פעילות שרי יש עתיד לתמיכה ביישובי הדרום

16 יולי 2014 15:41 | יש עתיד

 משרד האוצר

•        שר האוצר, יאיר לפיד, ושר הפנים, גדעון סער החליטו על מתן סיוע מידי לרשויות המקומיות בעקבות מבצע "צוק איתן״ בהיקף 30 מיליון ₪ לרשויות המקומיות. הסיוע לרשויות יועמד בגין פעולות חירום מוניציפאליות בלתי צפויות ופעולות רכש והצטיידות חיונית בנושא חרום.

•         ביחד עם שר החינוך, שי פירון, הוקצו מיליון וחצי ₪ לטובת פעילויות קיץ לתושבי שדרות ויישובי עוטף עזה (בהן המועצות האזוריות אשכול, שער הנגב, חוף אשקלון, ושדות נגב) במסגרת פעילויות הקיץ, ייקחו חלק כ- 6,500 ילדים ובני נוער.

•         החלטנו ביחד עם ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, להקים מתחם דיור חדשני - מכולות סטודנטים בשדרות.

•         שר האוצר החליט להקל על נוטלי המשכנתאות אשר קיבלו משכנתא מכוח חוק הלוואות לדיור בעקבות מבצע "צוק איתן".

•         שר האוצר יאיר לפיד הנחה להקדים תשלומים לספקים בעורף באזורים בהם הוכרז מצב מיוחד. ההנחיה באה בעקבות הערכות מצב שוטפות שמקיימים שר האוצר והחשבת הכללית בעקבות מבצע "צוק איתן" והצרכים השונים שמגיעים מהשטח. ההחלטה שהתקבלה נובעת' בין היתר, מהמדיניות שמוביל שר האוצר להקל על עסקים קטנים ובינוניים.

בעקבות ההחלטה, הנחתה היום החשבת הכללית את חשבי משרדי הממשלה: 

1. לשחרר בהקדם לבעלי העסקים מהאזור, תשלומים בגין שירות או סחורה שסופקו למשרדי הממשלה; 

2.  להגדיל מימון לבתי החולים הממשלתיים באזור באופן שיאפשר להם לפרוע בהקדם את התחייבויותיהם לספקים; 

3.  מענקי האיזון לרשויות המקומיות באזור, האמורים להיות משולמים בתחילת חודש אוגוסט, יוקדמו למחר; 

4.  תשלום חלף היטל השבחה, לכלל הרשויות המקומיות בארץ, שאמור להיות משולם בחודש אוגוסט (עבור חודש יולי) הוקדם; 

5.  לפעול, ביחד עם הגורמים הרלוונטיים במשרד, לזירוז הטיפול בחשבונות שהוגשו על ידי בעלי עסקים מהאזור ואשר טרם אושרו לתשלום;

•        שר האוצר הנחה להעמיד הלוואות מיוחדות לעובדי וגמלאי מדינה, במסגרתן יועמדו הלוואות מיוחדות בסך 8,000 ₪ לעובדי וגמלאי המדינה אשר מקום מגוריהם נמצא בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.

להלוואה יהיו זכאים גמלאי מדינה ועובדי מדינה אשר עובדים בשירות המדינה לפחות שנה אחת ומקום מגוריהם נמצא בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה בהתאם להנחיות פיקוד העורף. ההלוואה תינתן לכל עובד, בנוסף לכל ההלוואות הרגילות להן זכאים העובדים והגמלאים, ותוחזר בפריסת תשלומים של עד 48 חודשים. ההלוואות לעובדי וגמלאי המדינה יינתנו באמצעות בנק דיסקונט וההלוואות לעובדי הוראה אשר משכורתם משולמת על ידי משרד החינוך ולגמלאי ההוראה יינתנו באמצעות בנק מסד.

•        שר האוצר, יאיר לפיד, ושרת הבריאות, יעל גרמן הודיעו על תוספת של 30 מיליון ש"ח למיגון בית החולים ברזילי באשקלון. ההחלטה מגיעה בהמשך לסיכום קודם על העברת 120 מלש"ח לטובת תכנית המיגון של בית החולים. במסגרת העבודות ימוגנו כל חדרי הניתוח, מחלקת טיפול נמרץ, אזור האספקה הסטרילית והדימות בבית החולים.

