הצטרפו אלינו!

קידום הקבורה האזרחית בישראל

על מנת לתת מענה לקבורה ראויה למי שאינם יהודים על פי ההלכה או למי שחפץ בטקס קבורה ההולם את אורך חייו החילוני. על פי הצעת החוק שהגיש ח"כ יואל רזבוזוב, תתאפשר הקבורה האזרחית לכל המעוניין, ולכל אלו שאינם יכולים להיקבר על פי ההלכה היהודית, זאת מבלי להיתקל בהפליה הפוגעת הקיימת היום.

 

כיום כל נושא הקבורה נמצא תחת המשרד לשירותי דת. אך הקבורה האזרחית מיועדת לנפטרים יהודים החפצים בקבורה על פי השקפת עולמם, לחסרי עדה דתית מוכרת וליהודים שאינם יכולים להיקבר על פי ההלכה היהודית.

 

יו"ר ועדת הקליטה של הכנסת, ח"כ יואל רזבוזוב, קידם את שינוי הכפפת הממונה על הקבורה האזרחית למשרד הפנים. כיום, תחת אחריות המשרד לשירותי דת, כמעט ולא ניתן לקבור נפטר בקבורה אזרחית בבית עלמין אזרחי או בחלקה מיוחדת שהיא חלק מבית עלמין רגיל, כאשר כל בית עלמין אזרחי הוא בית עלמין אזורי. מתוך 1251 בתי עלמין בישראל, רק 12 מהם הם בתי ספר עלמין אזרחיים ורק ב-21 בתי עלמין רגילים יש חלקה המיועדת לקבורה אזרחית.

 

בשנים האחרונות חלה עלייה בביקוש לקבורה אזרחית, דבר שהחריף את מצוקת הקרקעות לקבורה אזרחית. על פי סקר שהזמינו המשרד לשירותי דת ורשות מקרקעי ישראל צפוי שהביקוש לקבורה אזרחית בשנים 2013-2020 יהיה 38,000 קברים, כלומר, כ- 4750 קברים לשנה בממוצע.

 

הצעת חוק של רזבוזוב הביאה להקמת פורום מנכ"לים, של משרד הדתות, משרד הפנים, משרד האוצר ומנהל מקרקעי ישראל, בו מסירים חסמים המונעים את הקמתם של בתי עלמין אזרחיים.

רפורמות נוספות