הצטרפו אלינו!

פרסום זמני המתנה לניתוחים בבתי החולים השונים

פרסום זמני ההמתנה לניתוחים בבתי החולים השונים מהווה ביטוי למדיניות שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, באשר לחשיבות השקיפות הציבורית וייעול מערכת הבריאות.

פרסום זמני ההמתנה יספק לחולים וללקוחות מערכת הבריאות סימן דרך אפקטיבי לגבי זמינות לפי סוג הפרוצדורה ובתי חולים בהם ניתן לבצעה. היקף המדידה הורחב לסלי פרוצדורות בתחומים נוספים בהם זוהתה בעיה של זמני המתנה ארוכים לניתוחים.


מדידה מהימנה של זמני ההמתנה לניתוחים הינה תנאי הכרחי להצלחת התוכנית לקיצור תורים שיזמה גרמן ושטרם יצאה אל הפועל בשל החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות.

 

רפורמות נוספות