"י חשמל (רכבים היברידיים וחשמליים לסוגיהם). לפיכך יצירת משק חשמל נקי, יעיל, משוכלל וזול היא יעד עיקרי של תוכנית זו.

הגדלה דרמטית של שימוש באנרגיות מתחדשות לייצור חשמל – כבר בשנות ה-50 ישראל הייתה המדינה הראשונה בעולם שהשתמשה באופן נרחב באנרגיית השמש, כאשר חייבה התקנת דוד שמש לחימום מים על גג כל בית בישראל. לעומת זאת, בשימוש באנרגיות מתחדשות לייצור חשמל ישראל נמצאת בין האחרונות ב-OECD. מבין כל סוגי האנרגיות המתחדשות (מים, רוח, שמש וכו'), המתאימה ביותר לישראל היא האנרגיה הסולארית, המשתמשת בקרני השמש לייצור חשמל נקי שאינו פולט זיהום כלל. עוד יתרון מרכזי הוא שהחשמל הסולארי הוא זול, יעילות הפקתו במגמת עלייה, והעלות שלו במגמת ירידה. הגדלת השימוש באנרגיה סולארית מפחיתה את הצורך בבניית תחנות כוח "רגילות", חדשות שעלותן למשק היא מיליארדי שקלים. החיסכון הנובע מהפחתת הזיהום, והתחלואה הנגרמת ממנו נאמד בעוד מיליארדי שקלים.

תוכנית "יש עתיד" לחיסכון במשק האנרגיה תביא להגעה ליעד של 10% אנרגיות מתחדשות מכלל האנרגיה המופקת בתוך שנתיים מתחילת מימושה, ל-17% בתוך 4 שנים ול-35% בתוך 8 שנים באופן הזה:

התקנת אנרגיה סולארית יזומה של הממשלה על כל הגגות והמבנים של גופי הממשלה, לרבות מערכת הביטחון ומבנים בבעלות השלטון המקומי, וכך תחסוך הממשלה בהוצאות החשמל שלה עצמה. במגזר הפרטי נשנה את התקנה המחייבת להתקין דוד שמש על כל גג מבנה חדש לתקנה המאפשרת לבחור בין הקמת דוד שמש ובין מערכת סולארית.
התקנה ייעודית של פאנלים סולאריים על הקרקעות הצמודות למסילות רכבת ישראל ב"מחלפים הכלואים", על קרקעות ועל גגות מתקנים של חברות ממשלתיות ומתקנים ביטחוניים ובמאגרי מים – כדי להביא לפריסה רחבה של פאנלים סולאריים יש לאתר קרקעות שאין בהן פוטנציאל לשימוש מלבד התקנת הפאנלים. כך, בשולי מסילות הרכבת, יש מאות קילומטרים שניתן לעשות בהם שימוש להפקת אנרגיה סולארית, ואין להם ייעוד אפשרי אחר. רוב מסילות הרכבת נמצאות במרכז הארץ, ולהפקת אנרגיה סמוך למקום הצריכה יתרון גדול, משום שהקרבה הגיאוגרפית מונעת אובדן חשמל בתהליך ההובלה. בדומה לזה, לאורך כבישי ישראל יש מחלפים רבים שבהם שטחים של עשרות דונמים בממוצע לכל מחלף שניתן להתקין בהם פאנלים סולאריים. במתקנים ביטחוניים רבים יש שטח גדול המוגדר כ"אזור ביטחון", מדובר במאות אלפי דונמים שניתן לנצל להקמת חוות סולאריות. בחברות ממשלתיות אחרות יש עוד שטחים נרחבים.

התקנה ייעודית על מאגרי מים – בישראל מאגרי מים רחבי היקף שאינם מי שתייה (מים שאינם שפירים, למשל מי קולחין). נפעל להתקין עליהם מערכות סולאריות צפות וכך לאפשר ייצור חשמל נקי וזול בתוך כדי הקטנת אידוי המים הנרחב על ידי כיסוי חלק מהמאגר. במקום שקרני השמש יאיידו את המים, נשתמש בהם כדי לייצר חשמל.

