הצטרפו אלינו!

קצבה מינימלית של 2,200 שקלים לחודש לכל ניצול שואה המקבל קצבה חודשית

הקצבאות המינימליות להן היו זכאים עד לפני זמן קצר ניצולי השואה לישראל נעו בין 1,825-5,400.

כחלק מהתכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואה, בעלות של מיליארד שקלים בשנה, הועלתה הקצבה המינימלית לכל ניצול.


בזכות תוספת משמעותית זו, שעלותה כ-166 מיליון שקלים, הקצבאות האישיות  של כל ניצול שואה יועלו ל-2,200-5,400 שקלים לחודש (לא כולל זכאותם לקצבה על פי מצב סוציאלי). 


סעיף זה בתוכנית הלאומית סייע באופן מידי ומהיר ל-70,000 ניצולי השואה נכי רדיפות הנאצים ול- 18,500 ניצולי השואה יוצאי מחנות ההשמדה והגטאות שזכאים לזכויות בהתאם לחוק נכי רדיפות הנאצים. זאת מתוך הבנה כי מסגרת הזמן לשיפר מציאות חייהם של ניצולי השואה הינה קצובה, וכי למדינת ישראל מחויבות היסטורית עמוקה כלפי אוכלוסייה זו.

 

לכל הרפורמות עבור ניצולי השואה

רפורמות נוספות