הצטרפו אלינו!

טיפול במוסר התשלומים של המדינה לספקיה

גובשו כללים חדשים לתשלום לספקים, רובם עסקים קטנים ובינוניים, המספקים מוצרים ושירותים למשרדי הממשלה, המקצרים את זמן התשלום ומשפיעים על מוסר התשלומים במשק כולו.


העסקים הקטנים והבינוניים הם המגזר הגדול ביותר במשק הישראלי; הם מהווים כ- 99% מהעסקים הרשומים בישראל, תורמים למשק כמעט מחצית מהתמ"ג ומעסיקים כ-55% מהמועסקים במגזר הפרטי. שר האוצר, לפיד, נקט בשורה של רפורמות חסרות תקדים, המהוות מהפכה של ממש בעולם העסקים הקטנים והבינוניים, מתוך הבנה כי יש למדינה אחריות לסייע להם ככל שניתן, וכי שגשוגם והצלחתם תצעיד את המשק כולו קדימה.


ממדגם שנערך בין ינואר 2012 ליוני 2013 עלה כי 67% מהתשלומים שביצעה המדינה לספקים שלה נעשו באיחור. חלק לא מבוטל מהספקים האלה הם עסקים קטנים, שהעיכוב בתשלום גרם לפגיעה בתזרים המזומנים שלהם. 


התופעה הזו לא רק שגורמת נזק כלכלי, היא גם אינה הגונה ואינה הוגנת. אין שום הצדקה לכך שספקים קטנים, שגם ככה נאבקים מדי יום לשרוד במציאות כלכלית לא פשוטה, יעניקו למדינה, שהיא הקניין המרכזי במשק, הלוואה בלי ריבית מכספם הפרטי. לצורך כך, כינס שר האוצר לשעבר יאיר לפיד ועדה בראשות החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי, שהתבקשה ליצור מנגנון תשלומים אחיד, שישים סוף למוסר התשלומים הירוד של הממשלה. זה לא פשוט: כי מדובר בעשרות אלפי הזמנות, דרך משרדים שונים, בתנאים שונים, חלק מההזמנות האלה קבועות, חלקן חד פעמיות, לכל אחת מהן יש סיפור אחר וסיבה אחרת והיקף אחר. 
 

בעקבות המלצות הוועדה הוחלט להגביל את מועד התשלום לעסקאות עד 50 אלף ₪ ל24 ימים מיום הגשת החשבונית. צעד זה חל על כ-85% מסך ההזמנות למשרדי הממשלה ומהווה בשורה עבור עסקים קטנים ובינוניים. בנוסף, הוחלט כי התשלום להזמנות מעל 50 אלף ₪ יתבצע עד 30 יום מיום הגשת החשבונית.

כדי להקל על בעלי העסקים להגיש חשבוניות למדינה נפתח אתר להגשה מקוונת של חשבוניות. כמו כן נקבעו נהלים לטיפול במקרה של איחור בתשלומים. 

 

לכל הרפורמות עבור עסקים קטנים

רפורמות נוספות