 •        שר האוצר הנחה לפתוח מסלול ייעודי בקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, במסגרתו יועמדו הלוואות בערבות מדינה לעסקים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, בכדי להקל על עסקים קטנים ובינוניים, ובפרט כאלה שנפגעים מהמצב הביטחוני.

במסגרת התכנית, תוקצה ערבות מדינה של 100 מיליוני ש"ח, אשר עשויה להיות ממונפת למתן הלוואות על ידי הבנקים לגובה של עד כמיליארד ₪. המדינה מעניקה ערבות גבוהה יותר לעומת התנאים הרגילים בקרן, אשר תצמצם מהותית את הדרישה להעמדת בטחונות להלוואה על ידי העסק הלווה. בנוסף, יקוצר משך בדיקת ההלוואה לעד 9 ימי עבודה, תבוטל עלות הבדיקה בגובה 250 ₪ אותה נדרשו עד היום העסקים לשלם. כמו כן, יקוימו ימים מרוכזים ביישובי הדרום, במסגרתם ינחו נציגי הגופים המתאמים מטעם המדינה את העסקים לגבי תנאי הקרן ויקלטו את הבקשות ההלוואה. 

•        שר האוצר הנחה את מנהל הרשות לתת ארכה נוספת לבעלי עסקים בדרום לתשלום המסים התקופתיים שלהם. לאור זאת, הודיע מנהל הרשות כי מועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה בגין דוח יוני 2014 (חודשי ודו-חודשי), לבעלי עסקים  באזור של עד 40 ק"מ מרצועת עזה (בהתאם לרשימת היישובים שפורסמה ע"י פיקוד העורף), יהיו עד ליום 15.8.14.  

כאמור, מדובר בארכה נוספת וכיוצא בזה התשלומים שהיו אמורים לשלם בעלי העסקים בדרום ב- 15.7.14 נדחו ל- 15.8.14, ארכה של חודש ימים.   

•         חשוב: אין צורך ליידע את מס רכוש על הפגיעה, אנחנו מגיעים לאזור בפגיעה. בכל מקרה, ניתן לפנות למוקד מס רכוש בדרום בטלפון 08-6623300.

•        שר האוצר, יאיר לפיד, חתם על תקנות המאפשרות תשלום פיצויים בגין נזקים עקיפים לבעלי עסקים  בדרום הארץ,  בין  הטווחים 0-40 ק"מ מגבול רצועת עזה, בעקבות מבצע "צוק איתן". התקנות יובאו לדיון בוועדת הכספים של הכנסת. התקנות מתייחסות לתקופה שבין 8.7.14 עד 31.8.14, או עד למועד סיום מבצע "צוק איתן", לפי המוקדם ביניהם. 

לאחר אישור התקנות בכנסת, יהיה רשאי כל ניזוק שבתוך הטווח המוכרז להגיש תביעה בגין נזק עקיף לקרן הפיצויים ברשות המסים באחד מתוך שלושה מסלולים (ירוקים): מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים ומסלול הוצאות שוטפות. המסלולים הירוקים נועדו לתת מענה מהיר, פשוט וישים לעסקים שנפגעו. 

תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הוא תשלום משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני, בתנאים שייקבעו בתקנות ובכפוף להוראות פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך. בעלי עסקים בתחום יישובי ספר ו/או בעלי עסקים שבטווח של 0-7 ק"מ מגבול רצועת עזה, יוכלו לבחור בין המסלולים האמורים לבין המסלול האדום, במסגרתו יהיו רשאים לתבוע פיצויים בגין הנזקים העקיפים אותם  יוכיחו  לגבי אובדן הרווח ובהתאם לאופי העסק. 

להלן המסלולים הירוקים:   

•מסלול שכר - מעסיק יוכל להגיש תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששילם לעובדים עבור ימי היעדרותם  שנבעו כתוצאה מהמצב הביטחוני בהתאם להנחיית פיקוד העורף. כמו-כן הפיצויים יינתנו עבור עובדים שנעדרו ממקום עבודתם לצורך השגחה על ילדיהם הקטנים תחת לגיל 14 ולראשונה גם בעבור אדם עם מוגבלות, שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.    

•מסלול מחזורים - בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ (חד חודשי או דו- חודשי). הנוסחה תכלול השוואת המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור, לעומת תקופה מקבילה אשתקד.  סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ₪. 

•מסלול הוצאות - בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלבנטית. מסלול זה נקבע במטרה לפצות על הוצאות עודפות של העסק שנוצרו כדי  לשמור על המחזור הרגיל שלו בזמן המבצע. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ₪. 

מסלולים לענפים ייחודיים: 

לגבי ענפים ייחודיים כגון מפעילי אולמות אירועים, בתי מלון וחקלאים יופעלו מסלולים ייחודיים כדי לתת מענה לאופי הענף (ביטול הזמנות בבתי מלון ואולמות אירועים) והתייחסות לענפים השונים בחקלאות. גם הפיצויים במסלולים לענפים הייחודיים לא יעלו על 3 מיליון ₪.   

בעלי עסקים חדשים, שהחלו את פעילותם עד 1.6.14 יוכלו לבחור בהגשת תביעה בין מסלול שכר לבין מסלול מחזורים המותאם להם. 

•       בעקבות מבצע "צוק איתן" והמצב הביטחוני השורר בדרום, החליטו שר האוצר, יאיר לפיד, ויו״ר המועצה להשכלה גבוהה, הרב שי פירון, להקצות תוספת של 6 מיליון ₪  לצורך סיוע מידי למוסדות להשכלה גבוהה הנמצאים בדרום הארץ. 

•       שר האוצר החליט להשתמש בסמכותו מכוח סעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, ולקבוע כי שדרות המצויה במרחק של 0-7 ק"מ מרצועת עזה, ואשר טרם הוכרזה כיישוב ספר, תהיה יישוב ספר קבוע. הקביעה כי שדרות תהיה יישוב ספר תיכנס לתוקף החל מה 1 ביולי 2014 ותהיה תקפה למבצע "צוק איתן". רשות המיסים תכין את התקנות בהקדם ותביא אותם כבר בימים הקרובים לחתימת שר האוצר. 

משמעות הקביעה הינה כי שדרות תהיה זכאית לדרוש פיצויים בגין נזקים עקיפים בשל המצב הביטחוני מכוח תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973,שהינן תקנות קבועות ("מסלול אדום"). כיישוב ספר העסקים בשדרות יוכלו לבחור האם לבקש פיצוי במסגרת המסלולים הירוקים שאושרו בתקנות הפיצויים או במסגרת המסלול האדום. במסלול האדום העסקים זכאים לחישוב הנזק הממשי שנגרם. הכרה בשדרות כישוב ספר תיתן מענה מתמיד לנזקים שנגרמים לעסקים בעיר ולאו דווקא בתקופה בה מוכרזות תקנות מיוחד או בימים בהם נקבע מצב מיוחד בעורף. 

 

 

משרד החינוך

•         משרד החינוך הרחיב  את כל המענים הנדרשים לתלמידים המתגוררים ביישובים המצויים תחת ירי הטילים אם בהיבטים החינוכיים, הלימודיים והרגשיים. 

•         שר החינוך הנחה את אנשי המקצוע לקלוט את תלמידי כיתות א-ב מאזורי הסיכון ב"בתי הספר של החופש הגדול", במקומות המצויים מחוץ לטווח הטילים. המשרד בשיתוף עם הרשויות המקומיות נערכים לתת את המענים הנדרשים לכך. 

•         הרחבת הפעילויות של "הקייטנות הדיגיטליות" וכן פעילויות ההפגה המקוונות לטובת ילדי הדרום (המצויים מרבית הזמן במרחבים המוגנים). הפעילויות כוללות קייטנת אנגלית, בניית אתרים, בניית אנימציות, משחקים ופתרון תשבצים. במשרד מציינים, כי מדובר בפעילויות חווייתיות, אשר יעניקו לילדים זמן איכות ושמירה, ככל שניתן, על שגרת יום. 

•         משרד החינוך גייס כאלף מתנדבים לטובת פעילויות הפגה והעשרה לילדים, המשרד ממשיך במתן מענה רגשי, ערכי וחוויתי לתלמידים בקו העימות. 

•         השירות הפסיכולוגי ייעוצי הוציא לצוותי החינוך שבדרום הנחיות, ובהן עקרונות לשיחות אישיות וקבוצתיות עם תלמידים. השיחות נועדו לחיזוק החוסן האישי של התלמידים ולאיתור צרכים ומתן מענים על פי הנדרש. 

•         נפתחו חדרי מצב במחוזות משרד החינוך. חדרי המצב פועלים מ- 08:00-18:00. 

(חדר מצב דרום – 08-6263333, חדר מצב של המינהל לחינוך התיישבותי  03-6883902 או 03-6883879, חדר מצב מרכז – 03-6896851, 03-6896885, 03-6896849). חדרי המצב של המחוזות יפעלו בין השעות: 08:00-18:00).

•         משרד החינוך פתח מוקדי טלפונים לציבור ההורים והתלמידים. השירות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד מפעיל קו מצוקה לחירום בעבור הורים וילדים, הקו פועל במשך 24 שעות ביממה. הקו מאוייש על ידי יועצים חינוכיים ופסיכולוגים, ונותן מענה בנושאים רגשיים וטיפוליים בלבד. מספרו של הקו 02-5603733.  

•         משרד החינוך הודיע, כי יקיים מועד ג', לבחינת הבגרות במתמטיקה.

תלמידים אשר נרשמו למבחן זה, אך לא יכלו להבחן כראוי ולמצות את יכולותיהם, יוכלו לגשת למועד ג', אשר צפוי להתקיים בתאריך ה- 7.8.2014.  תלמידים אשר לא יוכלו לגשת למועד ג', בשל הגיוס לצה"ל יינתן להם מענה פרטני באמצעות בית הספר. המשרד מבהיר כי ציונים של התלמידים במועד ב' לא ייפגע.

•         לקראת הבחינה קיים משרד החינוך בשיתוף עם מט"ח מרתוניים לימודיים מקוונים. המרתונים מיועדים לתלמידים הלומדים 4 ו- 5 יחידות לימוד. ההשתתפות בשיעורים היא באמצעות האתר http://www3.cet.ac.il/ . 

•         המשרד גייס מתנדבים בהם, מורות חיילות, מדצ"ים ובני נוער לערוך הפעלות הפגה בקרב הילדים. ערכות הפעלה חולקו לילדי הגיל הרך והיסודי, המצויים במרחבים המוגנים. הערכות כוללות מגוון משחקי קופסה, חוברות צביעה, כלי כתיבה וציור. הערכות נשלחות ליעדן על פי הצרכים של הרשויות המקומיות והמרכזים הקהילתיים.  

•         המשרד הנחה את צוותי החינוך לעמוד בקשר עם התלמידים המתגוררים בדרום ובכל רחבי הארץ, ולתת להם את הסיוע הנדרש. החינוך הממלכתי דתי שבמשרד החינוך (חמ"ד) פתח מוקד לאירוח תלמידים ומשפחות המתגוררים ביישובים המצויים תחת ירי טילים. מספר הטלפון של המוקד: 050-8741973. 

