הצטרפו אלינו!

הרחבת הסדרי הבחירה באשפוז הכללי

'יש עתיד' פועלת על מנת להנגיש את שירותי הבריאות הציבורית לכלל הציבור, ולספק לו שירותים נאותים, שיקלו על יוקר המחייה שלו ויממשו את זכויותיו הרפואיות באופן מקסימאלי.

שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, יזמה את הרחבת הסדרי הבחירה באשפוז הכללי.

כיום, אדם שנדרש להתאשפז, נשלח על ידי קופת החולים לאשפוז בבית חולים בהתאם למקום מגוריו. זאת בשל אלמנט כלכלי הנובע מהסכמי הסדרי בחירה. הסדרים אלו לא לוקחים בחשבון מקרים בהם אדם מעדיף להתאשפז בבית חולים אחר בשל מגוון סיבות, כקרבה למשפחתו.  


יוזמתה של שרת הבריאות לשעבר, יעל גרמן, המהווה יישום למסקנות ועדת גרמן לשיפור הרפואה הציבורית, מציעה להרחיב את בתי החולים המוצעים למטופל לצורך אשפוז ל-3 בתי חולים, על פי כללים. קבועים, ובכך לאפשר לאזרח חופש וכוח רחבים יותר.


בשל החלטתו של ראש הממשלה לעצור את אישור התקציב, לפרק את הממשלה ולצאת לבחירות מוקדמות, קידום היוזמה נמנע.

רפורמות נוספות