הצטרפו אלינו!

עידוד השקעה בחברות צעירות

תיקון לחוק האנג‘לים מתוך מטרה לעודד ההשקעות בחברות היי-טק צעירות. מתן תמריצי מס שיסייעו לחברות צעירות לפתח רעיונות חדשניים עד לכדי ביסוסן כחברות גדולות במשק.

כל מה שעסק קטן צריך הוא מישהו שיאמין בו. לכן קידמנו מהלכים שיאפשרו להגדיל את ההשקעה בחברות ההי טק הצעירות, כדי לוודא שיהיו להם התנאים הנכונים כדי להצליח.


ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת שר האוצר, יאיר לפיד, לתיקון חוק האנג'לים מתוך מטרה לעודד ההשקעות בחברות היי-טק צעירות. מדובר בצעד משמעותי של הממשלה שנועד להגדיל את היקף ההון הזמין להשקעה בחברות הזנק. תיקון החוק אושר במסגרת התכנית הכלכלית לשנת 2015 כחלק ממנועי הצמיחה של המשק.


במטרה לשמר את היתרון היחסי של מדינת ישראל בתחום התעשיות עתירות הידע, החליטה הממשלה על מתן תמריצי מס שיסייעו לחברות צעירות לפתח רעיונות חדשניים עד לכדי ביסוסן כחברות גדולות במשק. חברות צעירות רבות המצויות בשלב הראשוני של מחקר ופיתוח (seed) זקוקות למימון בכדי להתפתח. ממשלת ישראל מכירה בצורך לעודד השקעות בחברות צעירות, על מנת שהמשק הישראלי יוכל להמשיך ולקיים פעילות יזמית וחדשנית.


במסגרת החוק אמורים היו משקיעים שישקיעו בחברות חדשניות, אשר אושרו על ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה כ"חברות מטרה", לקבל הטבת מס משמעותית, כאשר יוכלו להפחית מהכנסותיהם החייבות במס את הסכומים שהושקעו בחברות הזנק צעירות.
במסגרת התיקון צפוי היה להתווסף מסלול חדש לקבלת ההטבות לצד הארכת תוקפו של המסלול הקיים כיום בחוק. המסלול החדש יגביר את האטרקטיביות של ההשקעות בחברות הזנק צעירות בקרב משקיעים על ידי יצירת וודאות למשקיע כך שיידע על זכאותו להטבות בעת ביצוע ההשקעה. התיקון צפוי גם להפחית בצורה ניכרת את הסרבול הביורוקרטי שחל על חברה המבקשת כיום לקבל השקעות מוטבות.

 

התיקון לא השלים את מסלול החקיקה בשל החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות.

 

לכל הרפורמות עבור עסקים קטנים

רפורמות נוספות