הצטרפו אלינו!

מאבק בפשיעה החמורה והאלימות בחברה הערבית

16 פברואר 2021 17:17 | יש עתיד

כללי


תוכנית זו מבוססת על המלצות ועדת המנכ"לים להתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, על מפגשים רבים בנושא זה עם נציגי ציבור, ראשי רשויות, ארגונים, סקירות, מחקרים ונתונים סטטיסטיים וכן על ניסיון וידע אישי שנצבר לאורך שנים רבות במשטרת ישראל בהן ניהלתי ופיקדתי על המאבק המשולב בארגוני הפשיעה והפשיעה החמורה, בהקמת להב ובתפקידי כראש אגף חקירות ומודיעין.

 

עקרונות מרכזיים:

• ראש הממשלה יוביל את התוכנית ויעמוד בראש ועדת שרים שתתכנס פעם בשלושה חודשים.
• מנכ"ל משרד ראש הממשלה ירכז את התוכנית הממשלתית מול משרדי הממשלה השונים.
• החלטת ממשלה שהתקבלה בשנת 2006 בנושא המאבק בארגוני פשיעה תעבור התאמה ושינוי בהתאם לבעיות המיוחדות של הפשיעה במגזר הערבי. האורגנים שקמו בעקבות החלטה זו ימשיכו בפעולתם ויורחבו.
• תוכנית ארוכת טווח תטפל בבעיות השורש שמובילות לפשיעה בחברה הערבית בהתאם ללוחות זמנים מוגדרים ומדדים תוצאתיים.
• תיושם ותתוקצב התוכנית הממשלתית לאלימות במשפחה משנת 2017, תוך התאמות ותוספות לחברה הערבית.
• הרשות המקומית היא לבנת יסוד במאבק. על הממשלה לתמוך בכלל הפעילויות בתחום זה ברשויות המקומיות.
• בחינה ותיאום של כלל הגופים הפועלים בנושא האלימות בחברה הערבית והכוונתם, תוך יצירת ראייה כוללת אל מול מטרות ויעדים.
• איחוד מחדש של גופים שהופרדו ללא הצדקה מקצועית. הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, תוכפף למשרד לביטחון פנים.
• יוגדל הכוח האכיפתי בכל הקשור לתקיפה כלכלית ברשות המיסים, בפרקליטות ובמשטרה:
- הגדלת היחידות העוסקות בפשיעה מאורגנת ביחידת להב ובמחוזות בדגש על פשיעה כלכלית.
- יחידת "יהלום" ברשות המיסים תוגדל ותוכוון להפעלה ממוקדת בחברה הערבית.
• מרכז השלטון המקומי ו-ועד ראשי הרשויות הערביות יהיו שותפים מלאים בתכנון הפעילות בדגש על מניעת אלימות וחינוך בכל שלבי ביצוע התוכנית.
• מצב החירום מחייב שינוי חקיקה ומיצוי כלי ומנגנוני האכיפה הקיימים והנדרשים במצב זה. משרד המשפטים יקדם חקיקה בדגש על עבירות שימוש בנשק מכל הסוגים.
• יקודם שינוי בנושא הוצאת מכרזים ברשויות המקומיות.
• פעילות ממוקדת, מניעה וחיזוק תשתיות קהילתיות וחברתיות.

 

 

שלבים:


שלב ראשון - טווח מידי
• תכנית פעולה מבצעית-חקירתית-מודיעינית תוך הסטת כוחות שיטור ויחידות מיוחדות בדגש על יחידת להב, מס הכנסה ומע"מ. מיקוד הפעילות באזורים על פי מיפוי. פעילות השטח המבצעית תתקיים בעיקרה בשעות הלילה.
- באחריות השר לביטחון פנים ומפכ"ל המשטרה.
• רישות מצלמות ברשויות ערביות, בדגש על מקומות הומי קהל/ מוקדי פשיעה, על פי סדר עדיפויות של המשרד לביטחון פנים. המערכת תהיה מחוברת למוקד משטרה ולרשות המקומית/ אשכול. תיעדוף תקציבי יינתן באופן מידי לתוכנית זו.
- באחריות השר לביטחון פנים, מפכ"ל המשטרה ושר האוצר.
• איתור, גילוי וזיהוי שימוש בנשק שלא כדין בתוך הישובים, בסיוע טכנולוגי מצה"ל והעמדה לדין ושימוש בכלים מנהליים כלפי מוקדים ואתרים בהם מתבצע שימוש בנשק.
- באחריות המשרד לביטחון פנים, מפכ"ל המשטרה, משרד המשפטים ומשרד הביטחון.
• שינויי חקיקה:
החזקה ושימוש בנשק יהוו עילת מעצר נפרדת, כולל מעצר עד תום ההליכים.
- משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.

