הצטרפו אלינו!

שריון מקומן של נשים בוועדה למינוי שופטים

שריון ארבעה מקומות לנשים מתוך תשעה חברים, על מנת להבטיח ייצוג נשי הולם בוועדה.

הוועדה למינוי שופטים היא מהוועדות החשובות במבנה הדמוקרטי של מדינת ישראל  אך לציבור הרחב אין זכות בחירה ישירה של נציגיה. כדי למנוע מצב עתידי בו נשים יודרו מועדה חשובה זו כפי שהיה גם בעבר, חשוב שייצוגן ההולם של הנשים בה יעוגן בחקיקה.


בהמשך לפועלה לטובת קידום זכויות הנשים והבטחת ייצוגן ההולם בעמדות המשפיעות וצמתי קבלת ההחלטות, יזמה וקידמה ח"כ ד"ר עליזה לביא מיש עתיד, חוק פורץ דרך המבטיח כי בוועדה למינוי שופטים ישוריינו 4 מקומות לנשים מתוך 9 החברים בה. לחברותן של נשים בוועדה זו חשיבות רבה, הן מההיבט הציבורי של שוויון בין גברים לנשים, והן מבחינת תרומתן של נשים לעבודת הוועדה.


הוועדה לבחירת שופטים מונה כתשעה חברים וכוללת שני נציגי ממשלה, שני נציגי כנסת, שני נציגים מלשכת עורכי הדין, שני שופטים עליונים ואת נשיא בית המשפט העליון. החוק קובע כי לפחות אחד מן הנציגים ששולח כל גוף לוועדה, תהיה אישה. בכך יובטח שארבעה מתוך תשעת חבריה יהיו נשים, ויישמר בה ייצוג נשי הולם. החוק, המצטרף לשינוי שקידמה עליזה לביא בוועדה למינוי דיינים,  ומבטיח שהנציגים שממנים את השופטים ואת הדיינים בישראל ייצגו את שני המינים.

 

לכל הרפורמות עבור נשים

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות