הצטרפו אלינו!

השוואת דמי לידה לנשים עצמאיות

ביטול האפליה של נשים עצמאיות בחישוב דמי הלידה ביחס לנשים שכירות, הגורם להדרת נשים מעולם היזמות

הצעת החוק של יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, ח"כ ד"ר עליזה לביא מ'יש עתיד', בשיתוף עם ויצ"ו ישראל, קובעת כי גובה דמי לידה המוענקים לנשים עצמאיות יחושבו על פי שניים עשר החודשים שקדמו ללידה, ולא יכללו את אלו שלאחר הלידה.  המצב הקיים היום יוצר אפליה בחוק של נשים עצמאיות. גובה דמי הלידה של נשים עצמאיות נקבע על בסיס שנתי ולא חודשי (כפי שנקבע לנשים המועסקות כשכירות) ומתייחס גם להכנסות האישה לאחר הלידה. מנגנון חישוב זה פוגע בנשים עצמאיות רבות, שמן הסתם היקף העבודה שלהן ושכרן מצטמצם לרב לאחר הלידה, ומפלה אותן לעומת הנשים השכירות.


דמי הלידה במצב הקיים מחושבים באופן שאינו לוקח בחשבון את הקשיים שבחזרה לעבודה וההתאמות הנדרשות מצד האם העובדת העצמאית בחזרה זו, בעולם בו האחריות על טיפול בילדים חלה באופן כמעט גורף עליהן. יוזמה זו שואפת להבטיח כי אם אכן הייתה ירידה בשכר העובדות העצמאית, היא תוכל לבחור ששכרה שנלקח בחשבון יחושב לפי הכנסות השנה הקודמת ללידה.


יוזמתה של עליזה לביא שואפת למנוע מצב בו יפגעו זכויותיהן של נשים עצמאיות, אשר גם כך נאלצות  להתמודד עם קשיים רבים העומדים בפניהן לאחר לידה, בשילוב המטלות הנדרש שבין גידול ילד לניהול עסק. זאת במטרה להסיר את המכשול המפלה לנשים עצמאיות החוסם יזמות, עצמאות כלכלית והעצמה אישית.


ההצעה עברה דיון בטרומית ואושרה בוועדת השרים לחקיקה, אך לא נקבע לו מועד לדיון לקריאה ראשונה למעלה משנה, ולמעשה נעצר בשל פיזור הכנסת וההליכה לבחירות.

 

לכל הרפורמות עבור נשים

התקדמות החוק
  • הצעה
  • אישור ממשלה
  • קריאה טרומית
  • קריאה ראשונה
  • ועדות
  • קריאה שנייה
  • קריאה שלישית
  • חוק

רפורמות נוספות