הצטרפו אלינו!

מימון מלווים לילדי החינוך המיוחד במסע לפולין

לראשונה מתקצב המשרד את צירופן של סייעות למסע על מנת לאפשר את יציאתם של תלמידי החינוך המיוחד ולהקל את נטל הוצאות ההורים.


'יש עתיד' מאמינה בשילוב אנשים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים בקהילה ונקטה שורה של צעדים במגוון רחב של תחומים על מנת להבטיח זאת. כחלק מתפיסה זו, ועל מנת להקל את נטל התשלומים על ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים, החליט שר החינוך לשעבר לראשונה לתקצב את צירופן של סייעות לילדי החינוך המיוחד במסעות לפולין. לפני כן, ציבור ההורים של תלמידים אלה נאלץ לשאת במימונם של שני הכרטיסים, כרטיס התלמיד/ה וכרטיס המלווה.

 

מדי שנה משרד החינוך מתקצב במסעות לפולין עשרות אלפי תלמידים הרוצים ללמוד את השואה מקרוב. עם זאת, במרבית המקרים, תלמידי החינוך המיוחד נאלצו לוותר על החוויה המעצימה, נוכח העלות הגבוהה של תשלום כפול עבור ההשתתפות במסע. מדובר בתלמידים שזקוקים לליווי צמוד לאורך כל שעות היום והורים רבים התקשו לממן מכיסם אלפי שקלים לטובת הצטרפותה של הסייעת. סיוע זה יאפשר לאותם ילדים לחוות חוויה ייחודית זו, בשאיפה שכל תלמיד בישראל יוכל לקחת חלק במסע לפולין, המהווה חלק בלתי נפרד מהתרבות ומההיסטוריה שלנו כעם.

 

שר החינוך לשעבר, שי פירון, החליט, עם כניסתו לתפקיד, לחזק את התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ולדאוג שהכספים מגיעים בדיוק לתלמידים הזקוקים להם. רפורמה זו מצטרפת לשורה של פעולות שננקטו עד כה על ידי שר החינוך לשעבר, לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, בינהן הארכת יום הלימודים ב-5 שעות שבועיות לכיתה של תלמידים עם שיתוק מוחין, נכויות פיסיות קשות ופיגור קל, הרחבת היקף עבודת הסייעות הרפואיות לתלמידי החינוך הרגיל הסובלים מלקויות בריאות והרחבת יישום המלצות דו"ח דורנר לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים.

 

לכל הרפורמות בחינוך

רפורמות נוספות