הצטרפו אלינו!

תשלום החזר מס קנייה באופן אחיד וללא צורך בהגשת טפסים

עד כה נדרשו הניצולים להגיש טפסים וקבלות על מנת לקבל החזר מיסים עבור מוצרי חשמל שקנו. החל משנת 2014, משולם ההחזר בצורה אחידה לכל הניצולים הזכאים, ללא צורך בהגשת טפסים.

כחלק מתכנית לאומית כוללת לרווחת ניצולי השואה, שגובשה על ידי שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, ישולם לכלל הניצולים הזכאים החזר מס קנייה באופן אחיד, ללא כל צורך בהגשת טפסים. בזכות יוזמה זו, שעלותה כ17 מיליון שקלים, החל משנת 2014, ינתן החזר שנתי אחיד של 350 שקלים לכל הניצולים הזכאים, עבור רכישות של מוצרי חשמל, ציוד ביתי ועזרים רפואיים.

השאיפה היא להקל במידת האפשר על ניצולי השואה בהתמודדות מתישה עם מערכות בירוקרטיות, ולכן תינתן ההטבה ללא צורך במילוי טפסים והצגת קבלות. מעבר לכך, לראשונה תינתן ההטבה לכלל הניצולים שהוכרו כני המלחמה בנאצים, ללא קשר לאחוז הנכות שהוכר להם.
המענק ישולם בכל שנה בחודש ינואר. על מנת לוודא שההטבה תטיב עם הניצולים באופן מקסימאלי, הנוהל החדש כולל תקופת מעבר לשנת 2014, כך שרכישות שבוצעו מיום 1 בינואר 2014 ועד ליום 31.3.2014 יוחל עליהם הנוהל הקודם, באופן בו הניצול יקבל את  הסכום הגבוה מבין שני אלה.

 

לכל הרפורמות עבור ניצולי השואה

רפורמות נוספות