•         משרד החינוך מאריך בשבוע ימים את שנת הלימודים של תלמידי החינוך המיוחד המתגוררים בטווח של 0-40 ק"מ מרצועת עזה - בעקבות מבצע "צוק איתן" והמצב הביטחוני השורר בדרום, החליט שר החינוך, הרב שי פירון, להאריך את שנת הלימודים של תלמידי החינוך המיוחד עם הלקויות הקלות, בעוד שבוע ימים, מהתאריך ה- 31.7.2014 ל- 7.8.2014.  ההחלטה מתייחסת לתלמידי החינוך המיוחד המתגוררים בטווח של 0-40 ק"מ מרצועת עזה.  המשרד ימשיך לבחון בהתאם למצב, לצרכי התלמידים והיענות ההורים, הארכה נוספת של שנת הלימודים בעבור תלמידים אלה (מעבר לתאריך ה- 7.8.2014. ). יצוין, כי תלמידי החינוך המיוחד עם הצרכים המורכבים מסיימים את שנת הלימודים שלהם בתאריך ה- 15.8.2014 וכי בימים אלה עדיין מתקיימת אצלם שגרת לימודים. 

•        בעקבות מבצע "צוק איתן" והמצב הביטחוני השורר בדרום, החליטו שר האוצר, יאיר לפיד, ויו״ר המועצה להשכלה גבוהה, הרב שי פירון, להקצות תוספת של שישה מיליון ₪  לצורך סיוע מידי למוסדות להשכלה גבוהה הנמצאים בדרום הארץ. ההחלטה מתייחסת למוסדות: אוניברסיטת בן גוריון, מכללת ספיר, מכללת סמי שמעון, מכללת אחווה ומכללת אשקלון. יו"ר הועדה לתכנון ותקצוב, פרופ' מנואל טרכטנברג ציין, כי הסיוע יאפשר למוסדות ביצוע  פעולות נדרשות ברמת המוסד והן סיוע פרטני לסטודנטים בהתאם לצורך.

 •        שר החינוך, הרב שי פירון ויו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות, חיים ביבס הודיעו כי הורים המתגוררים בטווח של עד  40 ק"מ מרצועת עזה יקבלו את ההחזר הכספי היחסי בגין "בתי הספר של החופש הגדול".  ההחלטה מתייחסת להורים, אשר רשמו את ילדיהם למסגרות "בתי הספר של החופש הגדול", אך בשל הנחיות פיקוד העורף, התכנית לא התקיימה כסדרה. 

כמו כן, שר החינוך פירון ויו"ר מרכז השלטון המקומי ביבס הודיעו כי הרשויות בטווח של עד 40 הק"מ ישלמו גם את מלוא שכרם של העובדים, אשר השתתפו בתכנית (רכזים, מורים, מדריכים ומאבטחים). על פי הנחייה זו, אנשי הצוות שהועסקו בחלק מן הימים בעקבות הנחיות פיקוד העורף, יקבלו את מלוא השכר גם בעבור התקופה בה לא התקיימה התכנית.

 

 

משרד הבריאות

•         הוחלט כי, כלל המרפאות של קופות החולים יתנו מענה אחוד לכלל המבוטחים, בטווח 0-40 ק"מ. כל מבוטח בטווח זה שמרפאתו נסגרה, יכול לגשת לקופת החולים ולבית מרקחת הקרובים למקום מגוריו לקבלת שירות רפואי. (גם אם אינו מבוטח בקופה זו). 

•         שרותי בריאות הנפש במשרד הבריאות הקימו ומפעילים בימים אלה שירותים לתמיכה נפשית לאזרחי ישראל. השירותים כוללים מרכזים למתן תמיכה נפשית בקהילה ובמרכזי חוסן. מרכזי תמיכה נפשית בקהילה מוקמים בשעת חירום בחסות מועצות מקומיות ומספקים התערבות ראשונית במצבי חרדה.

•         משרד הבריאות בשיתוף עם משרד הרווחה, משרד החינוך, מרכז הגמלאים ובאמצעות ספק שירות הנבחר הקואליציה הישראלית לטראומה. במרכזים נמצאים מרכזי תמיכה נפשית בשעות חירום וכמו כן מרכז טיפולי הנותן טיפול רגשי לנפגעים בעקבות אירועי טרור ומלחמה. הטיפול ניתן לילדים ולמבוגרים. בנוסף מרכזי חוסן מספקים הדרכה, הכשרה, יעוץ להנהגה של רשויות מקומיות וגופים קהילתיים שונים. במרכזים אלו מועסקים אנשי מקצוע בריאות הנפש. 

•         לרשות הציבור עומד מוקד המידע הטלפוני של משרד הבריאות "קול הבריאות" 5400* 

 

משרד הרווחה

•         תגבור תקציבי בהיקף כ-5 מיליון ₪ לרשויות המקומיות לצרכי רווחה בטווח עד 40 ק"מ מרצועת עזה. התקציב מיועד למימון צרכים מיוחדים לאנשים עם מוגבלויות, זקנים, משפחות ויחידים בקהילה – בעיקר השלמת הצטיידות לבית/מקלט בסיסי ראשוני, ספרי קריאה לילדים במקלט, ביגוד. במקרים של חולה לאחר ניתוח/אשפוז שלא יכול לשוב לביתו – יקבל נופשונים מס' ימים. ארוחות חמות וטיטולים לזקנים, למימון הסעות למתנדבים בסביבת הרשות וכן מימון ארוחות עבור מתנדבים המסייעים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ועוד.

•         הפגות חד יומיות למסגרות חוץ ביתיות לצורך "ריענון החוסים" – מתבצע בהתאם לצרכים שעולים מן השטח. 

•         תגבור קו חרום 118.

•         שעות נוספות וכוננויות לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים –שעות נוספות בהתאם לצרכים שעולים מן השטח.

•         כוננויות לעובדי המשרד – תוספת נקודתית לעובדים הרלוונטיים העוסקים ישירות ובחירום במהלך ימי המבצע.

 

משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

•         משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל מבצע עשרות פעילויות במסגרות שונות של מדע וקהילה, בכדי להנגיש את המדע והטכנולוגיה לציבור הרחב. במהלך חופשת הקיץ, עיקר הפעילות מתבצעת במסגרת קייטנות מדע ברשויות המקומיות השונות. השנה, לאור המצב הביטחוני, משרד המדע יבצע שתי פעולות מרכזיות בכדי לתת מענה לתושבי הדרום:

•         תגבור קייטנות הקיץ לתושבי הדרום- משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל פועל לתגבר בימים אלו את מספר הקייטנות לתושבי הדרום, בכדי לאפשר לתת מענה למצב הייחודי שנוצר. הקייטנות יתבצעו בשיתוף עם עמותות YTEK ו-תפו"ח, ויתנו מענה חינוכי איכותי לילדי הדרום.

•         קייטנות מתוקשבות - משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ועמותת "תפוח" - Appleseeds Academy- מפעילים בימים אלו קייטנות טכנולוגיות ברחבי הארץ למגוון גילאים.

על רקע המצב הביטחוני, החלטנו להמשיך ולתת מענה לילדים בכל הארץ, אשר שגרת החופש שלהם הופרה. אנו עושים זאת באמצעות "קייטנה מתוקשבת"- פעילות חווייתית ואינטראקטיבית דרך רשת האינטרנט.

מה זה אומר?

- אין צורך לצאת מהבית! הפעילות הינה וירטואלית

- מדריכים מקצועיים המעבירים את הפעילויות 

- כל ילד וילדה יכולים להתחבר לקייטנה מהמחשב בבייתם

- שגרת החופש נשמרת 

- ממשיכים באינטראקציה עם ילדים אחרים באותו הגיל.

http://appleseeds-academy.wix.com/summer

כתבות נוספות שיעניינו אותך

ח"כ רול במצעד הגאווה בת"א: "את הכח האדיר שיש פה חייבים לנתב לכח פוליטי שינהיג את ישראל לעתיד טוב ושוויוני יותר"


עשרות פעילי כחול לבן ביחד עם חברי הכנסת מאיר כהן, יעל גרמן, קארין אלהרר, אורנה ברביבאי, מיקי חיימוביץ', יזהר שי, איתן גינזבורג, עידן רול ויוראי להב הרצנו הגיעו לתמוך בקהילה הלהט"בית במסגרת מצעד הגאווה שנערך בתל אביב יפו.

