הצטרפו אלינו!

מתן שוויון הזדמנויות לילדים עם צרכים מיוחדים

הרחבת היקף עבודת הסייעות הרפואיות במסגרת קייטנות הקיץ המתקיימות מטעם הרשויות המקומיות וכן בקייטנות המפוקחות על ידי משרד החינוך.


כחלק מתפיסתה הכוללת של 'יש עתיד' לשילוב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקהילה, בכל התחומים, החליט שר החינוך לשעבר, פירון, לממן עבור 1,500 התלמידים במערכת החינוך הנזקקים לטיפול פולשני בשגרה (סוכרת נעורים) ולהשגחה בשל מצבם הבריאותי (רגישויות למזון, חולי אפילפסיה) סייעות צמודות גם במהלך חודש יולי, כך שיוכלו להשתתף בקייטנות המפוקחות על ידי המשרד.


הרחבת היקף עבודת הסייעת תאפשר לילדים אלה, כמו לילדים הרגילים, ליהנות מחופשת הקיץ בקייטנות, באתרי הטבע ובאתרי מים, וכן תאפשר להוריהם לנהל מסגרת עבודה מסודרת.
עד כה, סייעות רפואיות הממומנות על ידי משרד החינוך והבריאות לא הוקצו לליווי הילדים בחודשי הקיץ. הדבר מנע הלכה למעשה את השתתפותם של הילדים בקייטנות, שכן רבים מהם לא יכולים לשהות במסגרות מסוג זה ללא ליווי. החלטת השר מרחיבה את עבודתן גם לחודש יולי, בו מתקיימות קייטנות הקיץ. לצד השינוי בנושא הסייעות הרפואיות, הנחה שר החינוך לשעבר, כי גם הסייעות של החינוך המיוחד תלווינה את התלמידים הזכאים לליווי, בפעילויות החוץ של הקייטנות המפוקחות.

 

לכל הרפורמות בחינוך

רפורמות נוספות