הצטרפו אלינו!

הרחבת הזכאות למענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

הגדלת התקרה לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לאימהות חד-הוריות מטילה עליהן מגבלה באשר ליכולתן להשתכר ולפרנס את עצמן ואת ילדיהן.

כחלק ממדיניות עידוד ההשתלבות בשוק העבודה גיבשנו תכנית אשר תעמיד סיוע לכלל משפחות ההורים היחידנים.
 

על ידי העלאת התקרה לקבלת מענק עבודה, הורים יחידנים יוכלו להשתכר סכום גבוה יותר ועדיין להיות זכאים לקבלת המענק. התקרה החדשה עלתה ממשכורת של 4,760 שקלים בחודש ל-7,500 שקלים בחודש. הטבה זו אינה מותנית בקבלת קצבת הבטחת הכנסה ותינתן לכלל ההורים היחידים העומדים בתנאי הזכאות.
 

החקיקה בנושא קודמה והשלימה את ההכנה לקריאה שניה ושלישית, אך אישורה נעצר בשל פיזור הכנסת והקדמת בחירות.
למהלך זה תוכנן להצטרף בשנת 2015 מהלך משלים אשר מבטל ההכרה בתשלום מזונות ל-18,000 אימהות חד-הוריות על ידי הביטוח הלאומי כקצבה, ובכך לאפשר להן לצאת למעגל התעסוקה מבלי לאבד את תשלום המזונות. 

 

לכל הרפורמות ברווחה

רפורמות נוספות