החזקת נשק מכל סוג שהוא תהווה עבירה בה יקבע עונש מינימום בחוק.
- משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.

העלאת הקנסות בגין החזקת נשק לסכומים משמעותיים.
- משרד המשפטים  והיועץ המשפטי לממשלה.

החזקת חלקי נשק תהווה עילה לפנייה להליך מנהלי. בנוסף ישונה חוק העבירות המנהליות.
-  משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.
• רשות המיסים תתמקד, בסיוע משטרת ישראל, בעבירות של  הוצאת "חשבוניות פיקטיביות" והלבנת הון.
- באחריות רשות המיסים, המשרד לביטחון פנים, מפכ"ל המשטרה, משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.
• רשות המיסים תפעל בהליכי שומה אזרחיים כלפי גורמי פשיעה ותתעדף פעילות זו אל מול שאר המשימות.
- באחריות רשות המיסים, המשרד לביטחון פנים, משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.
• המשטרה תוביל מאבק ממוקד בשיתוף צה"ל ושירות הביטחון הכללי בעבירות של ייצור וסחר בכלי נשק מהרשות הפלסטינית וריכוז כלל הפעילות מול עבריינות זו.
• עידוד מכרזים ברשויות המקומיות באמצעות המשכ"ל או על ידי ה"אשכולות", על מנת למנוע זיקה והפעלת לחץ על ראשי רשויות ומניעת כניסת עבריינים וארגוני פשיעה לתחום המכרזים.
- באחריות משרד הפנים, משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.

 

שלב שני - מיקוד פעילות ובניין הכוח.
(סיום שלב זה תוך שנתיים מתחילת התוכנית)
• יוקמו שני מפלגי פשיעה ייעודיים בלהב בנושא ארגוני פשיעה ופשיעה כלכלית.
• יחידת "יהלום" תוגדל משמעותית ותוכוון לטיפול ממוקד בפשיעה כלכלית בחברה הערבית.
• תוכנית "עיר ללא אלימות" תוגדל באופן משמעותי ועל פי תכנון. בנוסף, יוגמשו הקריטריונים לכניסה לתוכנית.
• השיטור העירוני יורחב וישונו הקריטריונים לפתיחת שיטור עירוני. לא רק גודל היישוב אלא גם מאפייני פשיעה וריחוק היישוב מתחנת משטרה יילקחו בחשבון.
• כלל שינויי החקיקה יושלמו וייושמו.

 

שלב שלישי - טווח בינוני ארוך.
(סיום שלב זה עד חמש שנים מתחילת התוכנית)

ככלל, ייבחנו כלל הנושאים שעלו בהמלצת ועדת המנכ"לים להתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית מחודש יולי 2020 בדגש על:
• השלמת תוכנית "בניין הכוח" של תחנות משטרת ישראל בחברה הערבית ובהתאמות המתבקשות.
• סיום והכנת כלל תוכניות המניעה ויישומן.
•  ייבחנו כלל תוכניות משרדי הממשלה השונים והמוכוונות שלהם לצמצום האלימות. תיקוף ובחינת תוכניות קיימות.
• יצירת תוכנית לתופעת "חוסר המעש" בעיקר בקרב גברים בגילאים 18-24:
- מסגרת תעסוקה ולימודים מיד לאחר סיום תיכון.
- שירות לאומי אזרחי.
• צמצום אלימות בבתי הספר תוך בחינת מדדי תוצאה אל מול תוכנית משרד החינוך שפועלת זה עתה.
• מענים בתחום הרווחה.
• רצף שיקומי.
• פיתוח מודלים למניעת הסלמת סכסוכים כדוגמת סכסוכי קרקעות או גבולות תוך לימוד מודלים מוכחים מהעולם ובשיתוף האקדמיה.
• פיתוח תשתיות פנאי, ספורט ותרבות כחלק מתפיסת מניעת אלימות.

כתבות נוספות שיעניינו אותך

בואו ניקח אחריות - יחד

אם האזרחים והממשלה יעבדו יחד, נמנע את הסגר, נפתח את שנת הלימודים.
איך עושים את זה?
חיסונים, מסיכות, תו ירוק. איזון נכון בין הבריאות לכלכלה.

המשך לקריאה

לראשונה מזה שלוש שנים, הממשלה אישרה את תקציב המדינה.

הממשלה ה-36 הביאה הבוקר בשורה גדולה לישראל במגוון תחומי החיים. לאחר שלוש וחצי שנים של שיתוק, עבר הבוקר תקציב חברתי שידאג לחלשים ויחזק את הכלכלה הישראלית.

המשך לקריאה

התחלה חדשה באירופה

עברו הרבה יותר מעשר שנים בהן לא דיבר אף שר ישראלי בפני כנס שרי החוץ של האיחוד. עכשיו הדברים משתנים. יש ממשלה חדשה, אנרגיה חדשה, הגיע הזמן להתחלה חדשה.

המשך לקריאה

בשורה עבור כל ישראלי שמאמין בשוויון

בג"ץ זיהה את העוול שטמון בתהום שנפערה בין זעקת הציבור לבין הממשלה הקודמת. כעת נפעל כדי שהתינוקות הבאים להורים גאים יוולדו מוקפים חום ואהבה ורופאים דוברי עברית. פורסם לראשונה ב-ynet

המשך לקריאה

צפו: יו"ר יש עתיד ושר החוץ, יאיר לפיד התייחס בפתח ישיבת הסיעה לחוק האזרחות:

אם האופוזיציה תצביע נגד החוק, היא תוכיח שיותר חשוב לה להיות נגד הממשלה, מאשר להיות בעד המדינה.

המשך לקריאה

ילדיו של אברהם אוהבים כדורגל

סיכום ביקור היסטורי באיחוד האמירויות>>‌‌ ‌‌

המשך לקריאה

אירוע מיוחד לציון חודש הגאווה בראשות סגן שר החוץ עידן רול

סגן שר החוץ עידן רול: "כדי ליצור שינוי צריך אנשים רבים מכלל זירות החיים. שינוי יכול להיעשות על ידי מחוקקים ודיפלומטים, עיתונאים ואמנים, אבל לא פחות מכך על ידי אנשים שעובדים בהייטק או במשרות שונות ומבקשים ממנהלי הHR שלהם לערוך אירוע גאווה במשרד. אתה לא חייב להיות אקטיבסט חברתי כדי להיות חלק חשוב בשינוי".

המשך לקריאה

הודעה משותפת למשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, משרד התחבורה ומשרד הכלכלה:

שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, שרת האנרגיה קארין אלהרר, השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג ושרת התחבורה מרב מיכאלי מצהירות: "נשתף פעולה בנושא מדיניות האקלים של ישראל, כדי להוביל להפחתה של 85% בפליטות גזי החממה של ישראל עד 2050"

המשך לקריאה

לאור המחירים הגבוהים לחופשות בישראל החליט שר התיירות יואל רזבוזוב, לא להמשיך את הקמפיין הקורא לחופשה עירונית בישראל

עוד בטרם נכנס שר התיירות יואל רזבוזוב לתפקידו יצא משרד התיירות בקמפיין בערוצי התקשורת המעודד חופשה בערים בישראל. אלא שמאז עלו מחירי החופשות, זאת בין היתר בגלל משבר הקורונה, העלויות הגבוהות, החוסר בעובדים ומגבלות הכניסה לישראל.

המשך לקריאה

סדרת שיתופי פעולה של השרה לשוויון חברתי

כחלק ממשלת האחדות והרצון לעבוד למען אזרחי מדינת ישראל, קידמה בשבוע האחרון השרה לשוויון חברתי, ח"כ מירב כהן, פעולות משותפות יחד עם שר האוצר, אביגדור ליברמן ושרת הפנים, איילת שקד.

המשך לקריאה

מצא את מטה השטח הקרוב אליך