המצע המלא

תרבות

 

"למי שיש תרבות, אמנות ומדע יש לו גם דת.

למי שאין תרבות, אמנות ומדע יש לו רק דת".

(יוהן וולפגנג פון גתה)

 

קידום ועידוד התרבות והיצירה בישראל הוא יעד יסוד שהציבה 'יש עתיד'. אנו מאמינים שחברה יוצרת, נאורה ומשכילה, דמוקרטית ושוויונית מחויבת להשקיע בפיתוח התרבות והאמנות, לא פחות מאשר בביטחון, בחינוך וברווחה.
 

'יש עתיד' תפעל לעידוד התרבות ולמתן תמיכה ליוצרים, להבטחת חופש היצירה ולמתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות בתוכה ולערכי היסוד של החברה הישראלית, ולהבטחת האפשרות לכל אדם ליהנות מתרבות ואמנות.
 

נביא לגיבושה וליישומה של מדיניות תרבות ואמנות ארוכת טווח, יעילה ומקצועית, העונה על צרכי מוסדות התרבות לאורך זמן, תוך מתן אפשרות תכנון והסתמכות לטווח ארוך ליוצרים ולמוסדות התרבות הקיימים והעתידיים.
 

נפעל לעודד מצוינות בתחום התרבות והאומנות בקרב קהילת היוצרים בישראל. זאת, בין היתר, באמצעות העצמתם של יוצרים ואומנים צעירים בתחילת דרכם ויוצרים ותיקים, לקראת גיל פרישתם, ובכך לממש את הפוטנציאל האדיר הגלום בניסיונם רב השנים, תוך הבטחת קיומם בכבוד.
 

נפעל להנגשת התרבות והאומנות לכלל אזרחי ישראל, ובדגש על הפריפריה החברתית והגיאוגרפית, מתוך הכרה בחשיבות ערך התרבות כחלק בלתי נפרד מחייהם של כלל אזרחי ישראל.
 

בבסיס המדיניות יעמדו פיתוח התרבות בישראל וקידום והעמקת הידע התרבותי והאמנותי; תמיכה במגוון רחב של פעילויות בכל תחומי התרבות, האמנות והיצירה בכל מקום בארץ; הפצת התרבות והאמנות הישראלית בעולם; והבטחת מתן ביטוי הולם למגוון התרבותי של החברה הישראלית.

 

חוק תקציב התרבות ושיעור התקציב הרצוי

'יש עתיד' תפעל לחוקק חוק לתקצוב התרבות והאמנות, אשר יעלה בהדרגה מהשיעור הנוכחי של כ-0.21% מתקציב המדינה עד לאחוז אחד מתקציב המדינה. שיעור זה נמוך אמנם מזה הנהוג ברוב מדינות המערב, אבל יהיה בו כדי לחולל מהפכה ביכולותיהם ועצמאותם של מוסדות התרבות השונים בישראל.

תקציב זה יכלול את התמיכה בכלל תחומי התרבות הקיימים, לרבות: מוזיקה, תיאטרון, מחול, קולנוע, אמנות פלסטית, כתיבה, בידור, מוזיאונים, מחקר, מורשת ופולקלור וחינוך לתרבות.

העצמת המועצה הישראלית לתרבות ואומנות

בכדי להביא לניתוק בין שיקולים פוליטיים לבין תקצוב מוסדות תרבות ויוצרים, ישונו תפקידי המועצה הישראלית לתרבות ואומנות, כך שתהא אחראית על חלוקת תקציב המדינה המוקדש למוסדות התרבות, ליוצרים ולתכניות לקידום היצירה.

המועצה תגבש תכניות עבודה ייעודיות בכלל התחומים, הנותנות מענה לסוגיות השונות בתחומי התרבות. בנוסף תפעל המועצה לגיבוש מדיניות ארוכת טווח לתרבות.

חברי המועצה, אשר תהיה גוף מייעץ ומקצועי, יהיו בעלי ניסיון ורקע ציבורי חברתי בתחומי התרבות, החינוך והחברה.

 

עקרונות התמיכה

חלוקת כספי התמיכות תהיה מבוססת על קריטריונים ידועים וקבועים מראש. הם יכללו, בין היתר, קריטריון של איכות יצירה, מתוך שאיפה לעודד איכות ומצוינות.

ייקבע תקציב ראוי לכל מוסד נתמך, בשיתוף פעולה עמו, אשר יסתמך על פעילותו של המוסד בשנה הקודמת ויהווה מסגרת תקציבית ידועה וקבועה מראש.  

התמיכה שתינתן למוסד לא תפחת מ-50 אחוזים מהתקציב הראוי של המוסד.

מדיניות "תרבות לכל"

המועצה הישראלית לתרבות ואומנות תפעל לגבש מדיניות תרבות כוללת, אשר תספק מענה לכלל היבטי התרבות והאומנות במדינת ישראל - חינוך לתרבות, הנגשת התרבות והאומנות, תמיכה ביוצרים הישראלים והפיכתה של מדינת ישראל לחלק מעולם התרבות הבינלאומי.

המועצה תפעל ליצירת מנגנונים נכונים להנגשת התרבות והאומנות ולהורדת מחירי צריכת התרבות בישראל, וזאת מבלי לפגוע באיכות ובכמות היצירה.
 

חינוך לתרבות

מערכת החינוך תבטיח את חשיפתם של ילדי ישראל לעוגני תרבות שונים, בכדי להבטיח את שימור ערך התרבות כחלק בלתי נפרד מהחיים בחברה הישראלית, וכדי לפתוח צוהר לתלמידים הרואים בעולמות התרבות השונים חלק מעתידם המקצועי האישי.

 

תרבות בקהילה

הרשויות המקומיות, בשיתוף הגוף הממשלתי האמון על תחום התרבות, יפעלו בכדי לאפשר את חשיפתם של אזרחי ישראל, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, לתכני תרבות ואומנות פטורים מתשלום, ובכך ינגישו את התרבות אל הציבור, ללא תלות במצב סוציו-אקונומי.

 

הנגשת התרבות והאומנות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות מחייב הנגשת מוסדות ציבוריים, בכללם מוסדות תרבות, לאנשים עם צרכים מיוחדים. יישום החוק, עליו אמונות הרשויות המקומיות, נושא עלויות גבוהות ולכן במקרים רבים איננו מבוצע.

תקצבנו רשויות חלשות בהיקף של 70 מיליון שקלים על מנת לסייע להן ליישם את החוק, ונמשיך לפעול להנגשה מלאה של כלל המוסדות הציבוריים בישראל.