הצטרפו אלינו!

תוספת מענקים למתמחים בפריפריה ובמקצועות במצוקה

תוספת מענקים למתמחים בפריפריה ובמקצועות במצוקה בהיקף של 75 מיליון שקלים.

'יש עתיד' רואה במדינה כאחראית על מתן שירותי בריאות נאותים ויעילים לכלל אזרחיה בהתאם לצרכיהם. על מנת להביא לצמצום פערים חברתיים- כלכליים ולחזק את מערכת הבריאות הציבורית בפריפריה, הקצו, שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, ושרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, תוספת של 75 מיליון שקלים לעידוד התמחות בפריפריה ובמקצועות בתחום הבריאות הנמצאים במצוקת כוח אדם.


תקציב זה הביא לשינוי משמעותי בבחירת מקצועות התמחות וחיזוק מקצועות במצוקה כרפואה פנימית, הרדמה וכירורגיה, ובדגש על הפריפריה.


בהסכם הרופאים הוקצו תחילה כ-620 מיליון שקלים בפריסה רב שנתית כמענק לרופאים במקצועות מצוקה ובפריפריה. לאור היענות הרופאים ליוזמה, ומיצוי כלל הסכום כבר ב-2014 החליטו השרים על המשך הפרויקט ותוספת תקציב בסך 75 מיליון שקלים לטובת מענקי המתמחים.


המקצועות שנוספו השנה הם פסיכיאטריה מבוגרים ורפואת משפחה בפריפריה. מקצועות אלו נוספו למקצועות גריאטריה, פתולוגיה, נאונטולוגיה, הרדמה, רפואה דחופה, ופסיכיאטריה ילדים.

רפורמות נוספות