הצטרפו אלינו!

תוספת תקציב לצורך שעות טיפול סיעודי

הגדלת התמיכה ב-50 מיליון שקלים שמשמעותה תוספת של 9 שעות סיעוד שבועיות, מעבר לשעות הסיעוד הניתנות לקשיש ע“י ביטוח לאומי, מתוקף גמלת סיעוד.

כחלק ממחויבותם של שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, ושר הרווחה לשעבר, מאיר כהן, לרווחתם ושיפור מציאות חייהם של ניצולי השואה, הוגדל התקציב לצורך שעות טיפול סיעודי בכ-50 מיליון שקלים. משמעותה של הגדלת תקציב זו הינה תוספת של 9 שעות סיעוד שבועיות לכל ניצול, מעבר לשעות הסיעוד הניתנות לקשיש על ידי ביטוח לאומי מתוקף גמלת סיעוד.


הסיוע, המהווה צעד אחד מתוך תכנית לאומית כוללת לסיוע לניצולי שואה בעלות של מיליארד שקלים בשנה, ניתן באמצעות הקרן לרווחת ניצולי השואה. החלטת שר האוצר לשעבר על הגדלת התמיכה מנעה קיצוץ בשעות סיעוד ל-6,000 ניצולי שואה, שקיבלו בחזרה את שעות הסיעוד שקוצצו להם.

 

לכל הרפורמות עבור ניצולי השואה

רפורמות נוספות