הצטרפו אלינו!

עיגול אחוזי נכות, לניצולים הזכאים לפי חוק רדיפות הנאצים

אחוזי הנכות של הניצול הנקבעים ע“י וועדה רפואית, מעוגלים מעלה לשלם שאחרי השבר. צעד זה מגדיל את הקצבה החודשית במאות שקלים בחודש לחלק מהניצולים (אלו שנמצאים על סף המדרגה הבאה של הקצבה).

בהתאם לתיקון תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשע"ג-2013, שנחתמו וקודמו על ידי שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, במקרים שבהם נקבעה דרגת נכות ע"י וועדה רפואית והדרגה מבוטאת בשבר אחרי השלם, מעוגלים אחוזי הנכות של הניצול לשלם שאחרי השבר. עבור חלק מהניצולים, צעד זה הינו משמעותי ומגדיל את הקצבה החודשית במאות שקלים בחודש (אלו שנמצאים על סף המדרגה הבאה של הקצבה).


יוזמה זו מהווה חלק משורת צעדים ארוכה שפעל לקדם שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, כחלק מתכנית לאומית כוללת, לרווחתם של ניצולי השואה, שבמרכזה הגברת הסיוע וצמצום החסמים הבירוקרטים.

 

לכל הרפורמות עבור ניצולי השואה

רפורמות נוספות