הצטרפו אלינו!

השוואת תנאים ליוצאי מחנות וגטאות שעלו אחרי 1953

18,500 יוצאי מחנות וגטאות שעלו אחרי 1953 עד כה לא היו זכאים לזכויות.

עד היום ניצולי שואה אלו קיבלו קצבה אחידה של 1,500-1,800 שקלים לחודש, ועתה יקבלו קצבה שבין 1,825-5,400 שקלים לחודש וכן זכאות לתגמול לפי רובד סוציאלי (השלמה להכנסה של שקלים 8,800-5,300 שקלים לחודש).

התכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואה תאפשר לראשונה לכ18,500 ניצולי שואה, יוצאי מחנות ההשמדה והגטאות שעלו אחרי 1.10.1953 לקבל תנאים שווים לאלו להם זכאים ניצולי השואה שעלו לפני 1.10.1953, ומקבלים את זכויותיהם על פי חוק נכי רדיפות הנאצים.


תכנית זו, שעלותה כ-277 מיליון שקלים, מהווה תיקון לעוול שנעשה עד כה לאותם ניצולים, שקיבלו קצבה אחידה של 1,500-1,800 שקלים לחודש בלבד. כעת תנאיהם ישוו לתנאי הניצולים שעלו לפני 1953, וזכאותם תגדל משמעותית לקצבה שנעה בין 2,200-5,400 שקלים  (2,200 שקלים לחודש לדרגת נכות של 25%, ל- 5405 שקלים לחודש לדרגת נכות של 100%).


כמו כן, אותם ניצולים יהיו זכאים לתגמול על פי מצבם הסוציאלי (השלמה להכנסה של  5,300- 8,800 שקלים לחודש) ויוכלו להגיש בקשה להחמרה לוועדה רפואית ובקשה להכרה במחלות. השוואת התנאים כוללת גם תגמולים מוגדלים לנזקקים ונצרכים שבין 5,317-9,000שקלים לחודש (בכפוף למבחן הכנסות ובהתאם לדרגת הנכות), מימון מלא של טיפול רפואי במחלות שהוכרו כקשורות לרדיפות השואה ותגמול שארים (קצבה לבן הזוג של הניצול לאחר פטירתו).

 

לכל הרפורמות עבור ניצולי השואה

רפורמות נוספות