הצטרפו אלינו!

תגבור סייעות בגני ילדים

תגבור של 1,200 סייעות נוספות, בנות שירות לאומי, בגני ילדים בהם יש מספר גבוה של ילדים בני 3, על מנת לתת מענה מיטבי ל-35,000 ילדי הגיל הרך ולעודד את ההורים להעדיף את החינוך הציבורי על פני המסגרות הפרטיות והיקרות כבר בגיל הזה.

התיקון לחוק חינוך חובה, אשר הכניס את תלמידי גני טרום-טרום-חובה למסגרות החינוך הציבוריות, הוריד את גיל הכניסה לגן לשנתיים ו- 9 חודשים. בשל החופזה בה הוכנס התיקון לחוק, לא גדל בהתאם כוח האדם בגני הילדים בני ה-3. כתוצאה מכך, על כל 35 ילדים קטנים מאד, שצרכיהם שונים משל ילדים בוגרים יותר, נותרו רק שני אנשי צוות – גננת וסייעת. בשל מצוקה זו נאלצו הורים רבים להעביר את ילדיהם לגנים פרטיים שעלותם גבוהה מאד.


על מנת לאפשר להורים ליהנות מגנים עירוניים איכותיים, בהם המענה לילדיהם הולם את צרכיהם הפיזיים, החינוכיים והרגשיים, ללא עלות כחלק מחוק חינוך חובה, הוסיף שר החינוך לשעבר, שי פירון, כ1,200 סייעות נוספות, בנות השירות הלאומי, בגני הילדים לילדים בגילאי 3-4.


תכנית תגבור הסייעות, שעלותה כ- 30 מיליון שקלים כבר החלה לפעול. מדובר בבשורה גדולה להורים ובהקלה משמעותית עבור הגננות, הסייעות וההורים. בנות השירות הלאומי יעברו הכשרה מקצועית שתכין אותן לתפקיד באמצעות קורסים מקצועיים במכללות להכשרת עובדי הוראה.


החלטה זו מהווה צעד נוסף בשורת צעדים שקידם שר החינוך לשעבר, שי פירון, במטרה לספק מענה מיטבי לילדי הגיל הרך ולהוריהם, שבחרו בחינוך הציבורי השוויוני, על פני חינוך פרטי יקר, שאינו אופציה אפשרית עבור רובם.

 

לכל הרפורמות בחינוך

רפורמות נוספות