הצטרפו אלינו!

טיפול במחלות יתומות

בחינת המחלות הנדירות ובדיקת תמריצים רוחביים, קידום המחקר ומכלול השירותים הניתנים לחולים בהן.

כחלק משאיפתה של 'יש עתיד' לספק תנאי בריאות מקסימאליים לכלל האוכלוסייה, בהתאם לצרכים השונים, יזמה שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, תכנית לטיפול במחלות יתומות. מדובר במחלות נדירות שבשל כך, אין אינטרס כלכלי לחברות לפתח טיפולים להם.


שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן הקימה ועדה רחבה לבחינת אופני הטיפול האפשריים באוכלוסייה זו.  לאחר 8 חודשים של עבודה אינטנסיבית ובחינת מקורות רבים, הוגשו המלצות רבות, שכללו המלצות בתחומים של ייעוץ גנטי ותקציבים לפיתוח מחקר, שהוצאתם אל הפועל נעצרה.


היוזמה נעצרה, בשל החלטתו של ראש הממשלה לפרק את הממשלה ולצאת לבחירות מוקדמות.

רפורמות נוספות