הצטרפו אלינו!

לראשונה יצרנו רשימה מאוחדת של ניצולי השואה בישראל

שתסייע להגיע לכל ניצול וניצולת שואה ולסייע להם למצות את הזכויות המגיעות להם.

 

לראשונה מזה 65 שנה גובשה, בהובלת משרד האוצר בראשות יאיר לפיד, רשימה מאוחדת של כלל הניצולים המוכרים לארגונים בישראל ומטופלים על ידם. רשימה זו הינה פרי של עבודה מאומצת של משרדי האוצר, הרווחה והמשפטים, מול כלל הארגונים האמונים על הטיפול בניצולי השואה בישראל. הנתונים נאספו מהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, הקרן לרווחת ניצולי השואה, מקבלי רנטות מגרמניה וארגונים חוץ ממשלתיים נוספים.


על פי הרשימה, בישראל חיים כ-180 אלף ניצולי שואה. במקביל הרשות לזכויות לניצולי השואה במשרד האוצר ממשיכה להוביל מהלך כולל לאיתור ניצולי שואה נוספים, אשר לא פנו מעולם לאף אחד מגופי הסיוע. זאת במסגרת תכנית שגיבש שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד,  למיצוי זכויות כלל הניצולים החיים בישראל.


לקיומה של רשימה מאוחדת חשיבות רבה בכך שהיא יוצרת בסיס מידע שיאפשר לקדם את הטיפול האמתי בניצולי השואה וברווחתם, ויאפשר לניצולי השואה, שעוד חיים בקרבנו, לחיות ברווחה ובכבוד, תוך מתן סיוע שווה לכל אחד מהם. האחדת ריבוי הרשימות לרשימה אחת נועדה לוודא כי כל ניצולי השואה ממצים את זכויותיהם ולחסוך  מניצולי השואה התכתשות מתישה ומיותרת מול מערכות בירוקרטיות מורכבות. זהו צעד טכני, אך חשוב, על מנת לעמוד בחוב המוסרי של מדינת ישראל לניצולי השואה.

 

לכל הרפורמות עבור ניצולי השואה

רפורמות נוספות