להתפקד

התפקדות למפלגת "יש עתיד" – בראשות יאיר לפיד

הצטרפות למפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפיד כרוכה במילוי טופס פרטים אישיים, חתימה על ההצהרה הנלווית לטופס, וכן חתימה על הוראת קבע לצורך תשלום דמי חבר שנתיים בגובה 60 ש"ח, החל ממועד ההצטרפות.

 

ניתן להתפקד גם באמצעות הדפסת טופס פרטים אישיים והצהרה - ושליחתם בדואר רשום לכתובת "יש עתיד בראשות יאיר לפיד" יגאל אלון 157ב' תל-אביב, 6744365. יש לציין על גבי המעטפה "טופס התפקדות". עם קבלת הטפסים במשרדי המפלגה ייצרו עמכם קשר לצורך קבלת פרטי תשלום דמי חבר שנתיים. במקרה של משלוח טפסים בדואר, מועד ההצטרפות למפלגה ייחשב כמועד שבו בוצע התשלום.

תשלום דמי חבר שנתיים הנו תנאי לחברות המפלגה. התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי. התשלום צריך להתבצע על-ידי חבר המפלגה עצמו (או על-ידי קרוב מדרגה ראשונה). תשלום על-ידי גורם אחר שאינו החבר (או קרוב משפחה מדרגה ראשונה) יביא להרחקת החבר מהמפלגה.

לשאלות, והבהרות בכל הנוגע להצטרפות למפלגה אנא פנו לכתובת דוא"ל [email protected], או לטלפון 03-7715054.

פרטי המתפקד

* שם פרטי:
* שם משפחה:
* ת.ז:
* מגדר:
* ת.ז בעל כרטיס האשראי
* תאריך לידה:

פרטי התקשרות

* דוא”ל:
* יישוב:
* רחוב ומספר בית:
מיקוד:
* טלפון:

תקנון ואימות

אני הח"מ מבקש/ת להצטרף כחבר/ה למפלגת "יש עתיד - בראשות יאיר לפיד" ומתחייב/ת כי:

  • אני אזרח/ית מדינת ישראל.
  • מלאו לי 18 שנים ואני בעל זכות בחירה בבחירות לכנסת.
  • אינני חבר/ה במפלגה אחרת ואינני פועל מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת לכנסת.
  • אני מזדהה עם מטרות המפלגה, מקבל/ת את הוראות התקנון ומתחייב/ת למלא אחר החלטות מוסדות המפלגה.
  • לא הורשעתי בפסק דין בעברה אשר יש עמה קלון.