הצטרפו אלינו!

המצע שלנו

מיעוטים

המיעוטים בישראל


מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, וככזו עליה לפעול כדי להעניק לכלל אזרחיה שוויון זכויות. אוכלוסיית המיעוטים במדינת ישראל מורכבת מהחברה הערבית (מוסלמים ונוצרים), מהמגזר הבדואי על בעיותיו הייחודיות, מהעדה הדרוזית והצ'רקסית, וכל אחד ממגזרים אלו זקוק להתייחסות ולהשקעה ייחודית.


שגשוגה והצלחתה של מדינת ישראל, של החברה הישראלית ושל המשק הישראלי קשורים קשר הדוק וישיר להצלחתו של המגזר הלא יהודי ותלויים ביכולתה של הממשלה להביא לשוויון הזדמנויות בין אזרחיה.


אוכלוסיית המיעוטים במדינת ישראל מונה כ-20% מכלל האוכלוסייה. הפוטנציאל הגלום באוכלוסייה זו עצום אך הוא אינו בא לידי מימוש. מגזרים אלו אינם מקבלים את היחס ואת הקצאת המשאבים שלהם הם ראויים. הפערים החברתיים, הכלכליים, החינוכיים והתשתיתיים הרבים בין הציבור היהודי לזה הלא יהודי במדינת ישראל הם פערים משמעותיים הדורשים מענה ממשלתי מיידי. מדינת ישראל נדרשת לקבל החלטות כבדות משקל המבוססות על ההבנה כי צמיחתו ושילובו של המגזר הלא יהודי הוא אינטרס ממעלה ראשונה של החברה הישראלית כולה.


נפעל לצמצום הפערים בין המגזר היהודי לזה הלא יהודי ולהשגת שוויון זכויות לכלל אזרחי ישראל. נציג תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח לשילוב מגזרים אלו בחברה הישראלית ולהגברת ההשקעה בהם, תוכניות שתתמקדנה בהצעות לתוכניות פיתוח אסטרטגיות; הצעות לטיפול שוטף בבעיות אקוטיות; הצעות לתיקון עיוותים בהקצאת משאבים.


העדה הדרוזית והצ'רקסית


העדות הדרוזית והצ'רקסית הן חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית במדינת ישראל בכל התחומים. שיעור גיוס הגברים לצה"ל מקרב ציבור זה גבוה ודומה לאחוזי הגיוס במגזר היהודי, עובדה המשקפת את היותן של העדות הדרוזית והצ'רקסית חלק תורם ובלתי נפרד מהחברה הישראלית.


מצבן של העדה הדרוזית והצ'רקסית בשלל תחומי החיים ושלל הבעיות והעיוותים שמהם סובלים מגזרים אלו אינו תואם את עובדת היותם חלק בלתי נפרד, משרת ונושא בנטל האזרחי בחברה הישראלית. מדינת ישראל צריכה לפעול ליישומו של יחס שווה לחלוטין לאוכלוסייה זו. "יש עתיד" תפעל לגיבושה ולמימושה של תוכנית ארוכת טווח ורחבת היקף אשר תעניק פתרון כולל, הן לנושאי ליבה אסטרטגיים, הן לסוגיות מקומיות הדורשות מענה מהיר והן לשינוי בהקצאות הניתנות לאוכלוסיות אלו בסוגיות כמו תכנון, בנייה ושיכון, תעסוקה, גבולות שיפוט, חיבורים לחשמל ולמים, נושאי ביוב ותשתית, פיתוח אזורי תעשייה, שילובם של מגזרים אלו במנגנונים הממשלתיים, שיפור התחבורה הציבורית, פיתוח אתרי תיירות ושמירה על המסורת והתרבות הייחודיות שלהן.

