הצטרפו אלינו!

שינויים מבניים במוסד לביטוח לאומי

הוצאת וועדות הערר של הביטוח הלאומי למסגרות חוץ בלתי תלויות וקיצור זמני התורים בסניפים.


מפלגת 'יש עתיד' הכריזה מלחמה על הבירוקרטיה המסואבת, אשר תוקעת תהליכים ולא מאפשרת לאזרח ליהנות משירותים שאמורה המדינה להעמיד לזכותו. שר הרווחה לשעבר, מאיר כהן הצליח להוביל שורה של שינויים מבניים במוסד לביטוח לאומי, במטרה לקדם את רווחתם וזכויותיהם של האזרחים המטופלים בו. השר ניהל מאבק להוצאת ועדות הערר הרפואיות, הקובעות את אחוזי הנכות וקבלת הקצבאות, אל מחוץ למוסד לביטוח הלאומי, מתוך הבנה כי אין כל היגיון בכך שגוף יהווה את ערכאת הערעור והבדיקה על החלטותיו שלו.


על ידי יוזמה זו, שמוציאה סמכות זו אל חברה חיצונית ובלתי תלויה, תוקן מצב אבסורדי זה. מעתה יתאפשר מימוש זכותו של אזרח להגיש ערעור לגוף אחר מזה שהחליט בעניינו. לשינוי זה משמעות רבה, בייחוד כאשר מדובר בציבור חלש שאין לו משאבים לגייס עורכי דין ומטופל על ידי משרד הרווחה.


שינוי מבני זה מבטיח כי טובתו של המטופל תהיה מעבר לכל אג'נדה כזו או אחרת. בנוסף לצעד משמעותי זה, קוצרו זמני התורים הארוכים במוסד. יש להדגיש שבמהלך זה לא נעשית הפרטה של סמכויות הביטוח הלאומי, מכיוון שרק גופים ציבוריים יכולים להשתתף במכרז.

 

לכל הרפורמות ברווחה

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות