הצטרפו אלינו!

חוק השוויון בנטל

הבטחנו ואנחנו מקיימים! חוק השיוויון בנטל עבר לא מעט גילגולים, אבל העקרון נשאר זהה: אין דבר כזה זכויות בלי חובות. לכולנו יש אחריות על גורלה של המדינה. על הבטחון הלאומי.


היום, החוק הזה עבר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. עשר שנים עמדנו בהפגנות ובצמתים והבטחנו שהיום הזה יגיע. הבטחנו שלא נעצור ולא נשקוט ולא ננוח עד שזה יקרה, ואכן לא עצרנו. הממשלה הזו והמפלגה הזו, יש עתיד, ממשיכים לקיים הבטחות. אנחנו עושים מהלכים שבמשך שנים על גבי שנים אף אחד לא העז לגעת בהם. בבטחון, בכלכלה, בחברה הישראלית. זה לא חוק מושלם, אבל הוא יוביל לזה שיותר חרדים יתגייסו, יותר חרדים ילכו לשירות לאומי, והרבה הרבה יותר חרדים ייצאו לשוק העבודה ויהיו חלק מהכלכלה הישראלית. זה כוחו של המרכז. במקום ססמאות, פשרות מעשיות שמביאות תוצאות. מבטיחים ומקיימים.

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות