הצטרפו אלינו!

המצע שלנו

מדיני-בטחוני

ישראל היא המדינה החזקה במזרח התיכון. לעוצמתה הצבאית, הכלכלית והדמוקרטית אין מתחרים ברדיוס של אלפי קילומטרים מגבולנו. המדינות האויבות שהקיפו את גבולה משלושה עברים ולחמו בה במלחמות הגדולות והעקובות מדם בעבר הפכו עם השנים לשותפות להסכמי שלום (מצרים וירדן) או נחלשו עד כדי התפרקות (סוריה). במקום צבאות גדולים  מאיימים היום על גבולנו ארגוני טרור וגרילה, מסוכנים וקנאים אך קטנים ביחס, ולא מסוגלים לאיים עלינו איום קיומי.

אבל בהעדר מנהיגות מדינית יוזמת, שתהפוך את המצב הזה למנוף לשנות את המציאות באיזור ובגבולותינו, אנו מוצאים את עצמנו פעם אחר פעם נגררים אחרי המציאות. החמאס, שיכולותיו זעירות ביחס לצה"ל, מתגרה בנו פעם אחר פעם וממרר את חייהם של תושבי הדרום. למרות המערכה המוצלחת שמנהל צה"ל נגד התעצמות חיזבאללה והתבססות איראן בסוריה, מתעצבת מעבר לגבולותינו הצפוניים מציאות מאיימת, מבלי שהאינטרס הישראלי ישפיע על הדרך שבה פוטין, ארדואן ורוחאני קובעים מציאות חדשה בסוריה. חיזבאללה הוא הכוח החזק ביותר בלבנון. וכל אותה ממשיכה איראן, הסדן של ציר הרשע השואף להשמיד אותנו, לחתור ליכולות שיחדשו את האיום הקיומי על ישראל.

ובה בעת, מדי יום, מתעצבת בין הים לירדן מציאות דמוגרפית, המאיימת על החזון שעליו קמה ישראל: מדינה יהודית ודמוקרטית. בית לאומי לעם היהודי במקום היחיד בעולם שבו הוא יכול להתקיים, ומדינה נאורה, מתקדמת ודמוקרטית שצעיריה רוצים לחיות בה כי היא המקום הטוב ביותר בעולם. דוד בן גוריון כתב כי "כל עם מן הראוי שישאף לגדולה רוחנית ותרבותית, אך למדינת ישראל אין זו רק שאיפה רצויה אלא גורל וייעוד והכרח-קיום." על פי חזונו, המדינה היהודית והדמוקרטית אינה סתירה, אלא תנאי יסודי לקיומנו כאן.

'יש עתיד' מאמינה, כי השינויים שעבר המזרח התיכון בשמונה השנים האחרונות מייצרים חלון הזדמנויות היסטורי, שיש לאחוז אותו בקרניו. למדינות רבות במרחב, השואפות ליציבות ומאוימות על ידי האסלאם הרדיקלי של טהראן ודאע"ש, יש היום אינטרס משותף איתנו בעוצמה חסרת תקדים. ממרוקו ועד למפרץ הפרסי, מריאד ועד קהיר ועמאן, מדינות אלה מוכנות היום לעצב יחד איתנו מזרח תיכון אחר, שירסן את התוקפנות האיראנית ויכריע את השד של האסלאם הרדיקאלי.

על ישראל, הכוח החזק באיזור, להוביל. כחלק מתפיסת הביטחון הגורסת שעוצמה תלויה בשליטה בתהליכים, ניזום ועידה אזורית יחד עם מדינות ערב שואפות היציבות, ונתחיל במהלך של היפרדות מהפלסטינים, תוך שמירה בלתי מתפשרת על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. הפתרון הנכון למדינת ישראל הוא שתי מדינות, תוך שמירה קפדנית על סידורי הביטחון ועל חופש הפעולה של צה"ל בכל מקום. גושי ההתיישבות יישארו חלק ממדינת ישראל וירושלים המאוחדת תהיה בירתה.

יש עתיד מתנגדת למהלכים חד-צדדיים. ההיסטוריה הוכיחה שגם מהלך ראוי, המבוצע באורח חד-צדדי, מוביל את האויב בהכרח למסקנה שההתנגדות האלימה שלו הכריעה את אותנו. לא נחזור על טעות זו.

במקביל, יידון בוועידה האיזורית נושא חשוב לא פחות, השלוב לבלי הפרד בהיפרדות עם הפלסטינים: מעמדה האיזורי של ישראל, ככח מוביל יחד עם השותפות שלנו לאינטרס. לא יהיה עוד מצב שבו דנים בהסכם גרעין עם איראן או בהסדרה בסוריה מבלי שהשותפות האלה, וישראל בראשן, מניחות את האינטרסים שלהם בעוצמה על השולחן וזוכות למענה. אסור לנו להשלות את עצמנו שתיתכן שותפות כזו בניתוק מן הנושא הפלסטיני: שיתוף הפעולה הביטחוני, הגלוי והסמוי, לא יהפוך למהלך מדיני משנה מציאות בלי התקדמות לקראת הסדר ישראלי־פלסטיני. גם לו רצו השליטים בכך, עמיהם פשוט לא ייתנו להם.

נסיגתה של ארה"ב מן המזרח התיכון, שהחילה בימי הממשל הקודמת ונמשכת בימים אלה, מסוכנת לישראל ושותפותיה. יש לנו נשיא ידידותי מאין כמוהו בוושינגטון: עלינו להניח בפניו את עיסקת המאה האמתית: חזון של מזרח תיכון מונהג ומעוצב על ידי בעלות בריתה של ארה"ב, ולא על ידי הציר הרדיקלי. רק כך נוכל להשיב את ידידתנו רבת העוצמה לאיזור, ולהבטיח שהאינטרס הישראלי יבוא לידי ביטוי בכל מקום, ובה בעת נתקדם לקראת ההיפרדות מן הפלסטינים, החיונית לעתידנו.

גם במאבק מול ארגוני הטרור ישראל תיזום, ולא תיגרר. בעזה עלינו להוביל מהלך כפול: מחד, תגובה רבת עוצמה על כל התגרות והפעלת אלימות לשטחנו. ובד בבד, מהלך עם גורמים איזוריים שיציג בפני תושבי עזה אפשרות לחיים טובים יותר, ויבהיר להם שמה שעומד בינם לבין חיים אלה הוא תוקפנות החמאס כלפי ישראל. הכלל הראשון של המלחמה בטרור הוא תקיעת טריז בין האוכלוסייה לארגון הטרור החי בתוכה, וזה יקרה רק עם מדיניות יוזמת בשני המישורים, הצבאי והמדיני-כלכלי, שאין בה סתירה אלא להיפך: שתי זרועות המשלימות זו את זו.

בהתאם לתפיסת הביטחון הלאומי, על ישראל להעמיק את יחסי החוץ בכל מקום בעולם. נאחה ונעצים את משרד החוץ על פי הצעה שהנחנו על שולחן הכנסת כבר בכנסת ה-19, ונרפא את הפצעים שיצרה הממשלה הנוכחית ביחסים עם יהדות העולם, ובעיקר ארה"ב. נעצים את יחסי המסחר עם אסיה, אפריקה ודרום אמריקה, ובה בעת נשמר את הברית עם ארה"ב ונחדש את הימים שבהם ישראל היתה נושא דו-מפלגתי שאינו שנוי במחלוקת בפוליטיקה האמריקנית.

נקודות לפעולה:


נוביל מהלך איזורי עם המדינות שואפות היציבות במזה"ת, לעיצוב מעמדה האיזורי של ישראל ולהתקדמות לקראת היפרדות מן הפלסטינים
נקיים מדיניות יוזמת ותקיפה בעזה, בשתי זרועות: מדיניות תגובה תקיפה על כל התגרות ומהלך איזורי שיציב בפני תושבי הרצועה אפשרות לחיים טובים יותר, אם רק יחדל החמאס מתוקפנותו
נתנגד לכל מהלך חד-צדדי
נעצים את משרד החוץ, על פי הצעת החוק שלנו
נחזק את הברית עם ארה"ב ונחזיר את ישראל למעמד שאינו שנוי במחלוקת בפוליטיקה האמריקנית
נחדש את הברית עם יהדות העולם ובעיקר ארה"ב, שנפגעה קשה בשנים האחרונות בשל מדיניות ממשלת ישראל.