הצטרפו אלינו!

יישום הדרגתי של מסקנות ועדת אלאלוף

הטיפול בעוני בישראל הוזנח במשך שנים רבות ונגרם, בין היתר, על ידי מדיניות קצבאות שהייתה הסימפטום הבולט של מדיניות הסתר פנים של הממשלה מאוכלוסייה הולכת וגדלה, והיעדרות של קבוצות שלמות ממעגל העבודה בישראל.

שר הרווחה לשעבר, מאיר כהן, הקים לראשונה ועדה מקצועית מיוחדת, למלחמה בעוני בישראל. על הועדה הוטל למפות את מוקדי העוני בישראל ואת הגורמים להיווצרו, כמו גם לגבש המלצות מעשיות שיאפשרו לטפל בשורשי העוני ולחלץ קבוצות שלמות בחברה הישראלית מתוכו.
הוועדה הגדירה לראשונה מהו עוני – כלכלי, חינוכי, תעסוקתי ובריאותי - וגיבשה צעדים אופרטיביים למלחמה בו.

המלצות הוועדה, אשר אומצו במלואן על ידי כהן, היו אמורות להיות מיושמות באופן מדורג בתקציב 2015, תקציב שאישורו נעצר בשל החלטת ראש המשלה לצאת לבחירות מוקדמות

לכל הרפורמות ברווחה

רפורמות נוספות