הצטרפו אלינו!

ייעול מנגנון הפיקוח על המחירים

שינוי מנגנונים בירוקרטיים על מנת להבטיח שהמצרכים והשירותים המפוקחים נמכרים לציבור במחיר הוגן.


הבטחת יישום אפקטיבי של הפיקוח לטובת הצרכנים על ידי יצירת מדיניות אחידה לגבי אופן הפיקוח על המצרכים והשירותים, הגברת השקיפות לציבור ואכיפה יעילה יותר של החוק.


שר האוצר, יאיר לפיד, יזם וקידם תכנית לייעול מנגנון הפיקוח על המחירים שאושרה על ידי הקבינט החברתי כלכלי. התכנית נועדה להבטיח שלוועדת המחירים ולמפקחים במשרדים יהיו הסמכויות והכלים המתאימים לפקח בצורה המיטבית, ולוודא שהמצרכים והשירותים המפוקחים נמכרים לציבור במחיר הוגן. בנוסף, שיטת הפיקוח בענפים השונים תהיה אחידה ככל הניתן. לצורך כך הוקמה מערכת ניהול מרכזית ממוחשבת למעקב ובקרה על פעולות יישום הפיקוח.


על מנת לייעל את מנגנוני האכיפה של החוק, החוק יקנה למפקחים סמכות להטיל עיצומים כספיים בשל הפרת הוראות החוק, במקביל לסמכויות האחרות ולאחריות הפלילית הקבועות כיום בחוק. בנוסף לייעול מנגנון הפיקוח על המחירים, יזם שר האוצר, יאיר לפיד, מהלך שיעודד השקעה בחברות צעירות, שיאפשר מתן תמריצי מס שיסייעו לחברות צעירות לפתח רעיונות חדשניים עד לכדי ביסוסן כחברות גדולות במשק.

 

לכל רפורמות יוקר המחייה

רפורמות נוספות