הצטרפו אלינו!

יישום מסקנות ועדת ששינסקי 2

ליצירת מנגנון הוגן יותר לניהול ולמיסוי הרווחים משימוש במשאבי הטבע של מדינת ישראל, שהם משאב ציבורי שלציבור יש זכות להינות מההכנסות בגינו.


שלטון איכותי הוא קודם כל שלטון שבכל פעולה שהוא עושה יש לו רק אינטרס אחד: טובת האזרח. כל המשאבים הציבוריים – כספי המיסים, אוצרות הטבע של המדינה, הקרקעות – הכל צריך להיות מנותב לשם. במשך שנים התנהל כאן משחק לא הוגן.

'יש עתיד' פעלה להגדלת ההכנסות לקופת המדינה משימוש במשאבי הטבע של מדינת ישראל, שהם נכס של הציבור.


המיסים שישולמו למדינה בגין השימוש במשאבי הטבע יאפשרו את הרחבת השירותים החברתיים הניתנים לאזרחי ישראל והקלת יוקר המחייה שלהם, ללא העלאת מיסים שתכביד יותר על מעמד הביניים. מדובר בשלב הראשון בתהליך להחזרת השליטה על התמורה ממשאבי הטבע לציבור. יישום כלל הצעדים אמור היה להכניס לקופת המדינה כ400 מיליון שקלים בשנה, שיחזרו אל הציבור כשירותים חברתיים איכותיים ורחבים יותר והקלת יוקר המחייה.


עיקרי ההמלצות הסופיות של הוועדה כללו הטלת מס רווחי יותר על משאבי טבע, הצפוי להעלות את שיעור החלק אותו מקבל הציבור ל-46%-55%, הטלת תמלוג אחיד על כלל משאבי הטבע שאינם גז ונפט, העומד על 5%, בהתאם לשאר העולם. בנוסף, הומלץ על הקמת גוף לגביית תמלוגים, ופיקוח של רשות המיסים על מחירי העברה , על מנת להבטיח כי רווחים הנובעים מהמשאב לא יועברו הלאה לתעשיית ההמשך והציבור יוכל ליהנות מהם. הוועדה מצאה כי מבנה מערכת מיסוי משאבי הטבע בישראל כיום אינו מעניק לציבור חלק ראוי  מהרווחים הנובעים ממשאבי הטבע המצויים בישראל.

 

המלצות ועדת ששינסקי 2 שהקים לפיד לבחינת החלק היחסי אותו מקבלת המדינה כתוצאה משימוש במשאבי טבע אושרו בקבינט הכלכלי-חברתי של הממשלה. המלצות אלו כוללות הטלת רווחי יתר בשיעור של 42%.


יישום המלצות הועדה נעצר בשל החלטת ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולהוביל לבחירות מוקדמות.

 

מה עוד עשינו? לכל הרפורמות

רפורמות נוספות