הצטרפו אלינו!

מנגנוני פיקוח

החוק קבע, לראשונה, מנגנוני פיקוח של משרד הביטחון על קיום תנאי דחיית השירות ונוכחות התלמידים בישיבות.

'יש עתיד' הובילה לחקיקת פתרון לסוגיה החברתית המשמעותית והמפלגת ביותר בציבוריות הישראלית, שבמשך 65 שנים לא הצליחו לטפל בה. חוק השוויון בנטל מסדיר את חובת הגיוס לחילונים ולחרדים כאחד, על החובות והזכויות הנגזרות ממנה וכן יוצר מערכת שמעודדת ומסייעת השתלבות בשוק העבודה.


החוק קובע מנגנוני פיקוח של משרד הביטחון על קיום תנאי דחיית השירות ונוכחות התלמידים בישיבות. חוק טל, שקדם לחוק זה, לא קבע מנגנוני פיקוח על לימודיהם של תלמידי הישיבות ועל זכאותם לדחיית שירות. לעומתו, חוק השוויון בנטל קובע מפורשות מנגנוני פיקוח ובקרה במשרד הביטחון ומנגנונים להעברת מידע בין משרד הביטחון למשרד החינוך לייעול הפיקוח והמעקב. זאת לצד מערכת ענפה של תמריצים חיוביים ושליליים שמדרבנת את הישיבות עצמן לעמוד ביעדי הגיוס, ומטילה סנקציות על אלה שאינן עומדות בהם.


על מנת להבטיח גיוס משמעותי של החרדים, נפתחו מסלולים ייחודיים בצבא ובשירות האזרחי מתקיימת התגייסות מלאה של המערכת הצבאית והביטחונית, וחלות חובות דיווח שנתיות של שר הביטחון והשר הממונה על מספר המשרתים מקרב הציבור החרדי בתום כל שנת גיוס ובמחציתה, לממשלה ולכנסת. בנוסף, נקבע מנגנון לעידוד גיוס תלמידי ישיבות צעירים (גילאי 18-20) לתפקידי לוחמה. מנגנונים אלו נועדו לתת בסיס יישומי חזק לחוק, שיבטיח את הצלחתו ויעילותו במבחן המציאות.

 

לכל הרפורמות בנושא שיוויון בנטל

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות