הצטרפו אלינו!

חוק השוויון בנטל

הבאנו לאישורו של שינוי היסטורי שיצר חוק אחד לכולם, לאחר 65 שנים בהם השוויון בנטל היה לסוגיה החברתית המשמעותית והמפלגת ביותר בציבוריות הישראלית.

החוק מטיל חובת התייצבות כללית ומכיל סנקציות פליליות על המשתמטים משירות ועל אי עמידה ביעדי הגיוס בשנה הקובעת; מציב באמצעות החלטת הממשלה יעדי גיוס ברורים לשירות צבאי ואזרחי של הציבור החרדי, אשר עולים משנה לשנה.

 

'יש עתיד' הובילה לחקיקת פתרון לסוגיה החברתית המשמעותית והמפלגת ביותר בציבוריות הישראלית, שבמשך 65 שנים לא הצליחו לטפל בה. ממשלות נפלו, קואליציות התפרקו ואותן מפלגות שיצאו נגד החוק היו אלו שברחו כל השנים מטיפול מהותי בבעיה. חוק השוויון בנטל מסדיר את חובת הגיוס לחילונים ולחרדים כאחד, על החובות והזכויות הנגזרות ממנה.

 

לא עוד חוק טל, או מתווים זמניים ופרטניים כאלו ואחרים, אלא חוק אחד לכולם. ההסדר שגובש מתחשב בצרכי האוכלוסייה החרדית מחד, ומאידך מייצר לראשונה, חוק אחד לכולם המטיל חובת גיוס גם על הציבור החרדי בישראל. במחזור הגיוס 2013-2014 נרשמה עליה של 39% בשיעור החרדים שהתגייסו לצה"ל לעומת מחזור הגיוס שקדם לו.


מאז נחקק החוק לשוויון בנטל יושמו צעדים מעשיים רבים שמטרתם סיוע ועידוד יציאה לעבודה של הציבור החרדי. פתיחת מרכזי הכוון תעסוקתי ועיבוי המרכזים הקיימים, בניית תכניות ייעודיות לתעסוקת חרדים ושחרור החרדים מחובת הלימוד בישיבות, יצרו מציאות חדשה בישראל. הנתונים הדרמטיים שנמדדו מראים עליה של 300% במספר החרדים אשר פנו למרכזי ההכוון התעסוקתי בבקשה להשתלבות בשוק העבודה. נתונים אלה משקפים מגמה רחבה של שינוי בציבור החרדי, אשר הופך מציבור נתמך על ידי המדינה, למנוע צמיחה כלכלי למשק.


יישום החוק, על מאפייניו השונים, החל באופן מיידי. הוצבו יעדי גיוס הדרגתיים ושאפתניים לחברה החרדית, על מנת לייצר תהליך הדרגתי אל מול אוכלוסייה זו. לצד יעדי הגיוס גובשה מערכת תמריצים כלכליים משמעותיים (חיוביים ושליליים) על הישיבות, במטרה לעודד גיוס ולמנוע השתמטות.. מעבר לכך, החוק קובע מנגנוני פיקוח ובקרה במשרד הביטחון ומנגנוני העברת מידע בין משרד הביטחון למשרד החינוך, לייעול הפיקוח והמעקב.


בנוסף, נוספו מסלולי שירות אזרחי מגוונים ומשמעותיים, אשר במסגרתם ישרתו החרדים במשטרת ישראל, במכבי האש, ובשירות בתי הסוהר, זאת בנוסף להגדלה משמעותית של היקף השירות האזרחי.


החוק יאפשר לאלפי חרדים להיכנס למעגל העבודה ולהפוך לאזרחים יצרניים. מדובר במנוף צמיחה אמיתי לכלכלת ישראל.


לראשונה הוצג חוק שנוסח בצורה אחראית, הדרגתית ומאוזנת, 'יש עתיד' עמדה נחושה על עקרונותיה, גם מול ניסיונות מתוך הקואליציה למסמס ולעקר את החוק.

 

לכל הרפורמות בנושא שיוויון בנטל

 

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות