הצטרפו אלינו!

תקצוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 3-4 הלומדים במסגרת חינוך חינם בגני עירייה

לראשונה יתוקצבו הילדים באופן מלא למרות שטרם הוחל עליהם חינוך חובה.


על מנת ליצור שוויון הזדמנויות אמתי ולהקל על הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגיל הרך, החליט שר החינוך לשעבר, שי פירון, לפנים משורת הדין, כי ילדים אלה בגילאי 3-4, הלומדים במסגרת חינוך חינם בגני עירייה יתוקצבו באופן מלא, גם אם טרם הוחל עליהם חינוך חובה. ההחלטה מאפשרת לכלל הילדים בעלי הצרכים המיוחדים בגיל 3-4 להשתלב בגני הילדים הציבוריים ולהפוך, כבר מההתחלה, לחלק בלתי נפרד מהחברה.


הסל יכלול תקציב לסייעת, ליווי של מומחים ושעות תמיכה. טרם יוזמה זו, ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאים 3-4 קיבלו מימון חלקי לסייעת בלבד, פרט לילדים בישובים בהם מיושם חוק חינוך חובה 3-4, בהם קיבלו הילדים סל שילוב מלא. טרם יישום החלטה זו, התקציב לשילובם המלא נכרך ביישום מלא של חוק חינוך חובה לגילאים אלה (שטרם יושם באותה עת) . בעקבות פער זה, החליט פירון לתקצב את שילוב הילדים במלואו, גם ללא יישום החוק, מתוך הבנה ודאגה לצרכיהם המיוחדים של אוכלוסייה זו, שאינם ניתנים לדחייה.


הפתרון שהציג משרד החינוך שם סוף למצוקה שנמשכה 7 שנים החל מ- 2007. החלת שילוב הילדים מגיל צעיר תאפשר יצירת שוויון הזדמנויות אמיתי בשאיפה לחברה טובה ומכילה יותר בעתיד.

 

לכל הרפורמות בחינוך

רפורמות נוספות