הצטרפו אלינו!

הרחבת יישום מסקנות דו“ח דורנר לשילוב ילדים בעלי מוגבלויות, מ-78 ילדים ל-1,147 ילדים

'יש עתיד' רואה בממשלה כנותנת שירותים, האחראית על מתן שוויון הזדמנויות, על רווחתם ועל מיצוי הפוטנציאל האישי של כלל אזרחיה.

כחלק מתפיסה זו, החליט שר החינוך לשעבר, שי פירון, להרחיב באופן משמעותי יישומן של מסקנות דו"ח ועדת דורנר לשילובם של ילדי החינוך המיוחד במסגרות החינוך הרגילות. התוכנית הורחבה מ-78 ילדים לכמות של ל-1,147 ילדים בערים: חולון, מעלה אדומים וטירת כרמל.


ועדת דורנר הוקמה בשנת 2007 על רקע אפליה ארוכת שנים וחלוקת תקציבים בלתי שוויונית בין תלמידים עם מוגבלויות הלומדים במסגרות חינוך מיוחד לאלו המבקשים להשתלב במסגרות החינוך הרגיל (התלמידים המשולבים). באותה עת, עקב שיקולים תקציביים, נשללה ההזדמנות מתלמידים רבים בחינוך המיוחד למצות את הפוטנציאל הגלום בהם ולהשתלב במסגרות החינוך הרגיל.


לפי המלצות הדו"ח, שהוגש בשנת 2009, יש לתת להורים ולילד בעל הצרכים המיוחדים, ככל שניתן, זכות לבחור במסגרת החינוכית שבה ילמד (חינוך מיוחד או שילוב בחינוך הרגיל).  בנוסף, המליץ הדו"ח לתת לכל ילד תקציב אישי, שיתבסס על אפיון תפקודו ולא רק על לקותו, ושיוקצה למסגרת החינוכית בה הוא לומד. הרחבה זו שקידם שי פירון, תורמת ליישום מסקנות אלו, במטרה לקדם את זכותו של התלמיד למצות את יכולותיו ולהשתלב בקהילה בה הוא חי.

 

לכל הרפורמות בחינוך

רפורמות נוספות