ח"כ רול אמר על הבמה: "אנחנו מרגישים שבשדה הפוליטי יש ניסיון לחזרה אחורה ולהחזיר אותנו לדין תורה וקיצוניים שחושבים שיהדות היא יהדות מפלגת ויהדות היא דבר מקרב ואוהב ומגשר וזו היהדות שלי. התפקיד שלנו זה להיות שגרירים בכל מקום ולתת למאבק הגאה פנים ושם. רק ככה ננצח". 

המשך לקריאה

מטה הנשים של כחול לבן הפגין נגד הפיכת מדינת ישראל למדינת הלכה


מטה הנשים של כחול לבן ביחד עם ליהיא לפיד וחברי הכנסת קארין אלהרר ויוראי להב הרצנו ערך הפגנה ברחבת הבימה ובשדרות רוטשילד בתל אביב, במחאה כנגד מקרים של הדרת נשים והתבטאויות קשות של נבחרי ציבור כנגד נשים.

ח"כ אלהרר: "אם נשתוק מול המקרים האלו- מי שישלם את המחיר יהיו בנינו ובנותינו. מוכרחים להתעורר ולעצור את המצב הזה עכשיו!".

ליהיא לפיד: "המצב הזה מסוכן ואם לא נתעורר עכשיו, נקום למדינת הלכה".

המשך לקריאה

ח"כ לפיד במצעד הגאווה: "לא נעצור עד שהקהילה הגאה תקבל כל זכות שמגיע לה"


עשרות פעילי כחול לבן ביחד עם חברי הכנסת יאיר לפיד, עידן רול, יוראי להב הרצנו, יואב סגלוביץ', איתן גינזבורג ואלון שוסטר לקחו חלק במצעד הגאווה שנערך בירושלים.

ח"כ לפיד: "אנחנו באנו הנה כדי להגיד שלמדינה יש כל מיני זכויות והיא לא תגיד לאף אחד בעולם איך מותר לו או אסור לו לאהוב".

יו"ר התא הגאה, ח"כ עידן רול: "כחול לבן תמשיך להיאבק עד להשגת שוויון זכויות מלא לקהילה הגאה".

המשך לקריאה

ח"כ לפיד לראש הממשלה בהפגנה: "לא ניתן לך להיות ארדואן. לא ניתן לך להרוס את המדינה".


עשרות אלפי אנשים השתתפו בהפגנה שנערכה ברחבת מוזיאון תל אביב נגד יוזמות החקיקה של הקואליציה תחת הכותרת "חומת מגן לדמוקרטיה".

ח"כ יאיר לפיד תקף את כוונתיו של ראש הממשלה בנושא חוק החסינות ופסקת ההתגברות : "לא ניתן לך. לא ניתן לך להיות ארדואן. לא יהיה פה רודן טורקי. לא ניתן. לא ניתן לך להרוס את המדינה. זו גם המדינה שלנו. אנחנו לא נתינים שלך. לא ניתן לך להרוס את בית המשפט העליון. אתה לא מעל החוק". 

 

המשך לקריאה

ח"כ לפיד במהלך סיור במפעל פניציה: "זה צעד ראשון בדרך למדינת הלכה שאסור לתת לו לקרות"


ברקע החרם של חסידות גור על מפעל פיניציה בירוחם וסכנת הפיטורים ההמונית הקיימת במפעל הגיע חבר הכנסת יאיר לפיד, יחד עם חברי הכנסת מאיר כהן ופנינה תמנו שטה לסיור חירום במפעל.

לפיד, כהן ותמנו שטה נפגשו עם יו"ר מנכ"ל המפעל אמנון כהן שפרס בפניהם את המצב בו שורר המפעל.

לאחר מכן נערך סיור במפעל שבמהלכו אמר לפיד: "זה צעד ראשון בדרך למדינת הלכה שאסור לתת לו לקרות. יש כאן ניסיון לכפות, כפייה דתית שתגרום לפיטורים של עובדים וסגירה של מפעל בישראל  באזור שגם ככה סובל ממצוקה של תעסוקה ותעשייה". 

המשך לקריאה

לפיד וגנץ הציגו את התכנית הכלכלית של כחול לבן


במסגרת מסיבת עיתונאים שערכו המועמד לראשות הממשלה מטעם כחול לבן, בני גנץ, ושותפו הבכיר, יאיר לפיד חשפו את עיקרי התוכנית הכלכלית- חברתית של כחול לבן תוך התמקדות בשלושה נושאים מרכזיים: הבריאות, החינוך והתחבורה.

גנץ: "אנחנו לא מביאים הכרזת גדולות אלא תוכניות משמעותיות שנוכל לקדם כך שנתוני המאקרו לא יעמדו לבד, אלא קודם כל טובת האזרח".

לפיד: "הממשלה בראשות נתניהו לא רואה את האזרחים ממטר.סדר העדיפויות של נתניהו הוא נתניהו. סדר העדיפויות שלנו יהיה אזרח ישראל. אנחנו נוביל לשינוי, ובעיקר נעבוד קשה בשבילכם". 

המשך לקריאה

מנהיגי כחול לבן סיירו בשדרות ובעוטף עזה


ראשי רשימת כחול לבן, בני גנץ, יאיר לפיד, משה בוגי יעלון וגבי אשכנזי, סיירו בשדרות וביישובי עוטף עזה.
בני גנץ: "כאשר נרכיב את הממשלה נשנה את המדיניות הנרפית הזאת ונפעיל מדיניות מאוד קשוחה ונחושה. אנחנו דורשים את השקט ולא מוכנים בשום פנים ואופן להתפשר על ביטחון התושבים".
יאיר לפיד: "הרתעה משיגים בכוח ורק בכוח. הקבינט שבו שלושתנו ישבנו השיג כך הרתעה לשלוש וחצי שנים - את ההרתעה הזו אנחנו נחזיר". 

המשך לקריאה

מנהיגי כחול לבן ערכו סיור בצפון


מנהיגי רשימת "כחול-לבן", בני גנץ, יאיר לפיד, גבי אשכנזי ומשה (בוגי) יעלון, ערכו סיור בצפון בו נפגשו עם חקלאים, ראשי הרשויות ולאחר מכן ביקרו בתצפית על סוריה.

יו"ר המפלגה, בני גנץ: "נמצאים לפניכם שלושה רמטכ"לים ושר לשעבר עם ניסיון מדיני - 117 שנות ניסיון ביטחוני. אנחנו נדע לטפל בכל איום בכל אחת מהזירות ככל שיידרש. נבנה קבינט מאוזן, אחראי ותקיף".

ח"כ לפיד: "חלק מהעובדה שאנחנו פה זה כדי להזכיר לעולם כולו שאנחנו את רמת הגולן לא נחזיר לעולם. לישראל יש ריבונות על רמת הגולן, ותמיד תהיה ריבונות על רמת הגולן". 

המשך לקריאה

ח"כ לפיד על האיחוד עם בני גנץ: "אנחנו בוחרים אחד בשני ובאזרחי ישראל"

מנהיגי רשימת "כחול-לבן", בני גנץ, יאיר לפיד, גבי אשכנזי ומשה (בוגי) יעלון, ערכו מסיבת עיתונאים מיוחדת בעקבות האיחוד ביניהם.

בני גנץ: "זה ערב מכונן בתולדות ישראל. את תמונת האחדות שאתם רואים על הבמה, לא ראינו בארץ עשרות שנים".

ח"כ לפיד: "יש פה הזדמנות היסטורית לשנות את כל סדר העדיפויות במדינה, ולשנות את הדרך שבה אנחנו מתייחסים אחד לשני. להזכיר לכולנו שאנחנו משפחה". 

המשך לקריאה

יש עתיד התאחדה עם מפלגת חוסן לישראל


מתוך אחריות לאומית, החליטו בני גנץ, יאיר לפיד ובוגי יעלון על הקמת רשימה מאוחדת אשר תהווה את מפלגת השלטון החדשה של ישראל.


מפלגת השלטון החדשה תעמיד נבחרת מנהיגים בטחונית וחברתית חדשה שתבטיח את בטחון המדינה, ותחבר מחדש את חלקי העם ואת החברה הישראלית המשוסעת.

המשך לקריאה

מצא את מטה השטח הקרוב אליך