 


המגזר הבדואי


תנאי המחיה של הבדואים היום ירודים לעומת שכניהם היהודים. מצב התשתיות ירוד ובחלקו אינו קיים כלל; מערכת החינוך לוקה בחסר משמעותי של משאבים; זכויות רפואיות אינן באות לידי מימוש ומחלוקת עמוקה ורבת-שנים שרויה סביב תחום הקרקעות. "יש עתיד" מאמינה כי השתלבות המגזר הבדואי בחברה הישראלית הוא אינטרס הדדי. נפעל לכך שהמגזר הבדואי יקודם במגמה להגיע לשוויון זכויות מלא, ועל ידי כך ימומש גם הפוטנציאל הכלכלי הגלום במגזר להמשך פיתוחה של מדינת ישראל בכלל ושל הנגב בפרט. במקביל, נמשיך להפעיל ולפתח תכניות לעידוד גיוס בדואים לצה"ל. נחזק את שלטון החוק גם במגזר הבדואי. גם בתחומים הפליליים וגם בתחומים האזרחיים – בדגש על נושא הקרקעות – איש אינו פטור מן החוק במדינת ישראל.


מערכת הדרגתית של הסדרים המלווה בהשקעה ממשלתית משמעותית בכלל תחומי החיים, לרבות תשתית, חינוך, תחבורה, רפואה, בריאות ועוד, תיצור שינוי אמיתי ותביא למציאות טובה יותר ולמערכת יחסים בריאה יותר בין המגזר הבדואי למדינת ישראל. באמצעות הידברות עם מנהיגי המגזר הבדואי אפשר להגיע להסדרה הדרגתית, מוסכמת וחשובה עם המגזר כולו. בלי לוותר על קיום החוק, נשאף למצוא פתרון מוסכם אשר יממש את רצונות שני הצדדים וייצר עתיד טוב יותר למגזר הבדואי במדינת ישראל.


המגזר הערבי


מצבו של המגזר הערבי (המוסלמי והנוצרי) במדינת ישראל, הן בהיבט סוציו-אקונומי, והן בהיבט מצבן של הרשויות המקומיות, על התשתיות, על התחבורה, על ההשכלה ועל התעסוקה, מצוי בפער גדול ומשמעותי וטעון שיפור דרמטי. אנו רחוקים עדיין מרחק רב וכואב ממתן התנאים הראויים למגזר הערבי ומהנחת התשתית ההולמת למימוש הפוטנציאל העצום הטמון בו.


נקדם את התחבורה הציבורית ביישובים ובאזורים ערביים, המפגרת בצורה משמעותית לעומת לשירותי התחבורה במגזר היהודי; נפעל לשלש את פריסת התחבורה הציבורית כדי להשוות שירות זה תוך כדי שיפור התשתיות והכבישים; נקדם השקעה בשיפור תשתיות המים והביוב, השיכון, הבינוי והתעשייה במגזר; נפעל הפערים בחינוך ולהקמת מגרשי ספורט ומרכזים קהילתיים; נעצים את שירותי הרווחה על ידי מתן טיפול הוליסטי למשפחות במצוקה חמורה ונקים מועדונים לקשישים ולילדים בסיכון ומקלטים לנשים מוכות. נגדיל את תקני כוח האדם לעובדים סוציאליים ונגביר את ההכשרות לצוותי הרווחה מתוך המגזר הערבי עצמו ונביא לצמצום המצ'ינג הנדרש מהרשויות המקומיות; נפעל להגברת ביטחון הפנים, כולל הקמת מתחמי משטרה בעוד ערים ערביות והרחבת פרויקט "עיר ללא אלימות", הפועל בכלל המדינה, למספר גדול יותר של יישובים ערביים. נפעל לקדם ולפתח תשתית פנאי וחברה על ידי הגדלה משמעותית של מספר מתקני הספורט והמרכזים החברתיים, בכלל זה מעונות יום, מרכזי העשרה, מרכזי רווחה, מרכזי יזמות וחדשנות, חיזוק למידה ומרכזים לשילוב אנשים עם מוגבלויות. נפעיל תוכנית לקידום התיירות במגזר, כולל סיוע בהקמת יחידות אירוח ועסקים קטנים בתחום.


"יש עתיד" תפעל לעידוד השתלבותם של בני המגזר הערבי בשירות לאומי ושל בנות המגזר הערבי בשירות לאומי בהגיעם לגיל 18, וזאת כדי לייצר חברה מגובשת וצודקת יותר ולהגביר את תחושת השייכות של המגזר הערבי בחברה הישראלית.


יש עתיד מחויבת להקצאת התקציבים הנדרשים לקיום החלטת הממשלה בעניין תוכנית החומש למגזר הערבי. התוכנית שמה דגש על השקעה בחינוך, בתעסוקה איכותית ובנגישות למרכזי תעסוקה.