הצטרפו אלינו!

חוק ברית הזוגיות האזרחית

חוק המאפשר לכל שני בני אדם למסד את אהבתם באופן רשמי.

'יש עתיד' מאמינה כי לכל זוג, שני בני אדם, עומדת הזכות להחליט כיצד למסד את הקשר הזוגי שלהם ולממש את אהבתם. הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית מאפשרת לכל שני בני אדם למסד את הזוגיות שלהם. החוק יאפשר לכל אדם חופש בחירה בין מסלול אזרחי-חילוני למסלול דתי, לקיום מסגרת זוגית-משפחתית אזרחית, ויביא לשוויון זכויות מלא בין זוגות שנישאו בנישואים דתיים לבין אלו שבאו בברית הזוגיות האזרחית.


לדין הדתי יש כיום בעלות בלעדית על מוסד הנישואין. מציאות זו פוגעת פגיעה קשה בזכויות היסוד של חלקים נרחבים בציבור, שאינם יכולים למסד חיי משפחה במסגרת אזרחית מוכרת, או של אוכלוסיות שאינן יכולות להינשא כלל על פי החוק הדתי היהודי. מצוקה זו הובילה לפיתוח מסלולים עוקפים לנישואין הדתיים כבחירה בסטטוס ה"ידועים בציבור" או נישואים בחו"ל.

מסלולים אלה כוללים פתרונות נקודתיים וחלקיים בלבד, ואינם מבטיחים ודאות משפטית ויציבות למערכת היחסים בין בני הזוג. בנוסף, הזוגות שאינם יכולים או מעוניינים למסד את חיי משפחתם באופן דתי, נאלצים לשאת בהוצאות כלכליות כבדות הכרוכות בנישואים מחוץ למדינה,  ואף מאבדים את החוויה היסודית של מיסוד הזוגיות שלהם במדינה בה הם חיים, בשפתם, בתרבותם ובלוויית משפחתם וחבריהם. היעדרותו של מסלול חלופי למסגרת הדתית, מביא להעמקת הקרעים ולהתרחקות של רבים מהמסורת הדתית.


סיעת 'יש עתיד' הגישה לכנסת הצעת חוק "ברית הזוגיות האזרחית", במטרה לאפשר לכל אזרח ישראלי, יהודי או לא יהודי, גאה או סטרייט, לקבל הכרה ממדינתו בזכותו לאהוב. הצעת חוק "ברית הזוגיות האזרחית" נועדה לאפשר לכל אדם לקיים חיי משפחה במסגרת משפטית-אזרחית מוכרת על פי חוק, באמצעות הקמת מוסד משפטי-אזרחי חדש שיתקיים לצד מוסד הנישואין, מבלי לפגוע במעמדם או באופיים של הנישואין והגירושין הדתיים.


מוסד ברית הזוגיות אינו מבקש לקרוא תיגר על הממסד הדתי, להתחרות או להתנגש בו, אלא להיות קשוב ולכבד את חירותם של אלה שאין ביכולתם או ברצונם למסד את חיי משפחתם באופן דתי, ועדיין לקבל זכויות שוות. הצעת החוק מגלמת בתוכה הצעת פשרה המבוססת על הצעות חוק רבות שהוצגו לאורך השנים על ידי גורמים שונים מהמגזר הדתי והחילוני, בניסיון לדיאלוג ביצירת מציאות המאפשרת הגשמתם של זכויות יסוד תוך מתן כבוד הדדי לתפישות הערכיות השונות, אותה מובילה יש עתיד.

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות