הצטרפו אלינו!

התוכנית לצמצום פערים

תוספת מיליארד שקלים (150,000 שעות לימוד) למודל תקצוב חדש אשר מקדם שוויון הזדמנויות ומצמצם פערים בין אוכלוסיות חלשות לחזקות ובין מרכז לפריפריה.

על פי המודל החדש, על כל שעת לימוד שמקבלים תלמידים מרקע חזק, מקצה מערכת החינוך 6 שעות תגבור לתלמידים מרקע חלש במקצועות שפה, מתמטיקה ואנגלית. המודל החדש יוטמע לאורך חמש שנים, בתהליך הדרגתי.


מערכת החינוך צריכה להיות מחויבת לכל תלמידיה ולהעניק תמיכה מוגברת לחלשים, על מנת להביא לצמצום הפערים החברתיים ולהעניק לכל ילדינו שוויון הזדמנויות. התכנית שהוביל שר החינוך לשעבר פירון יצרה מהפך בחלוקת התקציבים במערכת החינוך - תלמידים מרקע חלש ובתי ספר חלשים יזכו ליותר שעות לימוד - שפה, מתמטיקה ואנגלית.

 

לפני התכנית, בתי הספר החלשים ביותר לא בהכרח קיבלו את התקציב הגבוה ביותר, ובמקרים מסוימים, אף קיבלו פחות מבתי ספר חזקים מהם. מודל התקצוב החדש שקידם שי פירון יעניק תוספת משמעותית של מיליארד שקלים, המתבטאים ב150,000 שעות, לסל שעות התגבור, באופן שיעודד שוויון הזדמנויות.
על כל שעת תגבור אחת לתלמידים מרקע חזק, מערכת החינוך תקצה 6 שעות תגבור לתלמידים מרקע חלש (לעומת יחס של 1 ל3 שניתן לפני כן) . בנוסף לכך, הוקטן היקף שעות ההוראה שמתוקצבות שלא לפי אמות מידה דיפרנציאליות, ותוקצבו שעות הוראה עבור אוכלוסיות ייחודיות כגון: תלמידים עולים, מחוננים, מצטיינים. בנוסף, הוגדלו שעות הטיפוח ליותר מפי 2 בבתי הספר היסודי וכפי 3 בחטיבות הביניים. המודל החדש יוטמע לאורך חמש שנים, בתהליך הדרגתי.

 

לכל הרפורמות בחינוך

רפורמות נוספות