הצטרפו אלינו!

מאבק בפשיעה החמורה והאלימות בחברה הערבית

16 פברואר 2021 17:17 | יש עתיד

כללי


תוכנית זו מבוססת על המלצות ועדת המנכ"לים להתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, על מפגשים רבים בנושא זה עם נציגי ציבור, ראשי רשויות, ארגונים, סקירות, מחקרים ונתונים סטטיסטיים וכן על ניסיון וידע אישי שנצבר לאורך שנים רבות במשטרת ישראל בהן ניהלתי ופיקדתי על המאבק המשולב בארגוני הפשיעה והפשיעה החמורה, בהקמת להב ובתפקידי כראש אגף חקירות ומודיעין.

 

עקרונות מרכזיים:

• ראש הממשלה יוביל את התוכנית ויעמוד בראש ועדת שרים שתתכנס פעם בשלושה חודשים.
• מנכ"ל משרד ראש הממשלה ירכז את התוכנית הממשלתית מול משרדי הממשלה השונים.
• החלטת ממשלה שהתקבלה בשנת 2006 בנושא המאבק בארגוני פשיעה תעבור התאמה ושינוי בהתאם לבעיות המיוחדות של הפשיעה במגזר הערבי. האורגנים שקמו בעקבות החלטה זו ימשיכו בפעולתם ויורחבו.
• תוכנית ארוכת טווח תטפל בבעיות השורש שמובילות לפשיעה בחברה הערבית בהתאם ללוחות זמנים מוגדרים ומדדים תוצאתיים.
• תיושם ותתוקצב התוכנית הממשלתית לאלימות במשפחה משנת 2017, תוך התאמות ותוספות לחברה הערבית.
• הרשות המקומית היא לבנת יסוד במאבק. על הממשלה לתמוך בכלל הפעילויות בתחום זה ברשויות המקומיות.
• בחינה ותיאום של כלל הגופים הפועלים בנושא האלימות בחברה הערבית והכוונתם, תוך יצירת ראייה כוללת אל מול מטרות ויעדים.
• איחוד מחדש של גופים שהופרדו ללא הצדקה מקצועית. הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, תוכפף למשרד לביטחון פנים.
• יוגדל הכוח האכיפתי בכל הקשור לתקיפה כלכלית ברשות המיסים, בפרקליטות ובמשטרה:
- הגדלת היחידות העוסקות בפשיעה מאורגנת ביחידת להב ובמחוזות בדגש על פשיעה כלכלית.
- יחידת "יהלום" ברשות המיסים תוגדל ותוכוון להפעלה ממוקדת בחברה הערבית.
• מרכז השלטון המקומי ו-ועד ראשי הרשויות הערביות יהיו שותפים מלאים בתכנון הפעילות בדגש על מניעת אלימות וחינוך בכל שלבי ביצוע התוכנית.
• מצב החירום מחייב שינוי חקיקה ומיצוי כלי ומנגנוני האכיפה הקיימים והנדרשים במצב זה. משרד המשפטים יקדם חקיקה בדגש על עבירות שימוש בנשק מכל הסוגים.
• יקודם שינוי בנושא הוצאת מכרזים ברשויות המקומיות.
• פעילות ממוקדת, מניעה וחיזוק תשתיות קהילתיות וחברתיות.

 

 

שלבים:


שלב ראשון - טווח מידי
• תכנית פעולה מבצעית-חקירתית-מודיעינית תוך הסטת כוחות שיטור ויחידות מיוחדות בדגש על יחידת להב, מס הכנסה ומע"מ. מיקוד הפעילות באזורים על פי מיפוי. פעילות השטח המבצעית תתקיים בעיקרה בשעות הלילה.
- באחריות השר לביטחון פנים ומפכ"ל המשטרה.
• רישות מצלמות ברשויות ערביות, בדגש על מקומות הומי קהל/ מוקדי פשיעה, על פי סדר עדיפויות של המשרד לביטחון פנים. המערכת תהיה מחוברת למוקד משטרה ולרשות המקומית/ אשכול. תיעדוף תקציבי יינתן באופן מידי לתוכנית זו.
- באחריות השר לביטחון פנים, מפכ"ל המשטרה ושר האוצר.
• איתור, גילוי וזיהוי שימוש בנשק שלא כדין בתוך הישובים, בסיוע טכנולוגי מצה"ל והעמדה לדין ושימוש בכלים מנהליים כלפי מוקדים ואתרים בהם מתבצע שימוש בנשק.
- באחריות המשרד לביטחון פנים, מפכ"ל המשטרה, משרד המשפטים ומשרד הביטחון.
• שינויי חקיקה:
החזקה ושימוש בנשק יהוו עילת מעצר נפרדת, כולל מעצר עד תום ההליכים.
- משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.

החזקת נשק מכל סוג שהוא תהווה עבירה בה יקבע עונש מינימום בחוק.
- משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.

העלאת הקנסות בגין החזקת נשק לסכומים משמעותיים.
- משרד המשפטים  והיועץ המשפטי לממשלה.

החזקת חלקי נשק תהווה עילה לפנייה להליך מנהלי. בנוסף ישונה חוק העבירות המנהליות.
-  משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.
• רשות המיסים תתמקד, בסיוע משטרת ישראל, בעבירות של  הוצאת "חשבוניות פיקטיביות" והלבנת הון.
- באחריות רשות המיסים, המשרד לביטחון פנים, מפכ"ל המשטרה, משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.
• רשות המיסים תפעל בהליכי שומה אזרחיים כלפי גורמי פשיעה ותתעדף פעילות זו אל מול שאר המשימות.
- באחריות רשות המיסים, המשרד לביטחון פנים, משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.
• המשטרה תוביל מאבק ממוקד בשיתוף צה"ל ושירות הביטחון הכללי בעבירות של ייצור וסחר בכלי נשק מהרשות הפלסטינית וריכוז כלל הפעילות מול עבריינות זו.
• עידוד מכרזים ברשויות המקומיות באמצעות המשכ"ל או על ידי ה"אשכולות", על מנת למנוע זיקה והפעלת לחץ על ראשי רשויות ומניעת כניסת עבריינים וארגוני פשיעה לתחום המכרזים.
- באחריות משרד הפנים, משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.

 

שלב שני - מיקוד פעילות ובניין הכוח.
(סיום שלב זה תוך שנתיים מתחילת התוכנית)
• יוקמו שני מפלגי פשיעה ייעודיים בלהב בנושא ארגוני פשיעה ופשיעה כלכלית.
• יחידת "יהלום" תוגדל משמעותית ותוכוון לטיפול ממוקד בפשיעה כלכלית בחברה הערבית.
• תוכנית "עיר ללא אלימות" תוגדל באופן משמעותי ועל פי תכנון. בנוסף, יוגמשו הקריטריונים לכניסה לתוכנית.
• השיטור העירוני יורחב וישונו הקריטריונים לפתיחת שיטור עירוני. לא רק גודל היישוב אלא גם מאפייני פשיעה וריחוק היישוב מתחנת משטרה יילקחו בחשבון.
• כלל שינויי החקיקה יושלמו וייושמו.

 

שלב שלישי - טווח בינוני ארוך.
(סיום שלב זה עד חמש שנים מתחילת התוכנית)

ככלל, ייבחנו כלל הנושאים שעלו בהמלצת ועדת המנכ"לים להתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית מחודש יולי 2020 בדגש על:
• השלמת תוכנית "בניין הכוח" של תחנות משטרת ישראל בחברה הערבית ובהתאמות המתבקשות.
• סיום והכנת כלל תוכניות המניעה ויישומן.
•  ייבחנו כלל תוכניות משרדי הממשלה השונים והמוכוונות שלהם לצמצום האלימות. תיקוף ובחינת תוכניות קיימות.
• יצירת תוכנית לתופעת "חוסר המעש" בעיקר בקרב גברים בגילאים 18-24:
- מסגרת תעסוקה ולימודים מיד לאחר סיום תיכון.
- שירות לאומי אזרחי.
• צמצום אלימות בבתי הספר תוך בחינת מדדי תוצאה אל מול תוכנית משרד החינוך שפועלת זה עתה.
• מענים בתחום הרווחה.
• רצף שיקומי.
• פיתוח מודלים למניעת הסלמת סכסוכים כדוגמת סכסוכי קרקעות או גבולות תוך לימוד מודלים מוכחים מהעולם ובשיתוף האקדמיה.
• פיתוח תשתיות פנאי, ספורט ותרבות כחלק מתפיסת מניעת אלימות.

כתבות נוספות שיעניינו אותך

התחנה הבאה: ממשלה שפויה

האוטובוס של יש עתיד חוזר לכבישים ועד יום הבחירות יסיירו בו חברי הכנסת בכל רחבי הארץ

המשך לקריאה

יש עתיד לספורט בישראל

יו"ר מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד: "כל ילד בארץ צריך חוג ספורט אחד בחינם"

המשך לקריאה

על מה נדבר ביום האישה

ביום האישה הזה - בשנת 2021 - על מה נדבר? האם נדבר על כל ההצלחות - על כך שהפמיניזם הוא המהפכה המוצלחת ביותר ב-100 השנים האחרונות? על ההישגים במלחמה על זכויות, שוויון, שיח וביטחון?

המשך לקריאה

"ישראל צריכה עוד שדה תעופה גדול והוא צריך להיות בנבטים"

יש עתיד, הציגה בנבטים את תוכניתה להקמתו של שדה תעופה בינלאומי בנגב. באירוע הדגיש יו"ר המפלגה יאיר לפיד את חשיבות הקמת שדה התעופה לפיתוח האזור, התיירות והעסקים:

המשך לקריאה

יש עתיד למאבק במשבר האקלים

מפלגת 'יש עתיד' הציגה תכנית חילוץ ירוקה לטיפול במשבר האקלים והגנה על הסביבה. את התכנית הציגו יו"ר המפלגה יאיר לפיד וחה"כ יוראי להב הרצנו האחראי על תחום האקלים במפלגה.

המשך לקריאה

שני מצטרפים חדשים למפלגת יש עתיד

השבוע הצטרפו אל יש עתיד שני תומכים בולטים מקרב השלטון המקומי. ראשון שבהם היה אמיר כוכבי - ראש עיריית הוד השרון. כוכבי, בן 40, בעל נסיון עבר בעבודה פרלמנטרית, ומכהן בתפקיד משנת 2018.

המשך לקריאה

המצע שלנו בשבילכם

את מצע יש עתיד התחלנו לכתוב ב-2012 ואנחנו ממשיכים כל הזמן. הוא מורכב משני יסודות. אחד יציב, קשיח ועקרוני. השני סקרן, ערני, כמעט חסר מנוחה. המצע שלנו מכיל עקרונות ברזל שלא נזוז מהם לעולם, אבל הוא גם מסמך חי, משתנה, מתפתח.

המשך לקריאה

נבחרת יש עתיד לכנסת ה-24

השבוע הגשנו את רשימת 'יש עתיד' בבחירות לכנסת ה-24. אחרי שהוגשה הרשימה לוועדת הבחירות המרכזית, הציג יו"ר המפלגה יאיר לפיד את נבחרת המועמדים, ואמר כי זו "רשימה מנוסה ויעילה של מקצוענים שבאים לעבוד".

המשך לקריאה

יש עתיד לגיל השלישי

היום (א') הצגנו את תכנית העבודה של 'יש עתיד' למען האזרחים הוותיקים. יו"ר מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד, פתח את האירוע ואמר: ״לא ננוח עד שאנשים מעל גיל 60 יקבלו את מה שמגיע להם מהמדינה שבנו״.

המשך לקריאה

יש עתיד למרחב הכפרי ולהתיישבות העובדת בישראל

מפלגת 'יש עתיד' הציגה השבוע את ״תוצרת הארץ״ - מטה ההתיישבות העובדת של המפלגה. את אירוע ההשקה הובילו יו"ר המפלגה יאיר לפיד

המשך לקריאה

מצא את מטה השטח הקרוב אליך