הצטרפו אלינו!

רפורמה במערך הפיקוח על מוסדות הרווחה

הגברת הפיקוח, ריענון ושינוי נהלים, ביקורי פתע במוסדות הנמצאים תחת פיקוח משרד הרווחה וכן במוסדות הפועלים ללא אישור.

מפלגת 'יש עתיד' שמה את הדגש על איתור הנזקק עצמו ומתן המענה לו באופן ישיר. במהלך עשרות סיורי פתע שערך שר הרווחה לשעבר, מאיר כהן, עם כניסתו לתפקיד, הוא נתקל במקרים קשים של הזנחה והביע מורת רוח ממערך הפיקוח.


במסגרת הרפורמה, המיישמת את מסקנות ועדת סילמן, שבדקה את הנושא, הוגברו ביקורי הפתע במוסדות הנמצאים תחת פיקוח משרד הרווחה וכן במוסדות הפועלים ללא אישור, חל ריענון ושונו חוקים קיימים, סמכויות המפקח הועצמו ואחריותו גדלה, על פי מודל ברור של שמירה על החוסים.


הרפורמה מהווה דוגמא נוספת למהפך שעשה משרד הרווחה בהובלתו של מאיר כהן ממוסד המספק סעד, למוסד רווחה. זאת על ידי תהליך של איתור האנשים הזקוקים לתמיכה, הענקת הסיוע וסיפוק הצרכים החשובים הבסיסיים להם.

 

לכל הרפורמות ברווחה

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות