הצטרפו אלינו!

טיפול במשבר ביה“ח הדסה

יקבל תמיכה של כ- 1.3 מיליארד שקלים כדי למנוע את סגירתו ולהבטיח את המשך פעילות המחלקות בביה"ח.

שר האוצר לשעבר, יאיר לפיד, ושרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, הצליחו להביא לתכנית לטיפול במשבר ביה"ח הדסה, בית חולים ציבורי הנתון בבעלות פרטית. בית החולים יקבל תמיכה של כ1.3 מיליארד שקלים כדי למנוע את סגירתו ולהבטיח את המשך פעילותו ויציבותו הכלכלית.


הגרעון השוטף של בית החולים התקרב ל- 200 מיליון שקלים בשנת 2011. לצד סיום מהיר של המשבר, פעלה השרה לשעבר, יעל גרמן, לטיפול בבעיות מהשורש, תוך קביעת מנגנונים שיבטיחו את המשך פעילותו התקינה של בית החולים לאורך זמן, לטובת ציבור המטופלים. ההסכם יכלול כלי בקרה מוסדרים, שיקנו למדינה סמכויות בפועל בניהול השוטף ויגבירו את הפיקוח והמעקב אחר יציבותו הפיננסית של בית החולים.


המתווה שהובילה גרמן קובע שינוי משמעותי במבנה התאגידי, כולל שינוי הרכב הדירקטוריון, העמדת חשב מלווה בבית החולים מטעם המדינה, ושינוי עקרונות שירותי הרפואה הפרטיים, כך שלא יתבצעו בשעות הבוקר, על חשבון הציבור שמשתמש בשירותי הרפואה הציבוריים וממתין ארוכות לטיפולים ולא מתוך חדר המיון, למעט במקרים יוצאי דופן, שיצטרכו לקבל את אישור משרד הבריאות.

רפורמות נוספות