הצטרפו אלינו!

קידום חוק שירותי רווחה

משרד הרווחה בראשות השר מאיר כהן החל לקדם חוק שירכז ויעגן לראשונה בחוק את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בישראל.

החוק נועד לתת מענה לכל אדם עם מוגבלות בכל הנוגע לשירותים ולקצבאות להן הוא זכאי, ולשנות את שיוך הזכויות הנקבע כיום על פי סוג המוגבלות לשיוך בהתאם לצרכים.

הפרק הראשון בחוק שירותי הרווחה יעסוק בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות תקשורתית (אוטיזם).
הפרק השני יעסוק בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות פיזית וחושית.

לשם כך, מינה המשרד וועדה לבחינה ומיפוי של צרכי אוכלוסייה זו. נפעל להקמת ועדה דומה שתיבחן את צורכיהם של אנשים עם מוגבלות התפתחותית וקוגניטיבית ותנסח את הפרק השלישי לחוק.

 

לכל הרפורמות ברווחה

רפורמות נוספות