התייעלות אנרגטית – החלטת הממשלה 542 משנת 2015 קובעת יעד של צמצום צריכת החשמל בשיעור של 17% עד  לשנת 2030. גם במקרה זה הסבירות לעמידה ביעד היא נמוכה מאוד במתווה הפעולה הקיים. עלות ייצור החשמל במשק אינה קבועה. בזמנים שבהם הצריכה נמוכה יחסית, משתמשים בתחנות כוח יעילות ולכן זולות יותר (מחז"ם), בזמנים שבהם הצריכה היא בשיא (שעות הערב בחורף ושעות הצהריים בקיץ) משתמשים בכל התחנות התקינות ונוסף על כך, מפעילים תחנות יקרות ומזהמות במיוחד (פיקרים) היודעות להגיב מהר לשינוי בביקוש לחשמל. בזמני שיא צריכה בפרט ובשאר הזמן בכלל יש חשיבות גדולה לחיסכון בחשמל בלי לפגוע בפעילות המשק. "יש עתיד" תפעל להתייעלות אנרגטית בכל המבנים בבעלות המדינה באמצעות מגוון אמצעים טכנולוגיים: תאורה חסכונית, מערכות חימום ומיזוג יעילות, בנייה חכמה המשלבת שימוש באור השמש ואמצעי בידוד יעילים, שימוש בחיישני תאורה ומיזוג הנדלקים רק בתזוזה בחדר ועוד. הקצאת התקציבים לשם כך תוביל לירידה משמעותית בהוצאות המדינה אם בצורה ישירה בחשבון החשמל ואם בצורה אכיפה על ידי צמצום הביקוש לחשמל, ועל ידי צמצום הזיהום והתחלואה הנגרמת ממנו.

עידוד מעבר לשימוש בכלי רכב חשמליים – יותר מ-90% מצריכת האנרגיה בתחבורה מקורה בתוצרי נפט. המגמה בתעשייה העולמית היא לעבור לכלי רכב חשמליים שהם יעילים יותר, אינם פולטים חומרים מזהמים, ומחירם נמצא במגמת ירידה. ההערכה היא שבתוך זמן לא רב כל הרכבים יהיו חשמליים. כדי לאפשר לשוק הישראלי להסתגל לשינוי ולעודד אותו נפעל להסרת חסמים רגולטוריים לועידוד הקמת תשתיות הטענה מתאימות בד בבד עם עידוד רכישת רכבים חשמליים באמצעות הטבות מס. "יש עתיד" שמה לה ליעד שתבוך עשור כל הרכבים החדשים שיימכרו בישראל יהיו חשמליים.


אגירת אנרגיה, רגולציה ומו"פ

אחת המגבלות המובנות של אנרגיה סולארית היא התלות בשמש. בימים מעוננים ייצור החשמל הסולארי יורד, ונדרשים מקורות חלופיים. הפתרון המקובל הוא אגירת אנרגיה, וכך ניתן להשתמש בחשמל כאשר המקורות המתחדשים אינם זמינים. נפעל להטמעת שיטות של שימוש בסוללות לאגירת אנרגיה. המגמה של מעבר לרכבים חשמליים עשויה לסייע גם בתחום הזה, כיוון שיהיה אפשר להטעין את הרכבים כשהחשמל זול ולהזרים חלק ממנו חזרה לרשת החשמל כאשר הביקושים גבוהים וייצור החשמל יקר. פעולה זו תגדיל את כדאיות רכישת הרכבים החשמליים, תסייע לביסוס השימוש באנרגיות מתחדשות ולהרחבתן ותסייע לאיזון הביקושים של כלל משק החשמל (ובכך תחסוך הוצאות הנגרמות מביקושי שיא, כגון שימוש בתחנות כוח יקרות ומזהמות ובניית תחנות כוח חדשות).

רגולציה

הרגולציה בישראל היא גורם קריטי להתפתחות המשק בכלל ומשק האנרגיה בפרט. הרגולציה במשק האנרגיה עוצרת יזמות וחדשנות של חברות היי-טק ישראליות העוסקות בתחום האנרגיה המתחדשת ואגירת האנרגיה ומעמידה אותם בעמדת נחיתות לעומת גופים מתחרים בעולם. "יש עתיד" תפעל לפישוט הרגולציה באמצעות הקמת נציבות בירוקרטיה, זאת בלי לפגוע בבטיחות ובביטחון האנרגטי.