הצטרפו אלינו!

מהפיכה בניתוחי טראנסג'נדרים

הורדת גיל הניתוח מ-21 ל-18, קיצור תקופת ההמתנה משנתיים לשנה, הקלות בדרישת לקיחת ההורמונים, שינוי מבנה הוועדה לשינוי מין ומינוי נציגה טראנסג'נדרית בוועדה, מתן אפשרות לביצוע ניתוחים מנקבה לזכר בחו"ל במימון ציבורי.

לראשונה מזה 30 שנים, הביאה שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, לשינוי מהפכני ביחס משרד הבריאות כלפי טראנסג׳נדרים ובנוהל לניתוחים לשינוי מין, באופן שנועד להקל על טראנסג'נדרים המבקשים לעבור ניתוח לשינוי מין.


במסגרת זו הורדת גיל הניתוח מגיל 21 לגיל 18 כך שזמן ההמתנה לניתוח מתקצר בשלוש שנים, קיצור תקופת ההמתנה לניתוח משנתיים לשנה אחת בלבד, הקלות בדרישה לקחת הורמונים, באופן שמסמיך את הוועדה להקל ואף לבטל את הדרישה, לראשונה תמונה נציגה מהקהילה הטרנסג׳נדרית כחברה בוועדה לשינוי מין ומינוי ועדה ממלכתית, שקבלת אישור ממנה תהא תקפה לכל בית חולים ציבורי בישראל.


בנוסף לשינוי נוהל הניתוחים קידמה שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, סדרה של הקלות נוספות לטרנסג׳נדרים כגון: מימון קופות החולים ניתוחי נקבה לזכר בחו״ל, שלא מתאפשרים בארץ, ומינוי עובדת בכירה לרכזת תחום טרנסג׳נדרים במשרד הבריאות.

 

לכל הרפורמות עבור הקהילה הגאה

רפורמות נוספות