המצע המלא

עלייה וקליטה


 

מדינת ישראל היא מדינתם של כל יהודי העולם, היא נבנתה על ידי עולים וממשיכה להתפתח בזכותם. מתוקף מעמד מיוחד זה, 'יש עתיד' רואה חובה מוסרית וערכית לקלוט כל יהודי המבקש לממש את זכותו לעלות לארץ.
 

אנו רואים במדינה אחראית לסלול את הדרך לעולים ולסייע להם להשתקע כאן בהצלחה, לספק את השירותים הראויים לכלל ציבור העולים ולהבטיח כי לכל עולה יינתן מענה לקשיים אשר נקרים בדרכו. 
 

מתוך ראייה זו, וכחלק מהתחייבותה להשגת שוויון חברתי ותעסוקתי בחברה הישראלית, פעלה 'יש עתיד' נמרצות עבור אוכלוסיית העולים, נקטה בשורה של צעדים והביאה לשינויים תקדימיים.
 

'יש עתיד' פעלה, ותמשיך לפעול, אל מול האתגרים הרבים הניצבים בפני אוכלוסיית העולים, כאשר הבולט מביניהם הוא קושי ההשתלבות בתעסוקה. נפעל להמשיך ולקדם את שילובם של העולים החדשים בשוק העבודה, נאפשר השתלבות מהירה במקצועות שבהם עסקו לפני עלייתם על ידי המרת רישיונות מקצועיים, נקיים בחינות מקצועיות בשפת המקור ונפעל ליצירת תמריצים למעסיקים שיעסיקו עולים חדשים.
 

נפעל להמשיך ולסייע לעולים חדשים כדי לוודא את קליטתם המוצלחת. נשפר ונייעל את תכנית "האולפן", בין היתר דרך כיתות קטנות יותר וחומר לימוד עדכני. נמשיך לטפל בחיילים עולים בודדים, לפני שירותם הצבאי, במהלכו ולאחריו ולחיזוק הקשר של יהודים בחו"ל עם ישראל באמצעות פרויקטים ציוניים, המעודדים עלייתם ארצה, שהיא חיונית לצמיחתה ולהבטחת עוצמתה של ישראל.

 

תעסוקה
 

הוספת תקנים לרופאים עולים

רבים מקרב הרופאים שהם עולים חדשים, מתקשים להתקבל להתמחות בישראל, למרות שרכשו את השכלתם בארצות המוצא שלהם, ואף צברו שם ניסיון רב בתחום התמחותם. כתוצאה מכך, רבים מהם נאלצים לעבור התמחות חדשה, בתחומים הנדרשים במערך הרפואה בארץ. חלקם נותרים ללא תעסוקה והופכים לרופאים שאינם מומחים ואינם מתמחים.
 

שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, הביאה להוספת 50 תקנים ייעודיים לרופאים עולים חדשים, לצורך ביצוע התמחות במקצועות שלמדו בחו"ל. 50 התקנים שהוקצו למטרה זו יאפשרו כעת לרופאים בעלי התמחות, שצברו ניסיון רב בארץ מוצאם להמשיך ולעסוק במקצועם גם בישראל, ובכך להשתלב ולתרום לשוק העבודה בישראל ולשיפור מערכת הבריאות הציבורית, שתזכה למספר רב יותר של רופאים מוסמכים ובעלי ניסיון.

 

הקלות לרופאים עולים חדשים

כדי להקל על עולים שעוסקים ברפואה קידם ח"כ יואל רזבוזוב הקלה בבחינת הרישוי לסטודנטים, כך שמבחן הרופאים יתורגם לשפות הנדרשות לקראת תקופת ההסמכה.

 

מענק התמדה למורים עולים

מענק ההתמדה יתמרץ מורים עולים, העומדים בקריטריונים שנקבעו, ובתנאי שהשלימו 10 שנות הוראה בישראל, להישאר ולעבוד בהוראת המקצועות הדרושים למערכת החינוך.
 

מענק זה יאפשר למורים שעלו לישראל, לאחר שהתחילו בקריירה בחינוך בארץ מוצאם, אך בשל גילם לא יוכלו להשלים 25 שנות עבודה בישראל, לקבל תמורה כספית נוספת על עבודתם. לפי הקריטריונים למענק זה, המורים אשר עבדו 10 שנים לפחות במערכת החינוך של ישראל, כמורים במקצועות הדרושים – אנגלית, מתמטיקה, מדעים, והמקצועות הטכנולוגיים, יהיו זכאים למענק.
 


השתלבות עולים בשירות המדינה

'יש עתיד' פעלה, ותמשיך לפעול, לעידוד השתלבות עולים בשירות המדינה ולהבטחת ייצוגם ההולם.

 

שילוב יוצאי אתיופיה בלימודי סיעוד ברחבי הארץ

קידמנו תכנית לסיוע ליוצאי אתיופיה בלימודי סיעוד ברחבי הארץ, אשר כוללת התאמה של תנאי הקבלה והתאמת מדדים למבחני הכניסה.

הכרה בוותק מקצועי בארץ המוצא

עולים רבים, שעלו לישראל בגיל מבוגר יחסית, לא מצליחים להרוויח פנסיה מספיקה ונאלצים להתקיים בגיל הפרישה מקצבת זקנה. נפעל להכרה בוותק המקצועי של עולים מארצות המוצא.

 

שילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה בישראל
 

אנו סבורים כי לשם שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, יש לעצור את המדיניות המבדלת אותם, ומחריגה את קהילת יוצאי אתיופיה מהחברה הישראלית.
 

עם החלטת ממשלה לשילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה בישראל, פעלה חברת הכנסת תמנו-שטה, בשיתוף הארגונים למען הקהילה, למינויים של נציגי ציבור בוועדה הבין משרדית אשר הוקמה לצורך יישום ההחלטה ולהמלצת הועדה כי יש להפסיק את התוכניות המבדלות שנבנו עבור בני הקהילה וכי יש לסגור כל תכנית מבדלת שלא תעמוד במדיניות החדשה לשילוב מיטבי. כן נקבע כי ככלל המענה לקהילה יינתן במסגרות משלבות. בנוסף נקבע כי תכלול המדיניות ליישום ההחלטה יועבר לאחריות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ולא כפי שהיה עד עתה במשרד הקליטה.

 

צעירים

תמיכה ב"דור 1.5"

"דור 1.5" הם צעירים אשר נולדו בתפוצות וגדלו בישראל, שרבים מהם מדווחים על תחושת חוסר שייכות. מדובר בילדים שעלו לארץ עם הוריהם, קיבלו בבית חינוך של ארצות המוצא, אבל מחוץ לבית קיבלו חינוך של הסביבה הקולטת.
 

'יש עתיד' תמשיך לפעול להשתלבותם במערכת החינוך, באקדמיה ובתעסוקה, ולהקל על המפגשים בינם לבין מוסדות המדינה.

 

מינהל סטודנטים עולים

'יש עתיד' מנעה קיצוץ תקציבי נרחב במינהל הסטודנטים המעניק מלגת לימודים גבוהים לעולים, ובני עולים אשר ידם אינה משגת.
 

המינהל מעניק מלגות לימוד וקיום ובין היתר פועל לעידוד, ייעוץ והכוונה של עולים באקדמיה בישראל ומעניק סיוע לשילוב וקליטה חברתית. עובדי המינהל מלווים את הסטודנטים העולים לאורך מסלול הלימודים, בלימודי האולפן, בתוכניות ההכנה ובמשך הלימודים במוסדות השונים.


 הנגשה לשונית
 

הקושי הלשוני הוא אחד הקשיים המרכזיים של העולים בקשר שלהם עם מוסדות המדינה. לכן פעלנו לשכלל את ההנגשה הלשונית של הוראות, מבחני הסמכה ומכרזי עבודה לעולים שאינם שולטים בשפה העברית.

רווחה
 

תמיכה בוותיקי מלחמת העולם השנייה

שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, הגדיל את גובה המענק השנתי של ותיקי מלחמת העולם השנייה (וטרנים), ל- 35% מהשכר הממוצע במשק.

 

הצמדת מתורגמנים לרשות העובדים הסוציאליים

על מנת לאפשר קשר עם הקטין ומשפחתו בשפה המוכרת להם בכל הנוגע להליכים של הוצאת ילדים מהבית לפני שמתקבלת החלטה קשה. חוק זה, שיזמה וקידמה ח"כ פנינה תמנו-שטה, קובע כי עובדים סוציאליים המבקרים קטין ובני משפחתו, יגיעו בלוויית מתורגמן הדובר את שפת המשפחה, בכל הנוגע להליכים של הוצאת ילדים מהבית. לעובדים הסוציאליים יוצמדו מתורגמנים בשפות ערבית, אנגלית, אמהרית ורוסית.

 

חידוד נהלים בעבודה מול עולים

ח"כ תמנו שטה פעלה מול משרד הרווחה לחידוד נהלי העבודה בקרב עובדים סוציאליים ופקידי סעד בטיפול בעולים חדשים, מתן דגש לפערים תרבותיים, הידוק הזכויות על רקע קשיי הגירה ושפה, ושימת דגש לאחוזים הגבוהים בהשוואה ליתר האוכלוסייה כאשר מדובר בהוצאת ילדים מהבית.

 

 

שקיפות בתורים לדיור סוציאלי במשרד הקליטה

נכון להיום עומדות לרשות העולים 11,600 יחידות דיור ב"מקבצי דיור" — מיזמים פרטיים לשכירות ארוכת טווח לעולים, אשר דמי השכירות בהם מסובסדים על ידי המדינה, וכן 12,000 יחידות נוספות בהוסטלים בבעלות המדינה.
 

'יש עתיד' תפעל לקדם סדר ושקיפות בכל הקשור לדיור הסוציאלי מצד אחד והגדלת מלאי השירות מצד שני.

 

העולים והממסד הדתי
 

ברית הזוגיות האזרחית

'יש עתיד' מאמינה כי לכל זוג, שני בני אדם, עומדת הזכות להחליט כיצד למסד את הקשר הזוגי שלהם ולממש את אהבתם. הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית מאפשרת לכל שני בני אדם למסד את הזוגיות שלהם.
 

ברית הזוגיות תהווה מסלול מקביל אשר יחיל על בני הזוג שיבחרו בו את מלוא הזכויות והחובות האזרחיות החלו על בני זוג נשואים, זאת מבלי שבני הזוג יחשבו כנשואים על פי הדין הדתי.
 

החוק יאפשר לכל אדם חופש בחירה בין מסלול אזרחי-חילוני למסלול דתי, לקיום מסגרת זוגית-משפחתית אזרחית, ויביא לשוויון זכויות מלא בין זוגות שנישאו בנישואים דתיים לבין אלו שבאו בברית הזוגיות האזרחית.

 

גיור

במדינת ישראל חיים כיום כ-350,000 עולים מברית המועצות לשעבר שעלו לארץ מכוח חוק השבות ואינם מוכרים כיהודים על ידי הרבנות הראשית. כשהם רוצים להתגייר הם נתקלים בחומות בצורות של נוקשות מצד דיינים שמנותקים מאתגרי השעה ומהצורך לחבר אוכלוסייה זו לכלל עם ישראל.
 

'יש עתיד' תפעל ליישום מהיר ויעיל של החלטת הממשלה שקבעה כי יקומו בתי דין מקומיים לגיור על מנת להנגיש את תהליכי הגיור לכל אזרח שחפץ בהם. במידה ולא תיושם החלטת הממשלה כאמור, תפעל יש עתיד להחלת דין רציפות על חוק הגיור שיזם ח"כ אלעזר שטרן וקידומו המהיר לקריאה שנייה ושלישית.
 

'יש עתיד' תפעל להסדרת נושא בירור היהדות של עולים מברית המועצות לשעבר בבואם להתחתן במסגרת הרבנות הראשית כך שיוסרו מעליהם החסמים הקשורים בהוכחת יהדותם.

 

תיקון האפליה בבתי קברות צבאיים

ח"כ יואל רזבוזוב, יזם את הצעת חוק בתי קבורה צבאיים (תיקון – חיילים זכאי חוק השבות), אשר קובע בתקנות כי חיילים עולים שאינם יהודים על פי ההלכה לא יופלו לרעה ולא יקברו עוד בחלקות נפרדות, אלא באותן שורות ובאותן חלקות יחד עם חבריהם לנשק.

 

קידום הקבורה האזרחית בישראל

הזכות להיקבר היא זכות בסיסית שיש לשמור עליה. עם זאת, אלו שאינם יהודים על פי ההלכה, שחיו כל חייהם כיהודים, שנשאו שם משפחה יהודי ושסבלו מאנטישמיות בארץ המוצא, אינם יכולים להיקבר בבתי העלמין היהודיים שבמדינה. החוק לקבורה אזרחית חלופית במדינת ישראל לא מיושם כבר 19 שנים ועקב כך נפגעים כחצי מיליון אזרחים, שנאלצים לשלם מחיר רב מאוד על קבורה בבתי עלמין מרוחקים.
 

המשרד לשירותי דת לא מתקצב ולא אוכף את הכתוב בחוק, לכן עבורם, ועבור אלו שלא מעוניינים להיקבר על פי ההלכה היהודית, הוקמו בתי עלמין בודדים בהם ניתן להיקבר בקבורה אזרחית. בשל הביקוש הרב ובשל ההיצע המוגבל משלמות המשפחות שמעוניינות לקבור שם את יקיריהם אלפי שקלים, זאת משום שקבורה בחינם ניתנת כשירות לתושב מהרשות המקומית – אך כאמור כשאין באזור המגורים פתרון קבורה מתאים, נאלצות המשפחות להוביל את יקיריהם הרחק מהבית ולשלם עבור הוצאות הקבורה.
 

'יש עתיד' תמשיך לפעול לטובת יישום החוק לקבורה אזרחית חלופית ואכיפתו. תביא ליישום החלטות פורום המנכ"לים של משרדי הממשלה ושל מנהל מקרקעי ישראל, וכך תתיר חסמים שמונעים את יישום החוק, ותבטיח את זכותו של כל אדם להיקבר על פי השקפת עולמו בבית העלמין הקרוב לבית משפחתו.